Německo: Počet zprostředkovatelů poklesl v roce 2018 téměř o 19 000


			Německo: Počet zprostředkovatelů poklesl v roce 2018 téměř o 19 000

Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK) aktualizovala na počátku tohoto roku registry zprostředkovatelů podle stavu ke konci roku 2018. Obzvláště nápadný je přitom pokles počtu pojišťovacích zprostředkovatelů za období od 31. 12. 2017 do 31. 12. 2018, a to o 8,7 % nebo o 19 182 na výsledných 201 643. 

V rámci pojišťovacích zprostředkovatelů nastal největší pokles u kategorie vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů. Jejich počet se za sledované období snížil o 13,5 % na 121 316. Počet pojišťovacích makléřů zůstal v průběhu roku 2018 víceméně stabilní. K 31. 12. 2018 jich bylo registrováno 46 545 a ke konci předchozího roku 46 786. Počet pojišťovacích poradců, kteří poskytují poradenství za honorář (tedy nejsou odměňováni formou provize, ale formou poplatku, který je odměnou přímo placenou zákazníkem – viz čl. 19 odst. 1 písm. d) směrnice 2016/97 – IDD) vzrostl, a to z 26 ke konci roku 2017 na 343 ke konci roku 2018.

Druhou největší skupinu v rámci registrů vedených DIHK tvoří zprostředkovatelé úvěrů na nemovitosti. Jejich počet vzrostl ve sledovaném období ze 49 714 na 51 652. Z nich 644 nabízelo služby za honorář s tím, že ke konci roku 2017 jich bylo 627. V zásadě stabilní vývoj probíhal u skupiny registrovaných zprostředkovatelů finančních investic. Jejich počet se ve sledovaném období zvýšil o 442 na 37 974 ke konci roku 2018 a z nich pracovalo za honorář 191 osob, tj. o 30 více než před rokem.


Mohlo by vás zajímat: Libor Stodola: AXA chce být vždy o krok před tržním standardem


K vývoji počtu pojišťovacích zprostředkovatelů v roce 2018 zaujal stanovisko například Spolkový svaz německých prodejců (obchodníků) pojištění (BVK). Ve snížení počtu pojišťovacích zprostředkovatelů spatřuje ohrožení prodeje na základě kvalifikovaného poradenství. Z výše uvedených údajů je podle tohoto svazu zřejmé, že mnozí zprostředkovatelé nejsou schopni již více unést zatížení, jež vyplývá z řady nových regulatorních opatření přijatých v posledních letech. Proto se raději vzdávají svého povolání, protože již dále nemohou pracovat pod tíhou přibývajících právních povinností.

K negativnímu trendu však podle BVK přispívá i období nízkých úrokových sazeb, věková struktura zprostředkovatelů a digitalizace, která je zejména pro starší pojišťovací zprostředkovatele výzvou, s níž se nedokáží vyrovnat. Pokles počtu pojišťovacích zprostředkovatelů má sociálněpolitické souvislosti a může být stále obtížnější zabezpečovat pojistnou ochranu širokých vrstev obyvatelstva. Proto by politikové měli brát daný vývoj jako jisté varování a dále nezneklidňovat německý pojišťovací sektor dalšími diskuzemi o regulaci, jako například o možném zastropování provizí.


Mohlo by vás zajímat: Radim Hamáček se stal novým obchodním ředitelem pojišťovny Atradius


Předpokládalo se, že implementace směrnice 2016/97 o distribuci pojištění (IDD), obecného nařízení 2016/679/EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších právních předpisů z poslední doby vyvolá změny v počtu pojišťovacích zprostředkovatelů a v jejich struktuře. První signální informace o změnách v příslušném německém registru jsou však opravdu varovné. Budou jistě ještě hlouběji analyzovány a budou hledány příčiny negativních posunů. Dopadům implementace IDD bude jistě věnována patřičná pozornost také v České republice, a to i z toho důvodu, aby byly připraveny kvalitní podklady pro budoucí revizi IDD.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články