Dojde v Německu k zastropování provizí? Šrouby se utahují


			Dojde v Německu k zastropování provizí? Šrouby se utahují
3.5.2019 Zahraničí

Na portálu Versicherungswirtschaftheute byl koncem března zveřejněn článek o možném zastropování provizí v Německu. Již se nejedná toliko o spekulace a úvahy. Spolkové ministerstvo financí totiž dokončilo prvotní návrh zákona o „zastropování provizí za sjednání životního pojištění a pojištění zbytku dluhu“a předložilo jej k diskuzi.

Provize za sjednání životního pojištění mají být zastropovány v rozmezí mezi 2,5 % až 4 %. Pojistitelé provozující životní pojištění jsou přitom žádáni, aby vypracovali kritéria pro kvalitní zprostředkování, která umožní odměnu přesahující 2,5 %. Na náležitý postup pojistitelů v tomto směru bude dohlížet Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami (BaFin).

Tzv. referentský návrh zákona má 38 stran. Spolkové ministerstvo financí v něm vysvětluje mimo jiné důvody pro jeho zpracování. V roce 2014 byl vydán zákon o reformě životního pojištění [Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG)]. Jeho cílem byla i redukce nákladů na uzavření pojistné smlouvy. Tento cíl se však nepodařilo uspokojivě naplnit. Podle hodnotící zprávy ministerstva z června 2018 se náklady na sjednání pojištění snížily pouze okolo pěti procent.


Mohlo by vás zajímat: Tři oblasti, kde americké pojišťovny selhávají při vyřizování majetkových škod


Důvody pro zastropování provizí spatřuje Spolkové ministerstvo financí rovněž v přetrvávajícím prostředí nízkých úrokových sazeb. Dále je prý třeba se vyvarovat možných špatných pobídek. Zmíněná úprava provizí je podle ministerstva v zájmu spotřebitelů a odstranila by některé právní nejasnosti spojené s aplikací směrnice 2016/97 o distribuci pojištění (IDD). 

Pokud jde o výše zmíněný katalog kritérií pro kvalitní zprostředkování, jejichž naplnění umožní vyplácet provize v rozmezí od 2,5 % do 4 %, tak ministerstvo příkladmo uvádí, že by mezi taková kritéria mohla patřit nízká kvóta storen, nepatrný počet stížností a kvalitní a rozsáhlé poradenství. Pojistitelé provozující životní pojištění by museli BaFin prokázat, proč vyplatili provize přesahující 2,5 %.


Mohlo by vás zajímat: Německo: Pojištění pro případ péče s vysokým deficitem


Po zveřejnění referentského návrhu se okamžitě objevily první reakce zainteresovaných osob. Diskuze se týká například otázky, zda je návrh v souladu s ústavou, neboť podle některých stanovisek směřuje proti svobodě podnikání. Ministerstvo je si prý ale jisté jeho průchodností.

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zastává následující pozici: „Nadále odmítáme zastropování provizí. Vidíme potřebu podstatného vylepšení návrhu v důležitých bodech. To platí obzvláště pro zahrnutí jednorázově placeného pojistného. Úprava pojištění zbytku dluhu značně překračuje stanovený cíl. Pozitivní je podle GDV záměr vytvořit právní jistotu a zacházet stejně ve všemi poskytovateli tržních nabídek.“

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články