Soustavné zlepšování solventnosti v Německu


			Soustavné zlepšování solventnosti v Německu
23.5.2019 Zahraničí

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejnil dne 2. dubna 2019 informaci o vývoji solventnostní situace v Německu v roce 2018. V životním pojištění solventnostní poměr opětně vzrostl a v neživotním pojištění byl vykázán zhruba na stejné úrovni jako v předchozím roce.

GDV zdůrazňuje, že od spuštění dohledového systému Solventnost II (S II) v roce 2016 se solventnostní situace v německém životním pojištění soustavně zlepšuje. Pokud jde například o 4. čtvrtletí 2018, tak solventnostní poměr vypočtený GDV dosáhl výše 324 %, a to bez využití přechodných ustanovení/opatření. V roce 2017 činil tento poměr 266 %.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1Q 2019: Trh rostl o 3,9 %. Sníh a vichřice rekordně škodily


Vývoj solventnostního poměru německých životních pojišťoven bez přechodných opatření se vyvíjel následovně:

Vývoj solventnostního poměru německých životních pojišťovenGDV vysvětluje příznivý vývoj solventnosti v životním pojištění stabilizací úrokového prostředí, ale i novým zaměřením dlouhodobých podnikatelských modelů. Značnou roli prý sehrálo zavedení nových pojistných produktů životního pojištění, které spojují garanční prvky s investicemi orientovanými na výnos, což posiluje únosnou kapacitu pojišťoven v oblasti rizik.

V oblasti neživotního pojištění hodnotí GDV solventnostní situaci jako stabilní. Ve 4. čtvrtletí 2018 činil solventnostní poměr 290 % a v roce 2017 cca 294 %.

S ohledem na současnou revizi S II je podle GDV možné, že regulatorní rámce se v příštích letech citelně změní. S II klade už tak vysoké požadavky na reporting (předkládání informací), ale současně se musí pojišťovny připravovat na to, že budou sestavovat účetní závěrku podle mezinárodního účetního standardu IFRS[1] 17. Přitom je velmi důležité, aby rozdílné úhly pohledu obou systémů zůstaly oddělené.


Mohlo by vás zajímat: V. AML směrnice a její možné dopady na pojišťovnický sektor  


S II se podle GDV zaměřuje na solventnostní situace pojišťovacího podniku, aby byly ochráněny pojištěné osoby a zajištěna finanční stabilita. IFRS plní naproti tomu informační funkci, pokud jde o bilanční a výsledkové (zisk, resp. ztráta) veličiny. Zároveň ale narůstá komplexita[2], a to jak u uživatelů, tak i u adresátů. O to více je podle GDV třeba, aby náklady a výdaje vynaložené na splnění informačních povinností zůstaly v rozdílných systémech v únosném poměru k užitku.


[1] IFRS = International Financial Reporting Standard (Mezinárodní standard účetního výkaznictví)
[2] Komplexita se charakterizuje například jako příznak špatně strukturované rozhodovací situace. Stoupá s počtem prvků systému a propojení mezi těmito prvky. Více např. v publikaci „Marketing v pojišťovnictví“ od Ing. Jaroslava Mesršmída, CSc., MBA, Praha : Professional Publishing, 2016, s. 142-143. ISBN 978-80-7431-158-1.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články