Tomáš Síkora: CreaSoft zdigitalizoval proces záznamu z jednání


			Tomáš Síkora: CreaSoft zdigitalizoval proces záznamu z jednání
21.5.2019 Spektrum, Produkty

Společnost CreaSoft představuje softwarový nástroj OPTIM, který má významně zjednodušit práci zprostředkovatelů, zvýšit komfort při plnění legislativních povinností a omezit regulatorní rizika, která s sebou přináší aktuální legislativa. Ředitele společnosti CreaSoft Tomáše Síkory jsme se zeptali, co všechno tento unikátní nástroj dokáže.

Mohl byste softwarový nástroj OPTIM představit a popsat způsob, jakým bude danému zprostředkovateli nápomocný?

OPTIM je nástroj, který umožní zprostředkovateli zvládnout bezpapírově celý proces prodeje finančního produktu. Umožňuje poradci v rámci každého jednání s klientem zaznamenat jeho požadavky a potřeby a na základě nich připravit a zdůvodnit návrhy řešení. OPTIM automaticky kontroluje přiměřenost návrhů řešení a jejich vhodnost. Výstupem každého jednání, a to bez ohledu na to, zda byl proces sjednání ukončen či nikoli, je povinný dokument Záznam z jednání a případně i další dokumenty, pokud je v dané souvislosti musí poradce vytvářet, například dokument dokládající provedení kontroly AML.

Na jaké distribuční oblasti se váš produkt bude primárně soustředit?

V první verzi zvládá OPTIM celý povinný proces distribuce pro všechny typy pojištění a do konce letošního roku bude funkční i pro proces sjednání investičních produktů, úvěrů a doplňkového penzijního spoření.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: K sektorové dani


Dokáže si opravdu poradit se všemi nástrahami dnešní náročné legislativy? AML, poskytnutí rady, záznamy z jednání atd.?

Samozřejmě, to je podstatou našeho produktu.  Vývoj nových digitálních nástrojů nemá význam bez toho, aniž by současně řešil všechny požadavky na distributory podle platné legislativy. Zákazníci dnes už nehledají jen taková řešení, která pokryjí pouze jejich byznysovou potřebu, ale zajistí jim i potřebný právní soulad. Požadují řešení, která vysoké nároky příslušné regulace splní bezpapírově, maximálně automatizovaně, sníží administrativní zátěž a omezí i dohledová rizika. Proto se soustřeďujeme nejen na technickou část, ale spolupracujeme i s renomovanými právníky a průběžně OPTIM v tomto smyslu aktualizujeme.

Současně propojujeme naše řešení se službami třetích stran tak, aby byla dostatečně komfortní a dokonale bezpečná. To bude možné především u AML dotazníku, kde půjde elektronicky ověřit odpovědi proti dostupným databázím. Ověřovat se bude například seznam politicky exponovaných osob nebo sankční seznamy, zda se na nich daný subjekt nevyskytuje.


Mohlo by vás zajímat: Vladimír Krajíček: Klienti si přestávají uvědomovat vlastní odpovědnost


Jak si nástroj rozumí s interními systémy jednotlivých distributorů, přeci jen každá firma to má nastavené rozdílně…

OPTIM je integrovatelný do libovolného firemního portálu, nebo se dá využít jako samostatný nástroj. V návaznosti na možnosti daného systému zprostředkovatele pak řešíme způsob a hloubku propojení. V ideálním případě lze celou integraci zvládnout tak, že uživatel ani nepozná, že nepracuje v původním systému zprostředkovatele, ale v systému OPTIM. V rámci propojení systémů můžeme přizpůsobit grafiku do vizuálu uživatele ve smyslu „obrandování“ celé aplikace. Samozřejmostí je jakákoli datová výměna s hlavním systémem obchodního partnera.

Systém pracuje s velkým množstvím dat, mohl byste popsat, jakým způsobem jsou tato data zabezpečena? Nemůže dojít k nějakému úniku?

Pokud využívá náš zákazník OPTIM formou pronájmu, pak vše běží v zabezpečeném datovém centru. Všechny naše systémy samozřejmě splňují veškeré požadavky na ochranu osobních dat. V loňském roce jsme intenzivně řešili otázku ochrany dat při implementaci GDPR. Vlastní modul GDPR jsme pak automaticky aplikovali na všechny naše produkty, včetně produktu OPTIM, což umožňuje řídit osobní údaje i v tomto systému spravované. Z pohledu právní ochrany je pak důležité zdůraznit, že CreaSoft vystupuje v procesu zpracování osobních údajů v roli zpracovatele a správcem dat je příslušná zprostředkovatelská firma.


Mohlo by vás zajímat: Co by měl klient dělat v případě Brexitu bez dohody?


Bylo by možné nastínit, jakým způsoben se obdobný nástroj vlastně vyvíjí? Vyskytly se při jeho tvorbě nějaké problémy?

Vývoj každého systému vždy provází vyřešení velkého množství témat. Na počátku je vždy základní myšlenka, kterou je třeba rozpracovat do byznys zadání. To v tomto případě bylo více obtížné, protože OPTIM musí pracovat nejen uživatelsky přívětivě, ale především legislativně správně. Skloubit právě uživatelský komfort s rozsahem požadavků na informace pro vytvoření obsahově kompletního záznamu z jednání byla určitě velká výzva. Dalším neméně složitým oříškem bylo skloubení časové a finanční náročnosti vývoje s cenovou kalkulací tak, aby byla přístupná celému distribučnímu trhu.

Je možné naznačit, jaká bude cena nástroje OPTIM?

Jak už jsem řekl, naším cílem bylo vytvořit škálovatelný softwarový nástroj, který bude v základní konfiguraci digitalizovat proces vytvoření záznamu z jednání a bude cenově velmi atraktivní. Samozřejmě koncovou cenu ovlivní objem uživatelů i případná obchodní spolupráce zákazníka i v jiných našich produktech, nicméně se budeme pohybovat na jednoho uživatele v cenách nízkých stokorun měsíčně.

Plánujete do budoucna nějaké inovace systému OPTIM? A čeho by se měly konkrétně týkat?

Samozřejmě. CreaSoft pracuje neustále na inovacích všech svých produktů a ani OPTIM nebude výjimkou. Jak jsem již říkal, chceme do konce roku doplnit produkt o další regulované segmenty finančních produktů a v dalším roce bychom se chtěli zaměřit i na ostatní neregulované sektory jako jsou například stavební spoření i další vkladové produkty.

Počítáme také s tím, že kromě procesu sjednání smlouvy, bude OPTIM pokrývat i procesy změn a ukončení smlouvy k finančnímu produktu. Navíc tohle je jen začátek. Maximální konfigurace OPTIM bude zahrnovat i proces modelace kombinací produktů pro optimální nastavení řešení každého klientova cíle. Což sebou pochopitelně přináší i nutnost vytvoření podpory pro efektivní analýzu jeho potřeb.


Mohlo by vás zajímat: Colonnade 2018: Hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 52 %


Společnost CreaSoft přichází pravidelně na trh s novými softwarovými nástroji, například váš srovnávač ZETEO je trhem velmi pozitivně vnímán. Mohl byste prozradit, na jaké novince aktuálně pracujete, čeho se má týkat a kdy bude představena klientům?

U stávajících produktů ZETEO bychom klientům chtěli představit ještě vyšší uživatelský komfort a částečně i vylepšenou byznys logiku. Kromě toho již zahajujeme práce na nové kategorii srovnání vlastností produktů. Po srovnávačích na auta a majetek to bude již třetí nástroj v řadě. Nerad bych však zatím prozrazoval více. V každém případě chceme mít unikátní řešení. U softwaru pro správu a řízení obchodní sítě MAXX přidáváme nové moduly – aktivity management pro podporu zvýšení obchodních úspěchů poradců a certifikační modul pro sledování všech zákonných i interních licenčních povinností. Navíc ho chceme provázat i se vzdělávacím akreditačním systémem našeho partnera.

Děkuji vám za rozhovor.


Ing. Tomáš Síkora, MBA

Tomáš Síkora (*1971) je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru mezinárodní vztahy a bankovnictví/pojišťovnictví a manažerského studia Senior Executive britské Nottingham Trent University. Na začátku devadesátých let založil společnost pro finanční plánování SLON a v oblasti zprostředkování finančních produktů úspěšně působil patnáct let, mj. i jako prezident Asociace finančních poradců. V roce 2006 byl jmenován výkonným ředitelem České asociace pojišťoven a členem Executive Committee Evropské asociace pojišťoven Insurance Europe v Bruselu, kde působil až do roku 2015. Poslaneckou sněmovnou byl v roce 2009 zvolen předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady České národní banky.

Dnes spoluvlastní a řídí společnost CreaSoft specializovanou na poskytování IT řešení a služeb pro distributory finančních produktů, kterou rovněž v roce 2004 pomáhal zakládat. Je také nezávislým členem auditního výboru AXA Česká republika, působí v expertních skupinách a poradních výborech a přednáší na odborných konferencích a seminářích. 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články