Tvrdý dopad Brexitu. Zaniknou některé pojistné smlouvy?


			Tvrdý dopad Brexitu. Zaniknou některé pojistné smlouvy?

V případě Brexitu se většina pozornosti členů a institucí EU soustřeďuje na konstrukci smlouvy o vystoupení Spojeného království z EU a na úpravu budoucích vzájemných obchodních vztahů.

Ve finančních službách jsou však problémem i smluvní vztahy finančních společností s klienty. Analýza společnosti The City UK ukazuje, že mohou zaniknout miliony pojistných smluv uzavřených na základě svobody usazování nebo svobody dočasného poskytování služeb.

Koncem roku 2017 zveřejnil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) stanovisko ke kontinuitě pojišťovacích služeb ve světle vystoupení Spojeného království z EU. Cílem EIOPA bylo připomenout orgánům dohledu a pojišťovnám, aby provedly nezbytné kroky za účelem zabránit provozování pojišťovací činnosti bez povolení a aby zajistily kontinuitu pojišťovacích služeb s ohledem na pojistné smlouvy uzavřené před datem vystoupení na základě svobody usazování nebo svobody dočasného poskytování služeb tak, aby tyto smlouvy byly naplňovány i po datu vystoupení.


Mohlo by vás zajímat: Rakouští muži vykazují výrazně vyšší riziko u mnohých nemocí


V případě opuštění vnitřního trhu a při absenci nějaké vhodné dohody mezi EU a UK ztratí pojišťovny usídlené v UK právo provozovat činnost v členských státech EU prostřednictvím svobody usazování a svobody dočasného poskytování služeb. Na druhé straně i pojišťovny z ostatních 27 členských států nebudou moci využívat zmíněné svobody na pojistném trhu v UK.

 

Klíčovým problémem podle The City UK je, že řada pojistitelů neprovedla včas nezbytná opatření. V úvahu přichází např. převod pojistného kmene, založení pobočky (nyní) ve třetí zemi, přesun sídla společnosti, úprava pojistných smluv apod. V EU se to prý dohromady týká 36 mil. pojistných smluv, z toho na Německo připadají statisíce. Od března 2019 nebudou příslušní pojistitelé moci nadále tyto smlouvy spravovat, a tím vzniknou nepříjemné důsledky pro pojistníky a pojištěné.

Podle The City UK znamená ignorování otázky kontinuity pojistných smluv nebezpečnou hru s ohněm. Bez adekvátního řešení mohou zůstat miliony klientů než pojistné ochrany. The City UK spatřuje řešení v rozsáhlé ochraně pojistných kmenů, aniž by se z toho udělalo téma v rámci vyjednávání EU 27 a Spojeného království. Doporučuje nepolitické, technické řešení. Problémem je, že v dostupném stanovisku této společnosti se neobjevuje ani náznak, jak by to mohlo fungovat bez politiky a legislativy.


Mohlo by vás zajímat: Krok kupředu, nebo „amnestie pro tuneláře“


Portál Versicherungswirtschaftheute se na velikost tohoto problému v Německu dotázal Celostátního svazu německého pojišťovnictví. Ten sice nebyl schopen dodat bližší údaje o počtu relevantních pojistných smluv, protože speciální statistika o pojistných smlouvách uzavřených pobočkami pojišťoven z Německa v ostatních členských státech EU a o pojistných smlouvách uzavřených na základě dočasného poskytování služeb se nevede. Nicméně sdělil svoji představu o tom, jak by měly být regulovány budoucí vztahy mezi EU 27 a Spojeným královstvím. Hlavní body této regulace jsou:

  • vzájemné použití adekvátních pravidel pro přístup na trh (např. ekvivalence),
  • úzká kooperace orgánů dohledu,
  • přizpůsobení v oblasti investic,
  • mobilita v případě vysoce kvalifikovaných pracovníků,
  • urychlené dokončení kapitálové unie.

Podle portálu seto vypadá, že nikdo globálně neví, jak to bude dál s dotčenými pojistnými smlouvami. Bylo by asi nutné zkoumat případ od případu, každou dotčenou pojišťovnu jednotlivě. Skutečností je, že nelze paušalizovat, neboť řada dotčených pojišťoven již změnila sídlo či zakládá síť poboček, a zajišťuje tak kontinuitu služeb.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články