Dohled nad pojišťovnictvím si musí projít digitalizací!


			Dohled nad pojišťovnictvím si musí projít digitalizací!
7.5.2019 Zahraničí

Na portálu Versicherungswirtschaftheute (VWH) bylo zveřejněno interview s Wolfgangem Weilerem, prezidentem GDV (Celostátní svaz německého pojišťovnictví), které se týká regulace pojišťovnictví. Weiler se zamýšlí například nad tím, jak by měla vypadat ideální regulace, což je téma, které je aktuální pro všechny vyspělé pojistné trhy.

VWH: Jak se v posledních letech změnil podle vašeho názoru pohled klientů na pojištění?

Weiler: Nejvýznamnější změny přináší digitalizace, která poskytuje klientům mnohé výhody. Příkladem je likvidace pojistných událostí pomocí umělé inteligence. Tím se dá ušetřit nejen hodně peněz, ale lze celý proces zjednodušit a urychlit. To je klasické procesní zlepšení.

VWH: Jaká jsou vaše přání ohledně regulace?

Weiler: Regulace by měla být přátelská k inovacím. V tom nejlepším případě by mělo jít o naprostý soulad mezi politikou, ochranou spotřebitele a pojistiteli. Jedině takový postup může posunout obor kupředu. Aby mohly být využity příležitosti, jež nabízejí digitální technologie, musejí být vytvořeny moderní regulatorní a dohledové rámce. Pokud nás chce dohled doprovázet na cestě do digitální budoucnosti, pak se musí také odpovídajícím způsobem digitalizovat.


Mohlo by vás zajímat: Kamera, klapka, pojištění! Každý druhý hollywoodský trhák míří do Allianz


VWH: Co klienti očekávají od svých pojistitelů nebo od pojišťovacích zprostředkovatelů? Jakými kanály získává obor takové informace?

Weiler: V prvé řadě se zaměřujeme na chování klientů. Takže víme, že si přejí rychlou a spolehlivou komunikaci, ostatně stále častěji prostřednictvím e-mailu. V minulém roce obdrželi němečtí pojistitelé poprvé většinu žádostí klientů elektronickou cestou. Například 42 % dopisů bylo pojistitelům doručeno přes e-mail. Když se k tomu připočtou prodejní a klientské portály, tak pojistitelé dostávají každý druhý dopis od klientů digitálně.

VWH: Ve vztahu ke klientům hrají nyní rostoucí roli i Insurtechs. Jak využívají pojistitelé tento vývoj?

Weiler: Řada pojišťovacích podniků se snaží o otevření nových oblastí podnikání při využití kooperací s jinými subjekty. Například ve zdravotnictví jde o to připravit takové nabídky, které jdou nad rámec pojistného plnění příslušných pojišťovacích podniků. Postup se řídí tím, aby klient získal na jedné platformě v rozumné kvalitě vše, co potřebuje. K aplikaci dochází například i v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

VWH: Jak se pojistitelům daří stát se pro klienty nepostradatelnými?

Weiler: Jako pojistitelé se považujeme za partnery klientů, kteří jim dávají jistotu. Příkladem může být kybernetická bezpečnost. V rámci komunikační iniciativy „CyberSicher“ (Kybernetická bezpečnost) upozorňujeme na nebezpečí plynoucí z kybernetického prostoru, podporujeme firmy při aktivní prevenci a v případě úspěšného útoku poskytujeme rozsáhlou pomoc, která je v nouzové situaci pro mnohé malé a střední firmy nanejvýš důležitá a představuje silný argument pro sjednání kybernetického pojištění.


Mohlo by vás zajímat: AXA ČR a SR 2018: Zisk skupiny vzrostl o 29 % na 725 milionů korun


VWH: Pojistitelům se často předhazuje, že vyhotovují nesrozumitelné všeobecné pojistné podmínky a uvádějí na trh obtížně pochopitelné a netransparentní pojistné produkty. Vidíte v této oblasti nějaký pokrok?

Weiler: Již před půldruhým rokem jsme uzavřeli jazykové přepracování našich vzorových pojistných podmínek. Jsou v nich kratší věty, méně cizích slov a slovesa místo podstatných jmen. Celkově je nyní 50 souborů pravidel srozumitelnějších oproti dřívějšku. Při této práci jsme si nechali radit od jazykovědců. Byly však zapracovány i podněty od ochránců spotřebitelů a od pojišťovacího ombudsmana.

VWH: Odcházející ombudsman prof. Hirsch zdůraznil, že v průběhu jeho funkčního období se změnil jeho pohled na pojišťovnictví na pozitivní. Proč je přesto image oboru především s ohledem na likvidaci pojistných událostí ještě značně negativní?

Weiler: Uvedu konkrétní údaje. Likvidace probíhá téměř bez problémů. Jen v oblasti škodového a úrazového pojištění je ročně vyřízeno 23 milionů škodních událostí. Ve srovnání s tím je počet asi 9000 stížností, kterými se ročně zabývá pojišťovací ombudsman poměrně nepatrný. Výrazně převažující část našich klientů je tudíž zřejmě spokojena.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články