Atradius se obává vyššího insolvenčního rizika při tvrdém Brexitu


			Atradius se obává vyššího insolvenčního rizika při tvrdém Brexitu
16.1.2019 Spektrum

Aktuálně stále není známa odpověď na otázku, zda bude přijata nějaká forma dohody mezi EU a Spojeným královstvím, nebo zda dojde k tzv. tvrdému Brexitu. Pokud nastane neřízené vystoupení Spojeného království z EU, tak analýzy pojišťovny Atradius ukazují, že by to mohlo mít pro mnoho společností neblahé ekonomické důsledky.

Z analýzy úvěrové pojišťovny Atradius například vyplývá, že v případě tvrdého Brexitu by ve Spojeném království skončilo v roce 2020 v úpadku o 2300 firem více než by tomu bylo v případě regulovaného vystoupení dle příslušné dohody. Již v roce 2018 počítá Atradius celkově ve Spojeném království s 15 800 úpadky (insolvencemi), což znamená nárůst o 4 % ve srovnání s předchozím rokem. Tvrdý Brexit by ovšem znamenal též zvýšení rizika nesplácení pohledávek v jiných zemích. Podle propočtů expertů pojišťovny Atradius by bylo obzvláště zasaženo Irsko, Belgie, Dánsko a Nizozemsko.

Úpadky a insolvence jsou často důsledkem zhoršeného ekonomického prostředí. K tomu by nesporně ve Spojeném království došlo. Atradius upozorňuje především na předpokládaný silný růst inflace a nezaměstnanosti a zastavení růstu průmyslové produkce. Na základě takového ekonomického vývoje by podstatně vzrostlo insolvenční riziko. V případě tvrdého Brexitu Atradius kalkuluje, že v roce 2020 by nastalo o 14 % více úpadků firem ve srovnání s vystoupením z EU na základě dohody. Těchto 14 % představuje výše uvedených 2300 firem.


Mohlo by vás zajímat: Evropská komise vydala pohotovostní akční plán k Brexitu


Zhoršením ekonomického vývoje ve Spojeném království by bylo citelně postiženo především Irsko, neboť do Spojeného království směřuje cca 11 % z celkového irského exportu. Největší dopady by pocítil irský zpracovatelský průmysl a potravinářský průmysl. Pokud jde o Belgii, Nizozemsko a Dánsko, Atradius počítá v roce 2020 se vzestupem úpadků firem v těchto zemích v průměru o 1,5 %, jestliže by skutečně nastal tvrdý Brexit.

Atradius připouští, že tvrdý Brexit by zvýšil riziko nesplácení pohledávek i v některých jiných zemích, jež jsou obchodními partnery Spojeného království. Ale zvýšení tohoto rizika by bylo jen mírné ve srovnání s nejistotami firem usídlených ve Spojeném království. V případě tvrdého Brexitu přestane mít Spojené království možnost využívat výhod vnitřního trhu EU. Přitom do EU směřuje cca polovina z celkového exportu Spojeného království. Britským firmám by vzrostly obchodní náklady, a to zejména na základě uplatňování cel.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články