Tomáš Síkora: Nové ZETEO2 je objektivní srovnávač. Konečně!


			Tomáš Síkora: Nové ZETEO2 je objektivní srovnávač. Konečně!

Společnost CreaSoft přichází na trh s novou generací nástroje pro srovnání všech vlastností pojistných produktů a s kompletním „bezpapírovým“ sjednáním smlouvy pod názvem ZETEO2. Nástroj je určený všem zprostředkovatelům pojištění a kromě významné procesní a obchodní podpory přináší i řešení nových požadavků legislativy při zprostředkování pojištění.

Podle ředitele společnosti Tomáše Síkory, bývalého dlouholetého exekutivního šéfa České asociace pojišťoven, je princip řešení společnosti CreaSoft postaven na jednoduché logice. Cena nemůže být jediný parametr při výběru vhodného produktu. Nový produkt ZETEO2 je schopen vyhledat a srovnat podle zadaných parametrů ty nabídky, které optimálně vyhovují potřebám zájemce o pojištění. 

Společnost CreaSoft je specialista na softwarová řešení, která pomáhají při distribuci finančních produktů. Mohl byste popsat v čem?

Už 18 let vyvíjíme softwarové nástroje, které firmám i zprostředkovatelům pomáhají v celém procesu zprostředkování finančních produktů – od efektivního využívání leadů, získávání a zpracování informací o zákaznících, vypracování finančních plánů, srovnání parametrů produktů, sjednání smluv až po zpracování a správu obchodů, výplatu provizí a vyhodnocování efektivity obchodníků. V poslední době jsme se zaměřili na vzájemné propojení těchto procesů, kvalitativní zlepšení nástrojů pro porovnání vlastností produktů a především soulad s legislativou.

My digitalizaci v distribuci finančních produktů nechápeme jako „módu“ či marketingovou konkurenční výhodu, ale prostou nutnost – a to jak z hlediska udržení rozumné míry nákladů při stále větších nárocích regulace i zákazníků, tak i z pohledu komfortu „bezpapírového“ procesu sjednávání obchodů i potřebě evidence podkladů a průkaznosti dokumentace průběhu celého procesu obchodu se zákazníkem. 


Mohlo by vás zajímat:Tradiční pojištění vozidel umírá. Autonomní auta vyžadují jiný přístup


Přicházíte na trh s novou generací srovnávacího nástroje ZETEO2 pro pojištění motorových vozidel. Jak ten konkrétně funguje?

Internetové srovnávače pracují na principu srovnání produktů dle nejlevnější ceny. Například po zadání vstupních parametrů vozidla se zobrazí obecná nabídka různých pojišťoven, kde si zájemce vybere většinou tu nejlevnější, a až následně se věnuje nastavování připojištění, asistencí, limitů atd. Filozofie ZETEO2 je ve své podstatě opačná. Obchodník za pomoci tohoto nástroje provede nejdříve klienta detailním nastavením všech požadovaných vlastností produktu a ZETEO2 jednoduše vyšle přes webové služby dotaz do těch pojišťoven, jejichž produkty tyto vlastnosti nabízejí.

Poté se během několika sekund objeví konkrétní nabídky, které dokáží poptávku naplnit. Nabídka může být od jedné pojišťovny, nebo může kombinovat produkty dvou pojišťoven. Detaily každé nabídky včetně šíře krytí a výluk lze zobrazit v přehledné tabulce. Na jejím základě pak může obchodník konzultovat s klientem ideální volbu. Systém neříká, který produkt je „nejlepší“, ale je podkladem obchodníkovi pro doporučení zákazníkovi. Samozřejmě máme implementovaný i systém „scoringu“ parametrů, který je upravitelný dle požadavků každého zákazníka. To také platí o možnosti nastavení individuálních slev různých distributorů. 


Mohlo by vás zajímat: Kdo koupí belgickou dceru Generali?


To zní téměř ideálně. V čem je háček?

Jsem pevně přesvědčen, že žádný není. Celý proces je jen přirozeným odrazem toho, jak by měla probíhat logika výběru vhodného produktu z nabídky trhu s důrazem na maximalizaci splnění cílů klienta a v poměru k finální ceně pojistného. Je to rychlé, efektivní, ekonomické řešení v souladu s požadavky legislativy. ZETEO2 má ale i další užitečné nástroje. Snažíme se poradcům práci zjednodušit ve smyslu správného výběru parametrů pojištění a připojištění. 

V módu, kterému říkáme „expert“, aplikace intuitivně radí, jak pojištění nastavit ve vazbě na konkrétní vůz a zájemce o pojištění. Tuto nápovědu lze samozřejmě vypnout nebo se prostě jen neřídit jejím názorem. Nicméně při testech u našich zákazníků se tato nová funkce ukázala jako velmi vítaná. Stejně tak jako již zmiňovaný „scoring“ – hodnocení parametrů každého produktu a jejich porovnání s konkurencí v přehledové tabulce. Výsledkem je jednoduchá pomůcka pro zprostředkovatele k identifikaci produktu s maximální hodnotou splněných parametrů a nejlepším poměrem cena/výkon.   

Jaká je historie tohoto nástroje?

Srovnávač nabídek pojištění automobilů a občanského majetku a odpovědnosti ZETEO jsme před osmi roky začali vyvíjet jako reakci na rostoucí rozvoj možností internetového byznysu. Jako většina webových řešení byl i tento nástroj koncipován jako „nabídkovač“ s důrazem na nejnižší cenu a s limitovanou schopností si „svoji volbu“ sjednat on-line. Před dvěma roky jsme ale změnili strategii.

Stále více vidíme rozdílné zájmy distributorů produktů „na dálku“ a fyzických poradců. K tomu přispívají i odlišné legislativní nároky a odpovědnost subjektů pro oba tyto modely. Tento fakt si bohužel někteří zprostředkovatelé využívající podobné nástroje od různých „on-line poskytovatelů“ stále ještě neuvědomují. Proto jsme se rozhodli naše řešení od základu přepracovat a postavit nástroj, který bude proces porovnání vlastností a výběr vhodného produktu řešit logicky, objektivně a uživatelsky přívětivě. Tím nové ZETEO2 určitě je. 


Mohlo by vás zajímat: Konference RISKfest: Jaká je role makléře a agenta (2. díl)


Pomáháte obchodníkovi zvládat i současnou náročnou legislativu. Kupříkladu novela zákona o distribuci v pojišťovnictví implementující IDD klade na zprostředkovatele až přehnané požadavky…

IDD, stejně jako MIFID a další sektorové regulace distribuce, jsou schválené a musíme se s tím smířit. A mám navíc spíše pocit, rovnající se jistotě, že liberalizace bude stále méně a méně. Stalo se moderním trendem na různá opatření pro ochranu spotřebitele nadávat, přitom se nejedná pouze o negativa. Rozumím, že nařízení a nová legislativa přináší mnoho dodatečné administrativy a povinností. Ve věku digitalizace však není až tak velký problém z těchto nevýhod udělat výhody. Jen kdyby právě nová legislativa více myslela na fakt, že již nežijeme v době tužek, papírů a šanonů. Pak by se možná nevedl tak tuhý boj v lobbingu za každou novou administrativní povinnost.

Osobně si myslím, že bez ohledu na zákon je legitimním právem zákazníka mít informace před uzavřením obchodu a současně je i v obchodním zájmu zprostředkovatele udělat záznam z jednání s klientem. Ani jedno nemusí být nijak náročné. Proto naše ZETEO2 nejen věcně řeší srovnání vlastností produktů a sjedná vybrané řešení, ale především o celém procesu obchodu vede záznam, a to jak v rovině definování cílů pojištění, tak následně v jejich porovnání se sjednaným produktem a jeho vlastnostmi. Samozřejmostí je vygenerování přehledné dokumentace pro klienta, obchodníka, firmu i pojišťovnu a její digitální uchování. 


Mohlo by vás zajímat: Budoucnost ekonomiky ve znamení inovací a digitálních technologií


Jsou na trhu společnosti, které se vydaly vaším směrem? Co můžete ve srovnání s nimi zprostředkovatelům nabídnout?

Konkurence na trhu samozřejmě existuje. Zaměřuje se však především na dílčí řešení a většinou se jedná o společnosti, které se zabývají obecně vývojem softwaru na zakázku nebo tento vývoj mají jako doplněk ke zprostředkování finančních produktů. CreaSoft se však věnuje výhradně vývoji softwaru pro sektor zprostředkování finančních produktů. 

Navíc naší filozofií není být pouze „montovnou“, ale především vytvářet vlastní řešení i business logiku. Disponujeme individualitami se zkušenostmi se zprostředkováním finančních produktů i zpracováním business analýz. Bez těchto dovedností si nedovedu kvalitní software představit. Není také žádným tajemstvím, že sám se na finančním trhu pohybuji už  přes pětadvacet let (úsměv) a troufnu si říci, že za ta léta mám už docela přehled od tuzemské i evropské legislativy, přes produktovou problematiku, potřeby zprostředkovatelů až po aktuální vývoj trendů v oblasti digitálních technologií. Společně s mými zkušenosti v řídicím managementu a i díky předchozímu působení právě v oblasti zprostředkování finančních produktů to vytváří dobrý základ pro předávání know-how mým kolegům i zákazníkům.

Jsem pevně přesvědčen, že právě digitalizace procesů v distribuci finančních produktů bude významně ovlivňovat obchodní úspěch firem působících v tomto náročném a hodně regulovaném oboru. Koneckonců bude rozhodovat i o úspěchu samotných finančních institucí. Proto se snažíme poskytovat dostupná řešení nejen pro leadery trhu, ale také pro střední a menší hráče v oboru. Všechny produkty proto nabízíme nejen formou licence, ale také jako službu. 


Mohlo by vás zajímat: Floridu čeká moment pravdy: Škody budou likvidovat bezejmenné pojišťovny


Jak jste se vypořádali s problematikou GDPR?

Nařízení EU o ochraně osobních údajů je teď velké téma i pro nás. Jako zpracovatel dat zákazníků našich klientů se i my musíme s touto problematiku popasovat. Proto CreaSoft úzce spolupracuje s renomovanou advokátní kanceláří BBH a všechny systémy aktuálně prochází GDPR auditem. Na počátku roku pak budou všechny produkty a nástroje GDPR ready. 

Jednoduše na kliknutí tak umožníme klientům splnit všechny požadavky na reporting údajů o zákaznících či zabezpečit smazání veškerých relevantních dat na požádání jejich zákazníkem, pokud bude chtít využít svého práva být „zapomenut“. Všechny tyto kroky také zaznamenáme do reportu, který může být kdykoli předložen Úřadu pro ochranu osobních údajů ke kontrole. Kromě vytvoření procesu v rámci našich produktů rovněž počítáme s tím, že modul bude použitelný případně i pro jiné systémy zákazníků zcela ostatní mimo produkty CreaSoft.

Jsou s vašimi službami obchodníci spokojeni?

To je spíše otázka na klienty (úsměv). Na druhou stranu někteří klienti jsou s námi už více než deset let a v posledních dvou letech jejich počet narůstá každoročně o 20 %. Za celou dobu podnikání bylo jen šest společností, kde jsme ukončili smluvní vztah. Absolutní většina z nich ale buď přestala podnikat v oboru, anebo se stala součástí většího celku. Celkově systémy CreaSoftu využívá k dnešnímu dni 25 společností a s pěti dalšími jsme před podpisem smlouvy.

Těší nás, že zájem o služby a řešení je v oboru širokospektrální – od známých a silných MLM hráčů přes významné broker pooly, dceřiné společnosti pojišťoven, leasingové firmy, až po menší a střední regionální zprostředkovatelské firmy. V loňském roce náš obrat narostl o 60 %.

To samozřejmě kromě pozitiv přináší i typické potřeby malé firmy v růstu, která se dostává do střední velikosti. Musíme stále zlepšovat interní procesy, více strukturovat systém řízení i vyhodnocovat efektivitu práce. Navíc současná situace na trhu práce i poptávka po softwarových řešení jde poměrně proti sobě. Proto jsme se rozhodli i v jedné z chystaných produktových novinek spolupracovat s německým partnerem, což nám umožní nápady uvést do praxe rychleji. Jak u nás, tak i v Evropě. Je to výzva a baví nás to. 


Mohlo by vás zajímat: Distribuční kanály v německém pojišťovnictví


Jak jsou vaše plány pro blízkou budoucnost?

Poslední rok a půl jsme se soustředili primárně na novou generaci srovnávače ZETEO2 pro autopojištění. Tam jsme ve finále a v průběhu příštího roku bude ideová změna zahrnovat i produkty majetkového pojištění. Ve výhledu dvou let bychom pak měli do našich služeb zahrnout i rizikové pojištění a jako doplněk i cestovní.

Nejedná se však samozřejmě pouze o trh s pojištěním a o srovnávací nástroje. Naše řešení jsou v podstatě integrovatelná na většinu produktů finančního trhu. Hloubka datových a komunikačních propojení mezi zákazníkem, obchodníkem i finanční institucí je zásadně založena na připravenosti jednotlivých institucí v praxi realizovat příslušné webové služby.

Kromě mnoha uživatelských úprav našeho klíčového systému MAXX pro správu obchodů jakékoli zprostředkovatelské společnosti se soustředíme právě na zvýšení uživatelského komfortu propojením dat systému s finančními institucemi. Připravujeme také úpravu produktu OPTIM, který analyzuje cíle klienta, jeho přání a potřeby a následně sestaví řešení, na takzvaný OPTIM Light. Ten umožní lépe digitálně zdokumentovat proces informačních povinností a záznamů z jednání tak, aby plně splňoval poptávku po jednoduchém a efektivním řešení pro řízení procesů kontroly a evidence v rámci jakéhokoli modelu distribuce finančních produktů. Podle prvních ohlasů věříme, že to bude velmi úspěšný modul. 


Mohlo by vás zajímat:Globální kybernetické útoky způsobuji škody srovnatelné s velkými hurikány


Děkuji vám za rozhovor.

Ing. Tomáš Síkora, MBA

Tomáš Síkora (*1971) je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru mezinárodní vztahy a bankovnictví/pojišťovnictví a manažerského studia Senior Executive britské Nottingham Trent University. Na začátku devadesátých let založil společnost pro finanční plánování SLON a v oblasti zprostředkování finančních produktů úspěšně působil patnáct let, mj. i jako prezident Asociace finančních poradců.

V roce 2006 byl jmenován výkonným ředitelem České asociace pojišťoven a členem Executive Committee Evropské asociace pojišťoven Insurance Europe v Bruselu, kde působil až do roku 2015. Poslaneckou sněmovnou byl v roce 2009 zvolen předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady České národní banky. Dnes spoluvlastní a řídí společnost CreaSoft specializovanou na poskytování IT řešení a služeb pro distributory finančních produktů, kterou rovněž v roce 2004 pomáhal zakládat. Je také nezávislým členem auditního výboru AXA Česká republika, působí v expertních skupinách a poradních výborech a přednáší na odborných konferencích a seminářích.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články