Co by měl klient dělat v případě Brexitu bez dohody?


			Co by měl klient dělat v případě Brexitu bez dohody?
11.6.2019 Zahraničí

Insurance Europe (IE), která sdružuje národní asociace pojišťoven a zajišťoven z 34 evropských zemí, zveřejnila seznam problémů a jejich řešení, které by mohly nastat, pokud by přeci jen došlo k extrémní situaci a případnému nekontrolovanému Brexitu bez dohody.

Pojištění motorových vozidel

V současné době mohou motoristé, kteří sjednali odpovídající pojištění v jakémkoli členském státě EU, jet se svým vozidlem do jakéhokoli členského státu EU. Doposud nebyla mezi EU a UK dosažena žádná dohoda, která by umožňovala pokračovat v tomto systému. Pokud by nastal Brexit bez dohody, tak motoristé s pojištěním sjednaným ve Spojeném království (UK) a jedoucí do EU a motoristé pojištění v EU (tj. v některém členském státě vyjma UK) a jedoucí do UK mohou potřebovat dodatečné krytí a také zelenou kartu jako doklad prokazující sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

IE doporučuje:

  • motoristé z UK i EU27 by si měli u jejich poskytovatele pojištění ověřit, zda jsou pojištěni stávajícími pojistnými smlouvami a zda potřebují zelenou kartu,
  • pokud je zelená karta nutná, motoristé z UK i EU27 o ni mohou požádat jejich poskytovatele pojištění (případně za malý administrativní poplatek). Taková žádost by měla být učiněna v předstihu před jakoukoli plánovanou cestou, aby byl poskytnut dostatek času na její vyřízení.

Mohlo by vás zajímat: Internet používáme už 27 let! Co bude dál?


Zdravotní pojištění

V současné době mohou občané EU cestující v rámci EU požádat o Evropský průkaz zdravotního pojištění. To jim umožňuje přístup ke zdravotní péči poskytované státem (tj. k veřejnému zdravotnímu pojištění) napříč EU za stejných podmínek jako místním rezidentům. Doposud nebyla mezi EU a UK dosažena žádná dohoda, která by umožňovala pokračovat v tomto systému. Pokud by nastal Brexit bez dohody, tak průkazy vydané v EU27 pro cestující osoby z těchto zemí by nebyly uznávány v UK a opačně. To znamená, že cestující osoby bez adekvátního pojištění by mohly muset uhradit plné náklady za poskytnuté zdravotní služby.

IE doporučuje:

  • občané EU plánující po Brexitu (bez dohody) cestovat do UK a občané UK plánující cestovat do EU27 by si měli zjistit, zda mají adekvátní cestovní nebo zdravotní pojištění, aby mohli uhradit náklady za případné zdravotní služby,
  • fyzické osoby, které disponují cestovním pojištěním, by měly před cestou kontaktovat svého poskytovatele pojištění a ujistit se, že jejich pojištění zahrnuje nezbytnou úroveň krytí,
  • soukromé zdravotní pojištění, jež zahrnuje i zahraničí, by nebylo Brexitem bez dohody nikterak dotčeno. Občané UK i EU27 by si měli jen nechat zkontrolovat toto pojištění svým pojistitelem.

Mohlo by vás zajímat: Statistiky ČAP po implementaci IFRS 17  


Cestovní pojištění

Cestovní pojištění obvykle poskytuje pojistnou ochranu v určitých regionech, jako jsou například EU, Evropský hospodářský prostor (EEA), Severní Amerika a zbytek světa. Pokud by nastal Brexit bez dohody, tak UK nebude nadále součástí EU nebo EEA a cestující osoby z EU27 do UK s pojištěním pro EU či EEA nebudou již mít pojistnou ochranu pro UK.  Cestující osoby z UK do EU27 by mohly nadále využívat pojistnou ochranu pro EU nebo EEA (s možnou výjimkou léčebných výloh krytých Evropským průkazem zdravotního pojištění).

IE doporučuje:

  • cestující osoby z EU27 by si měly před cestou zkontrolovat, zda jejich pojištění zahrnuje UK. Měly by brát též v úvahu, že existují rozdíly v cestovním pojištění v jednotlivých členských státech,
  • cestující osoby z EU27 i UK by měly před cestou kontaktovat svého pojistitele a ověřit si rozsah pojištění.

Obecně IE upozorňuje, že občané UK, kteří zakoupili pojištění od pojistitele z EU27, by neměli být nikterak dotčeni vzhledem k opatřením vlády UK ohledně zajištění kontinuity existujících pojistných smluv. Občané z EU27, kteří zakoupili pojištění u pojistitele z UK, by si u něj měli ověřit, zda jsou nadále pojištěni, protože ne všechny členské státy přijaly opatření k zajištění kontinuity pojistných smluv. Klienti, kteří si nejsou jisti tím, kde jejich pojistitel sídlí, by jej měli kontaktovat a zjistit si, zda jsou i po Brexitu bez dohody nadále pojištěni.Další informace a rady pak IE zpracovala zvlášť pro EU 27 a zvlášť pro UK.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články