Jak dopadne Brexit? Dohoda, či tvrdý odchod?


			Jak dopadne Brexit? Dohoda, či tvrdý odchod?
23.1.2019 Spektrum

Odložené hlasování o dohodě mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií o vystoupení z EU přineslo britské vládě historickou a nebývalé drtivou porážku. Proti dojednané dohodě hlasovalo 432 poslanců. Pro jich bylo pouhopouhých 202. Následující den však vláda přežila o 19 hlasů pokus o vyslovení nedůvěry. Je několik možností dalšího postupu, nicméně nic není jasné a podnikatelský sektor, a to včetně pojišťovnictví, zůstává nadále ve velké nejistotě.

Stále má tak platnost prohlášení Asociace britských pojistitelů (ABI) z 19. prosince 2018, ve kterém se tvrdí, že britští pojistitelé sice vítají pohotovostní (či alternativní) akční plán Evropské komise (Komise) z téhož dne k přípravě na březnové vystoupení Spojeného království z EU a zejména právní úpravu pro investiční produkty, resp. deriváty, která pomůže finančním institucím v případě tvrdého Brexitu. ABI nicméně zdůrazňuje, že Komise nikterak nepomáhá milionům obyčejných lidí v Evropě, kteří mají sjednáno pojištění či penzijní produkty se společnostmi se sídlem ve Spojeném království.


Mohlo by vás zajímat: Směrnice IDD a její transpozice z hlediska dohledu pojišťoven


Podle názoru ABI je přístup Evropské komise v protikladu s přístupem ministerstva financí a regulatorních orgánů Spojeného království, neboť tyto instituce již v prosinci 2017 oznámily, že v případě režimu „bez dohody“ zavedou režim „dočasného povolení“, který umožní společnostem z EU nadále poskytovat služby jejich klientům ve Spojeném království. V případě tvrdého Brexitu nebude možno nadále využívat evropský pas, ale také nebude např. možno vyplácet penze klientům v EU od finančních společností se sídlem ve Spojeném království či poskytovat pojistné plnění z pojistných smluv týkajících se pojištění odpovědnosti firmám v EU (tzv. dlouhá rizika).

Po výše zmíněných hlasováních se nervozita britských pojistitelů pochopitelně nesnížila. Obavy z neřízeného vystoupení Spojeného království z EU se naopak zvýšily.

V článku zveřejněném na portálu Versicherungswirtschaftheute je vyjádřen názor, že mnohým britským poslancům chybí realistický cit pro britskou vyjednávací pozici. Místo toho se prý opětně pohybují v kvadratuře kruhu a požadují překvapivě „nemožné“, jako například:

  • co nejnižší platby za „rozvod“ místo dojednaných 39 mld. EUR,
  • globální dohodu o volném obchodu za současného přístupu na trhy zbývajících 27 členských států EU,
  • suverenitu v oblastech jako jsou pracovní ochrana, pracovní doba, hygienická opatření, ochrana spotřebitele apod.,
  • žádné celně-technické rozdělení mezi Irskem a Severním Irskem.

Mohlo by vás zajímat: Evropský parlament podporuje nová pravidla bezpečnosti silničního provozu


Před britskou premiérkou je tedy kupa problémů a otázkou je, jak je řešit, když názory v parlamentu jsou roztříštěné a EU není ochotna k nějakým dalším ústupkům. O odstoupení premiérky a předčasných volbách se neuvažuje, přičemž vláda zatím odmítá i nové referendum. Ve hře je ovšem upuštění od Brexitu („Exit from Brexit“). V tomto směru je významné stanovisko Soudního dvora EU z prosince 2018, že vystoupení z EU může být odvoláno jednoduchým dopisem na EU, a to navíc bez souhlasu zbývajících členských států EU.

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) vychází z toho, že odmítnutím dohody mezi Spojeným království a EU se stává neřízený, tj. tvrdý Brexit, mnohem pravděpodobnějším.  Dopady na konjunkturní vývoj a finanční trhy by byly jednoznačně negativní. V ekonomicky propojeném světě by byly narušeny dodavatelské řetězce a důvěra lidí a podniků v budoucnost Evropy by byla poškozena. Neřízený Brexit se podle GDV nikterak nehodí do doby, kdy se Evropa nachází ve strmě rostoucí globální konkurenci.


Mohlo by vás zajímat: Video: Kus ledu ze střechy dodávky rozbil sklo protijedoucího vozu


Hlavní ekonom GDV Klaus Wiener však zároveň vyslovuje určité uklidňující teze v tom smyslu, že bezprostřední dopady nehrozí, neboť ty podniky, jež chtějí ve Spojeném království nadále podnikat, si tam již založily dceřinou společnost nebo pobočku společnosti ze třetí země. Podniky, jež nechtějí nadále ve Spojeném království podnikat, mohou profitovat z tzv. režimu dočasných povolení, který britská vláda vyhlásila pro případ tvrdého Brexitu a jednostranně tak poskytla další přechodné období.

Ovšem ve střednědobém horizontu počítá Wiener s oslabením konjunktury, které se promítne do pracovního trhu.  Následně se zúží prostor pro klienta, pokud jde o zajištění rizik a zabezpečení na stáří. K tomu je nutno připočítat předpoklad, že v Německu zůstanou úroky na nízké úrovni. Podle Wienera se může v období vysoké nejistoty projevit „útěk za kvalitou“, z čehož vždy profitují spolkové obligace.


Čtěte také: V roce 2018 odhalila Generali podvody za 128 milionů! Nejvíce za uplynulých 25 let


Hlavní ekonom Allianz Michael Heise vyjadřuje názor, že v procesu Brexitu je nyní možné skoro vše. Jakékoli sázky jsou vzhledem k nepředvídatelné politické dynamice zastaralé. Bez podstatných změn dohody o vystoupení, které stěží naleznou konsenzus v EU, má i druhé hlasování v parlamentu jen malé šance. Předčasné volby a nové referendum se stávají pravděpodobnějšími, ale vzrostlo rovněž riziko neřízeného odchodu Spojeného království z EU. Volby a referendum ovšem předpokládají posunutí termínu vystoupení podle Čl. 50 Smlouvy o EU. 

Členské státy EU by se neměly uzavírat před možností prodloužení termínu vystoupení. Nicméně nevýhodou takového řešení je, že hospodářský vývoj ve Spojeném království i v EU by byl nadále zatížen trvající nejistotou a pokračujícími výkyvy na akciových a devizových trzích. Ideální by bylo, pokud by se našla ve Spojeném království přijatelná jednota, a to i mezi vládní stranou a opozicí. Ale i v tomto směru lze pravděpodobnost takového řešení sotva odhadnout.

Z výše uvedeného prohlášení ABI lze vyvodit, že někteří pojistitelé nejsou na tvrdý Brexit asi dostatečně připraveni. Na druhé straně je i řada britských společností, které založily dceřinou společnost v některém členském státě EU, aby mohly nadále poskytovat služby svým klientům. Z německých pojistitelů nedávno sdělil např. průmyslový pojistitel HDI, že je připraven zvládnout výzvy plynoucí z Brexitu. Pro nejhorší scénář – tvrdý Brexit – má připraven nouzový plán, která zahrnuje řadu opatření, a to i v oblasti daní a ochrany osobních údajů.


Mohlo by vás zajímat: ČPP: Pojistným podvodům loni opět „kralovalo“ pojištění vozidel


David Milleker, hlavní ekonom společnosti Union Investment, věří v dohodu v poslední sekundě. Počítá s tím, že se nakonec vytvoří potřebná většina pro dohodu. Čím déle bude trvat přetahovaná, tím více se bude oslabovat disciplína v rámci jednotlivých frakcí a v britském parlamentu může posilovat proevropská většina.

Škála názorů odborníků na další vývoj je značně pestrá. Dosti často se objevuje názor, že premiérka Mayová navrhne určité změny v dohodě a že ta bude nakonec schválena. Tyto přístupy ovšem opomíjejí tu skutečnost, že je zde ještě druhá smluvní strana – EU – která by musela s jakýmikoli úpravami souhlasit. Odborníci se liší i v názoru, jaké dopady by ve skutečnosti tvrdý Brexit měl. Např. hlavní ekonom německé Commerzbank Jörg Krämer zastává stanovisko, že náklady tvrdého Brexitu na Německo se často přeceňují. Očekává spíše krátkodobý dopad v rozsahu, jaký v Německu nastal ve 3. čtvrtletí 2018.

Zdroj: Versicherungswirtschaftheute; ABI; GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články