Brexit: Co hrozí pojistitelům?


			Brexit: Co hrozí pojistitelům?

Německá kancléřka Angela Merkelová zdůraznila v rámci prohlášení vlády ke stavu jednání o vystoupení Spojeného království z EU, že Německo se začalo připravovat na tzv. tvrdý Brexit. 

Klíčovým problémem váznoucích negociací jsou budoucí vztahy mezi oběma stranami a budoucí režim na hranicích mezi Irskem a Severním Irskem. GDV se po komplexním zhodnocení stávající situace domnívá, že tvrdý Brexit je vysoce pravděpodobný.

GDV uznává, že v obou výše zmíněných sporných otázkách nastal v posledním období jistý pokrok, ale není si jistý, zda ochota ke kompromisu bude pro dohodu stačit. V příslušném tržním výhledu GDV se upozorňuje na skutečnost, kterou samozřejmě veřejnost chápe, a to že již všechny zainteresované strany tlačí čas.

Tvrdý Brexit by se sice neměl projevit jako systémové riziko, nicméně politicky zodpovědné osoby v EU by měly pro případ tvrdého Brexitu zveřejnit v zájmu co nejvyšší bezpečnosti podnikání opatření pro nouzový stav. Jde o to, že mnozí pojistitelé by mohli být zasaženi nejen přímo při přeshraničním obchodu, ale rovněž nepřímo přes kapitálové investice.


Mohlo by vás zajímat: Brexit: Kompromis je nezbytný pro obě strany


I proto se německé pojišťovnictví dívá na vystoupení Spojeného království z EU s velkými obavami. GDV si též uvědomuje, že zástupci Spojeného království v EU byli značným přínosem při přípravě legislativy. Týká se to například úpravy finančních služeb, kde Spojené království přicházelo s mnoha impulsy a vždy bralo zřetel na tržní průchodnost.

Konkrétně má GDV na mysli přípravu režimu Solventnost II. Zásluhou Britů prý mimo jiné je, že se tento režim podařilo zaměřit na trh a rizika. Pokud se vezmou v úvahu aktuální a budoucí ekonomické výzvy pro EU, bylo by podle GDV chybné, kdyby se v budoucnu ztratila právě orientace na trh.

Přeměna Spojeného království z členského státu EU na třetí zemi bude spojena s mnoha důsledky pro sektor finančních služeb. GDV pokládá za nejdůležitější zajistit smluvní jistotu, co možná nejvolnější přenos osobních údajů a adekvátní úpravu obchodu s deriváty.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články