MARSH důrazně varuje před politickými riziky!


			MARSH důrazně varuje před politickými riziky!
16.4.2019 Zahraničí

Společnost MARSH, která je předním mezinárodním pojišťovacím makléřem a poradcem v řízení rizik, nedávno zveřejnila mapu politických rizik pro rok 2019 („Political Risk Map 2019“) a v této souvislosti upozornila na narůstající geopolitické napětí ve světě. Geopolitika má stěžejní význam pro globálně působící pojišťovny provozující například průmyslové pojištění a pro zajišťovny. Zhoršení globálního politického prostředí však může ovlivnit vývoj na všech pojistných trzích

Pohled na politická rizika 2019

MARSH zužitkoval při tvorbě své politické mapy řadu informací z různých zdrojů včetně korporací, které tvrdí, že nikdy nečelily takové šíři výzev jako nyní. Mezi hlavní politická rizika patří nesporně napětí ve vztazích mezi USA a Čínou, možné obchodní války, Brexit, tlaky v eurozóně, budoucnost iránského a severokorejského jaderného programu a také rozpory mezi Ruskem a Západem.

Podle MARSH bude pravděpodobně pokračovat přechod k multipolárnímu světovému řádu a je nutno počítat i s protekcionismem. Nejmocnějšími aktéry ve světě zůstanou USA, Čína a Rusko a v menší míře i EU a Japonsko, nicméně stále důležitějšími hráči budou nově se rozvíjející země jako je Indie, Saudská Arábie, Turecko a Brazílie.


Mohlo by vás zajímat: ČBA: Proč je sektorová daň špatný nápad


USA a Čína zintenzivňují podle společnosti MARSH geopolitické soupeření v indopacifickém regionu, přičemž jejich rostoucí vojenské aktivity v Jihočínském moři činí nezamýšlenou vojenskou srážku v této oblasti možnou. MARSH prezentuje závěr, že mezi Ruskem a Západem bude přetrvávat napětí i v roce 2019, a to z celé řady důvodů – od údajného zasahování Ruska do voleb v USA a do interní politiky EU až po konflikty na Ukrajině a v Sýrii. Nelze proto vyloučit rozšíření sankcí USA a EU vůči Rusku.

Politickou volatilitu může zvýšit i skutečnost, že v řadě zemí se v roce 2019 budou konat důležité volby. Politickou nejistou je ve zvýšené míře zasažen mezinárodní obchod. Obchodní spory a protekcionismus mohou mít negativní dopady například i na Německo, které je výrazně exportní zemí. Klíčové je, že v dnešním významně propojeném světě se mohou jakékoli politické nejistoty v jedné oblasti světa velice rychle „přelít“ do jiných oblastí.

Společnost MARSH zpracovala mapu politických rizik, takže v ní lze nalézt bližší rozbor politické situace na všech kontinentech.


Mohlo by vás zajímat: Vývoj rumunského pojistného trhu v roce 2018


Doporučení k řízení rizik a pojišťování

Podle názoru MARSH je pro korporace životně důležité, aby si ocenily a vyhodnotily potenciální dopad politických rizik, jimž čelí nebo mohou čelit. Stejně tak významné je posoudit systémovou povahu těchto rizik a možné řetězové efekty.

MARSH uznává, že je velmi obtížné předvídat vývoj politických rizik. Nicméně korporace mohou analyzovat a modelovat rizika prostřednictvím jednoduché kvantifikace svých podnikatelských činností a vymezit možné problémy.

V žádném případě nelze doporučit hodnocení politických rizik jednotlivě či se na ně dívat jen z krátkodobého hlediska. Politické riziko pro pojišťovny je nutno brát jako součást budování odolnosti vůči volatilitě. I když politické rizika nejsou přímo řiditelná, tak v mnoha případech mohou být zmírněna prostřednictvím pojištění úvěru a pojištěním politických rizik.


Mohlo by vás zajímat: 2018: Generali Group zvýšila čistý zisk o 9,4 %


Trh pojištění pro případ politických rizik má rostoucí tendenci. Pojistitelé mají nyní vyspělejší odborné týmy a více dat, ale šíře potenciálních katastrofických rizik vzrostla, stejně jako vnímání toho, co vytváří riziko. Z pohledu pojistitele je prý zatím často důležitější zvažování koho pojišťuje než zvažování co pojišťuje.

Podle společnosti MARSH nadnárodní korporace dříve nakupovaly pojištění pro případ politických násilností anebo terorismu, protože sazby byly obvykle nižší než v případě pojištění pro případ politických rizik. Důvodem byla také ta skutečnost, že pojištění věcné škody je úzce spojeno s pojištěním majetku. Taková strategie v sobě skrývá nebezpečí, že zůstanou nekryty určité mezery.

Pojištění pro případ politických rizik je však může pomoci překlenout, protože zahrnuje jak pojištění pro případ obou zmíněných nebezpečí (násilnosti, terorismus), tak pojištění pro případ ztráty investice nebo smlouvy kvůli opatření příslušné vlády nebo kvůli její nečinnosti. Společnost MARSH tvrdí, že smlouvy o dodávce zboží a služeb do nově se rozvíjejících zemí, uzavřené s vládou nebo soukromými entitami, nesou vždy jisté politické nebo ekonomické riziko.


Mohlo by vás zajímat: Odbory a pojistitelé varují: Regulace zvyšuje zátěž pracovníků v pojišťovnictví


Rozšíření globálního protekcionismu, restrikce plateb v tvrdých měnách zahraničním společnostem a uvalení obchodního embarga a sankcí jsou opakující se problémy v těch zemích, kde se vlády pokoušejí o vynucení cílů své zahraniční politiky, ovlivnění domácího veřejného mínění, nebo o řešení ekonomických problémů. Navíc se mohou korporace dostat do sporů s kontrahenty v tuzemsku, což jim může bránit v účinné konkurenci na cílových trzích. Svoji roli hraje také délka smluvní součinnosti. Některé smlouvy jsou uzavírány na 3 - 7 let a některé až na 20 let. To jen podtrhuje význam politických rizik.

Závěrem MARSH uvádí, že pojištění není jistě všelékem na každé riziko, ale může korporaci umožnit snížení nejistoty a volatility kolem klíčové smlouvy nebo investice a ochránit zájmy akcionářů.

Zdroj: MARSH

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Informační hodnota

Jan Černý,  16. 4. 2019

Bohužel každá zpráva, která používá slova jako "geopolitická rizika", tak jen ukazuje nízkou míru chápání situace a její míra důvěryhodnosti tím výrazně trpí.
Je velký rozdíl mezí geopolitikou a globální politikou. Teprve až když tento rozdíl vnímá i analytik/analytici tvořící tyto zprávy, tak teprve poté budou mít zásadní informační přínos.
Do té doby se jedná jen o plácání do větru, bohužel.

RSS

Související články