Legendární Lloyd's stále ve ztrátě!


			Legendární Lloyd's stále ve ztrátě!

Dne 27. března 2019 zveřejnil Lloyd´s of London hospodářské výsledky docílené v roce 2018. Byly ovlivněny především volatilním investičním prostředím a dopady z přírodních katastrof. Hrubé pojistné plnění (bez odpočtu zajištění) dosáhlo výše 19,7 mld. GBP a zejména v důsledku této skutečnosti skončil tento trh v agregované ztrátě ve výši 1 mld. GBP, přičemž v předchozím roce ztráta činila 2 mld. GBP.

Hlavní výsledky v roce 2018

  • agregovaná ztráta trhu Lloyd´s činila 1 mld. GBP (2017: ztráta ve výši 2 mld. GBP),
  • hrubé předepsané pojistné bylo vykázáno ve výši 35,5 mld. GBP (2017: 33,6 mld. GBP),
  • čisté nastalé škody dosáhly výše 16,4 mld. GBP (2017: 18,3 mld. GBP),
  • čistý výnos z investic představoval 0,5 mld. GBP (2017: 1,8 mld. GBP),
  • kombinovaná kvóta[1] byla na úrovni 104,5 % (2017: 114 %).

Mohlo by vás zajímat: Podcast: ZDPZ je šance pro celý trh


Hodnocení docílených výsledků

Výkonný ředitel Lloyd´s John Neal ve zveřejněném tiskovém prohlášení zmínil z jednotlivých ukazatelů kombinovanou kvótu, jež byla vykázána ve výši 104,5 %, a pak ztrátu ve výši 1 mld. GBP. Tento výkon není podle jeho názoru takový, jaký by se dal očekávat od trhu Lloyd´s vzhledem k jeho tradici a kvalitě.

Proto byla přijata a implementována řada opatření k posílení řízení činností, jež zůstanou trvalým doprovodným prvkem podnikání. Neal je přesvědčen, že tyto změny přinesou výrazné zlepšení již na počátku roku 2019 a hlavně pak v následujících letech.


Mohlo by vás zajímat: Pojištění a fotbal patří k sobě! Zvláště v Bavorsku


Lloyd’s si je vědom, že potřebuje vizi pro budoucnost. Z toho důvodu zjišťoval v posledních šesti měsících názory zainteresovaných osob, jak by tato vize měla vypadat. Její základní obrysy jsou již k dispozici, ale celková koncepce bude publikována až 1. května 2019, kdy bude také jednáno o budoucnosti pojištění u Lloyd´s.

Neal zdůraznil, že Lloyd´s chce předvést  rozhodné vůdcovství na třech frontách. Je rozhodnut řešit nedostatky/mezery ve výkonu, zajistit budoucí úspěch a vypořádat se všemi formami nevhodného chování a zároveň vytvořit inkluzivnější pracovní prostředí.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články