Lloyd´s se vrátil v 1. pololetí 2018 do zisku a míří do Bruselu

Speciální pojistný a zajistný trh Lloyd´s zveřejnil v září zprávu o výsledcích v 1. pololetí 2018 a oznámil návrat k zisku, který dosáhl 0,6 mld. GBP. Vzhledem k velkým katastrofickým událostem činila podle výroční zprávy agregovaná ztráta tohoto trhu v roce 2017 cca 2 mld. GBP. Přehled hlavních výsledků a nástin hodnocení ekonomického výkonu Lloyd´s je uveden níže.

Hlavní finanční výsledky Lloyd´s za 1. pololetí 2018

  • zisk před zdaněním činil 0,6 mld. GBP (červen 2017: 1,2 mld. GBP)
  • kombinovaná kvóta dosáhla úrovně 95,5 % (červen 2017: 96,9 %)
  • návratnost kapitálu na roční bázi představovala 4,3 % (červen 2017: 8,9 %)
  • návratnost investic byla ve výši 0,3 % (červen 2017: 1,5 %)
  • čisté zdroje činily 29 mld. eur (červen 2017: 28 mld. eur).

Stručné hodnocení vybraných výsledků

Návrat Lloyd´s do zisku po relativně značné ztrátě v roce 2017 v důsledku negativního škodního průběhu z titulu přírodních katastrof je jednoznačně pozitivní zprávou. Tento výsledek byl podpořen zlepšením kombinované kvóty, která činila 95,5 %. Ve stejném období roku 2017 byla vykázána ve výši 96,9 %. Pokud jde o hrubé předepsané pojistné, tak byl zaznamenán mírný nárůst. V 1. pololetí 2018 dosáhl tento ukazatel úrovně 19,3 mld. GBP, kdežto ve stejném období 2017 činil 18,9 mld. GBP. Na tomto vzestupu pojistného se podílelo především zlepšení cenového vývoje a růst v některých ziskových odvětvích.

Jisté zlepšení nastalo díky příslušným aktivitám Lloyd’s také u zisku z upisování, který se zvýšil z 0,4 mld. GBP v 1. pololetí 2017 na 0,5 mld. GBP v 1. pololetí 2018. Na základě ztráty v roce 2017 se Lloyd´s totiž zaměřil na analýzu pojistných kmenů s nejhoršími ekonomickými výsledky a poté přijal opatření k redukci příslušných ztrát. Na druhé straně byl ale zisk před zdaněním záporně ovlivněn sníženou návratností investic (viz 0,2 mld. GBP v 1. pololetí 2018 a 1 mld. GBP v 1. pololetí 2017), což je ve sledovaném období konzistentní s nižšími výnosy u většiny tříd aktiv.


Mohlo by vás zajímat: Apollo přebírá Aspen za 2,6 miliardy $


Kapitálová pozice Lloyd´s je nyní vůbec nejsilnější v historii. Čisté zdroje vzrostly z 28 mld. GBP v 1. pololetí 2017 na 29 mld. GBP v 1. pololetí 2018. Silná a bezpečná kapitálová pozice je potvrzena i aktuálními ratingy. Ratingová agentura A. M. Best vydala rating A (Vynikající), Standard & Poor’s pak A+ (Silný) a Fitch  AA- (Velmi silný).

Vedení trhu Lloyd´s je přesvědčeno, že výsledky docílené v 1. pololetí 2018 a zvláště návrat k zisku dokumentují úsilí, které bylo věnováno zvládnutí dopadů katastrofických událostí roku 2017. V nastoupené cestě se bude pokračovat s cílem zlepšit dlouhodobý výkon v nedostatečně produktivních oblastech podnikání.

Kromě toho se Lloyd´s musí vyrovnat s Brexitem. V tomto směru postupuje s předstihem. Lloyd´s vydal prohlášení, že obdržel od Národní banky Belgie povolení pro činnost společnosti Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Brussels). Toto povolení znamená, že společnost Lloyd’s Brussels bude schopna upisovat neživotní rizika z Evropského hospodářského prostoru. Klienti tak budou mít nadále možnost využívat služeb Lloyd´s. Bez ohledu na výsledek jednání o Brexitu dává zřízení dceřiné společnosti v Belgii jistotu Lloyd´s, že neztratí klienty, ale také jistotu klientům, že nebudou nikterak narušeny jejich podnikatelské aktivity.

Zdroj: Lloyd´s

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články