Německá zajímavost: Jak to bude dál se srovnávacími portály?


			Německá zajímavost: Jak to bude dál se srovnávacími portály?
19.3.2019 Zahraničí

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejnil v únoru článek, který se týká srovnávacích portálů. GDV vychází z toho, že lidé jsou informacemi z webu zahlceni, ale současně jsou poskytovateli vybraných informací. Někteří klienti prý důvěřují novým nástrojům a aplikacím více než lidem a stále více navštěvují srovnávací portály. Přitom je ovšem účelné, aby si uvědomovali jejich výhody i nevýhody.

Srovnávací portály budí podle názoru GDV zdání, že jsou nezištné, ale ve skutečnosti tomu tak není. Sledují prý jasné obchodní cíle a obvykle nepokrývají celý trh. To by si měl uvědomit každý, kdo tyto portály využívá, a kromě toho je třeba, aby to bylo zřetelně rozpoznatelné.

V tomto směru se již se srovnávacími portály kriticky vypořádal Spolkový kartelový úřad (SRN). Nedávno se do diskuze o těchto portálech zapojil i Spolkový svaz spotřebitelských centrál (Der Verbraucherzentrale Bundesverband), který hájí zájmy více než 80 mil. spotřebitelů v SRN. Od srovnávacích portálů se očekává především férovost a transparentnost.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Klienta nejlépe ochrání vzdělání zprostředkovatele


Proto také Evropská komise připravuje nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb [COM(2018) 238 final]. Hlavně jde prý o to vnést více transparentnosti do kritérií, jež určují pořadí výsledků vyhledávání. Zájemci o tuto problematiku si mohou podle výše uvedeného čísla COM návrh Komise vyhledat.

Pokud jde o předmět a rozsah právní úpravy, tak nařízení stanoví pravidla k zajištění toho, aby podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb a uživatelům firemních internetových stránek ve vztahu k internetovým vyhledávačům byla poskytnuta odpovídající transparentnost a možnosti účinného odškodnění.


Mohlo by vás zajímat: Slavia pojišťovna vybudovala zbrusu nové call centrum


Pro bližší představu čtenářů je vhodné prezentovat z 15 navrhovaných článků nařízení aspoň vybrané ustanovení odst. 1 Čl. 5:

                                                           „Článek 5
                                                             Pořadí

  1. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb stanoví ve svých podmínkách hlavní parametry určující pořadí a důvody relativní důležitosti těchto hlavních parametrů na rozdíl od ostatních parametrů. Obsahují-li tyto hlavní parametry možnost ovlivnit pořadí za jakoukoli přímou nebo nepřímou úhradu zaplacenou podnikovými uživateli dotčenému poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb, tento poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb zahrne do svých podmínek také popis těchto možností a dopadů takové úhrady na pořadí.“

Pro německé pojišťovnictví je návrh nařízení velmi důležitý. Proto GDV vypracoval stanovisko k návrhu Evropské komise a kromě toho vymezil níže uvedené klíčové body, jejichž případná aplikace by měla zajistit opravdu spravedlivou soutěž a zlepšení ochrany zúčastněných podniků a nepřímo také klientů:

  • platformy by neměly omezovat nabízející/prodávající osoby, aby stejné zboží a služby nabízely přes jiné obchodní kanály za eventuálně příznivějších podmínek;
  • pravidla transparentnosti musejí platit také pro „Top-doporučení“, která jsou často umísťována mimo vlastní pořadí (ranking) na pozici nula,
  • uživatelé platforem by měli být ochráněni před pokřiveným vylíčením klientských hodnocení,
  • požadavky na transparentnost musejí platit též v tom případě, když osoba nabízející internetové zprostředkovatelské služby zařadí na své webové stránky reklamu ve formě abstraktních srovnání,
  • pro spotřebitele musí být jednoduchým způsobem rozpoznatelné, kteří nabízející jsou do porovnání zahrnutí a kteří nikoli.

Podle GDV půjdou pojistitelé vždy tam, kde se budou nacházet klienti. Nebrání se digitalizaci a připravují se na novou konkurenci. Ale hospodářská soutěž na webu musí mít dotvořena pravidla a ta pak musí respektovat i srovnávací portály.

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články