Brexit zasáhne německé firmy obzvlášť tvrdě


			Brexit zasáhne německé firmy obzvlášť tvrdě

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie by mohlo přijít evropské a britské firmy dosti draho. Podle aktuálních propočtů konzultační a poradenské společnosti Oliver Wyman budou přímé náklady podniků z EU27 činit 37 mld. eur. U britských společností by se tyto náklady mohly pohybovat kolem 32 mld. eur

Podle společné analýzy provedené zmíněnou společností Oliver Wyman a právní firmou Clifford Chance zasáhne Brexit obzvlášť tvrdě německé podniky. Z celé EU na ně totiž připadá zhruba 9 mld. eur. 80 % těchto nákladů by se mělo týkat automobilového průmyslu, chemického průmyslu, jiných výrobních podniků, potravin/nápojů a spotřebního zboží. Například jen německý automobilový průmysl by se musel vyrovnat s přímými náklady ve výši okolo 3 mld. eur.

Podle expertů by měl Brexit nejsilněji zapůsobit především na Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Bádensko-Württembersko a Dolní Sasko, kde jsou umístěny automobilky a jiné výrobní podniky. Na podniky v těchto čtyřech spolkových zemích by připadalo asi 70 % celkových německých přímých nákladů na Brexit.


Mohlo by vás zajímat: IBM: Insurtech trh inspiruje a pozvolna i rozděluje


Významnou roli totiž hraje ta skutečnost, že více než 50 % německého exportu do Velké Británie tvoří automobily, jiné hotové výrobky a chemické produkty. V důsledku silné integrace do evropských dodavatelských řetězců budou výrobci zmíněných produktů pociťovat Brexit značně silně, a proto budou muset podle názoru konzultační společnosti Oliver Wyman změnit strukturu řetězové tvorby hodnoty ve výrobě.

Oliver Wyman dodává, že kdo se nepřipraví, může ztroskotat. S ohledem na nepředvídatelnost nastávajících turbulencí právní firma Clifford Chance zdůrazňuje, že mnohé německé podniky se zatím tématem Brexitu zabývají v nedostatečné míře. Jen ty podniky, jež rozumějí rizikům a šancím spojeným s Brexitem, mohou odpovídajícím způsobem plánovat a minimalizovat negativní dopady.  


Mohlo by vás zajímat: ČAAS: Zvoní „lovcům nehod“ hrana?


Možné dopady Brexitu a z toho rezultující přímé náklady, ale i možné právní problémy či poškození reputace se však týkají též finančních sektorů, včetně pojišťovnictví. Již v prosinci 2017 zatroubila na poplach EIOPA a upozornila orgány dohledu v členských státech EU i pojišťovny na nutnost zajistit kontinuitu pojišťovacích služeb s ohledem na pojistné smlouvy uzavřené před datem vystoupení Velké Británie z EU na základě svobody usazování nebo svobody dočasného poskytování služeb tak, aby tyto smlouvy byly naplňovány i po datu vystoupení. Asociace britských pojistitelů (ABI) zase tlačí na britskou vládu, aby bylo co nejdříve dohodnuto přechodné období a pojišťovny získaly určitou právní jistotu a vyhnuly se zbytečným nákladům.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články