Brexit: Kompromis je nezbytný pro obě strany


			Brexit: Kompromis je nezbytný pro obě strany

Vzhledem k tomu, že se zatím nepodařilo docílit dohody mezi EU a Spojeným královstvím ohledně Brexitu, zvláště pokud jde o budoucí úpravu vzájemných vztahů, roste nervozita v podnikatelských kruzích. Dne 4. října 2018 zveřejnila poměrně kritické tiskové prohlášení německá investiční skupina FERI se sídlem v Bad Homburgu, která patří mezi největší investiční domy v německy hovořícím prostoru.

Skupina FERI kritizuje stav vyjednávání obecně, ale i dosavadní postup EU s tím, že neochota ke kompromisu škodí zájmům samotné EU. Je účelné se seznámit s její argumentací, protože Brexit bez dohody by měl závažné dopady i na evropské pojišťovnictví.

V úvodu zmíněného tiskového prohlášení se zdůrazňuje, že při vyjednávání se nesmí zapomínat například na níže uvedené údaje:

  • Spojené království je pro Německo pátý nejdůležitější obchodní partner s podílem 6,6 % na celkovém německém exportu. Spojené království je tak těsně za Čínskou lidovou republikou a před Itálií a Španělskem;
  • více než třetinu zbožového exportu Německa do Spojeného království představují auta a díly vozidel. V roce 2017 bylo do Spojeného království exportováno cca 800 000 vozidel. To ukazuje, že Spojené království je pro německý automobilový průmysl jedním z nejdůležitějších trhů;
  • asi 30 % přímých investic v EU bylo dosud umístěno do Spojeného království. Tento podíl je tak dvakrát vyšší než by odpovídalo hospodářskému výkonu Spojeného království měřeného hrubým domácím produktem.

Mohlo by vás zajímat: InsurTech dostává od pojišťoven méně peněz


Tyto vybrané údaje jasně dokumentují, že pokud by Spojené království vystoupilo z EU bez právní úpravy budoucích vztahů, ztratily by obě strany. Důsledky pro Spojené království by sice byly mnohem závažnější, ale i ostatní členské státy EU a obzvláště Německo by musely počítat s masivními poruchami v oblasti zahraničního obchodu, dopady na odbyt a v důsledku toho s citelnými negativními účinky na hospodářskou dynamiku.

Současná vyjednávací strategie EU, jak se to ukázalo na posledním neformálním setkání hlav států a předsedů vlád členských států EU v Salcburku ve dnech 19 a 20. září 2018, překvapivě ignoruje podle skupiny FERI výše uvedená data a skutečnosti. Podle skupiny FERI může být lidsky pochopitelné učinit obyvatele Spojeného království odpovědné za důsledky hlasování v referendu, ale určitě to není profesionální přístup k výsledku demokratického hlasování, kdy se těsná většina Britů vyslovila pro vystoupení. EU a hlavně Německo jsou totiž zúčastněné strany, které by při Brexitu bez dohody mohly rovněž ztratit.

Podle skupiny FERI premiérka Theresa Mayová se prý svým plánem z Chequers snažila o uvolnění situace, a vystavila se tím velkým vnitropolitickým rizikům. EU nemusí přistoupit na všechny návrhy obsažené v plánu z Chequers. Měla by ale, jestliže má zájem na pozitivním ukončení vyjednávání, předložit rovněž vlastní alternativní možnosti, místo toho aby, jak se to stalo v Salcburku, nechala britskou premiérku nepochodit a pokořit. Případný odchod Mayové z funkce by neznamenal zjednodušení vyjednávání, ale spíše by přispěl ke ztroskotání vyjednávání.

EU by si měla podle skupiny FERI nyní znovu promyslet vyjednávací strategii.  Je jasné, že EU musí při vyjednávání usilovat o jistou rovnováhu či vyvážení zájmů. Na jedné straně musí zabránit dojmu, že vystoupení z EU se vyplatí, aby odradila případné jiné členské státy od případného vystoupení z EU. Na druhé straně jsou jisté ústupky druhé straně v jejím vlastním zájmu.


Mohlo by vás zajímat: InsurTech dostává od pojišťoven méně peněz


Podle názoru skupiny FERI proto požadavek EU, aby Spojené království akceptovalo čtyři svobody vnitřního (jednotného) trhu EU, míří nad terč. Je například nepochopitelné, že EU odmítá návrh Teresy Mayové vyjmout služby z vnitřního trhu jako „sbírání hrozinek“. Neboť tím by Spojené království ztratilo evropský pas pro poskytovatele finančních služeb, což by bylo spojeno se značně negativními důsledky pro finanční centrum Londýn.

Ovšem udržet překážky pro vzájemný obchodní styk co nejmenší, je naproti tomu v elementárním zájmu průmyslu nacházejícího se na evropském kontinentu. To platí především pro německé výrobce automobilů, kteří docilují v obchodě se Spojeným královstvím značné exportní přebytky. Samozřejmě nezáleží jenom na EU, zda se do poloviny listopadu 2018 dosáhne rozumný výsledek vyjednávání. EU by ale k tomu měla přispět a musí být z tohoto důvodu kooperativnější než doposud. Připravenost na kompromis napomůže prosazení vlastních zájmů.

Insurance Europe (IE) sleduje soustavně vývoj negociací a upozorňuje na možné dopady Brexitu. Jde o právní jistotu, o připravenost pojišťoven na Brexit, zabránění provozování pojišťovací činnosti bez povolení apod. Naposledy 30. července 2018 zaslala IE dopis na Evropskou komisi, aby byla zajištěna právní jistota ohledně přenosu osobních údajů mezi Spojeným královstvím, EU a Evropským hospodářským prostorem. IE konkrétně navrhuje využít čl. 45 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení 2016/679/EU). Komise by měla rozhodnout, že Spojené království zabezpečuje adekvátní úroveň ochrany pro převod osobních údajů. Jako první krok by Komise měla zahájit proces hodnocení přiměřenosti.   

Zdroj: FERI Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články