Soustavné zlepšování solventnosti v Německu


			Soustavné zlepšování solventnosti v Německu
23.5.2019 Zahraničí

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejnil dne 2. dubna 2019 informaci o vývoji solventnostní situace v Německu v roce 2018. V životním pojištění solventnostní poměr opětně vzrostl a v neživotním pojištění byl vykázán zhruba na stejné úrovni jako v předchozím roce.

GDV zdůrazňuje, že od spuštění dohledového systému Solventnost II (S II) v roce 2016 se solventnostní situace v německém životním pojištění soustavně zlepšuje. Pokud jde například o 4. čtvrtletí 2018, tak solventnostní poměr vypočtený GDV dosáhl výše 324 %, a to bez využití přechodných ustanovení/opatření. V roce 2017 činil tento poměr 266 %.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1Q 2019: Trh rostl o 3,9 %. Sníh a vichřice rekordně škodily


Vývoj solventnostního poměru německých životních pojišťoven bez přechodných opatření se vyvíjel následovně:

Vývoj solventnostního poměru německých životních pojišťovenGDV vysvětluje příznivý vývoj solventnosti v životním pojištění stabilizací úrokového prostředí, ale i novým zaměřením dlouhodobých podnikatelských modelů. Značnou roli prý sehrálo zavedení nových pojistných produktů životního pojištění, které spojují garanční prvky s investicemi orientovanými na výnos, což posiluje únosnou kapacitu pojišťoven v oblasti rizik.

V oblasti neživotního pojištění hodnotí GDV solventnostní situaci jako stabilní. Ve 4. čtvrtletí 2018 činil solventnostní poměr 290 % a v roce 2017 cca 294 %.

S ohledem na současnou revizi S II je podle GDV možné, že regulatorní rámce se v příštích letech citelně změní. S II klade už tak vysoké požadavky na reporting (předkládání informací), ale současně se musí pojišťovny připravovat na to, že budou sestavovat účetní závěrku podle mezinárodního účetního standardu IFRS17. Přitom je velmi důležité, aby rozdílné úhly pohledu obou systémů zůstaly oddělené.


Mohlo by vás zajímat: V. AML směrnice a její možné dopady na pojišťovnický sektor  


S II se podle GDV zaměřuje na solventnostní situace pojišťovacího podniku, aby byly ochráněny pojištěné osoby a zajištěna finanční stabilita. IFRS plní naproti tomu informační funkci, pokud jde o bilanční a výsledkové (zisk, resp. ztráta) veličiny. Zároveň ale narůstá komplexita, a to jak u uživatelů, tak i u adresátů. O to více je podle GDV třeba, aby náklady a výdaje vynaložené na splnění informačních povinností zůstaly v rozdílných systémech v únosném poměru k užitku.

IFRS = International Financial Reporting Standard (Mezinárodní standard účetního výkaznictví)Komplexita se charakterizuje například jako příznak špatně strukturované rozhodovací situace. Stoupá s počtem prvků systému a propojení mezi těmito prvky. Více např. v publikaci „Marketing v pojišťovnictví“ od Ing. Jaroslava Mesršmída, CSc., MBA, Praha : Professional Publishing, 2016, s. 142-143. ISBN 978-80-7431-158-1.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články