Němečtí zprostředkovatelé pod regulatorním tlakem


			Němečtí zprostředkovatelé pod regulatorním tlakem

Němečtí pojišťovací zprostředkovatelé se v současné době stále ještě vyrovnávají s implementací směrnice 2016/97/EU o distribuci pojištění (IDD), obecného nařízení 2016/679/EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších nových právních předpisů. Ukazuje se, že opatření regulátorů a finančního dohledu se ne vždy setkávají s jejich souhlasem. Zprostředkovatelé jsou pod značným tlakem, neboť jim mnohdy chybí především nezbytná doba na implementaci.

Karsten Allesch, výkonný ředitel Německého svazu makléřů, soudí, že v důsledku regulace se významně snižují návštěvy klientů, a tím klesá rovněž rozsah poradenství. Nerentabilní, ale nezbytné obchody, jako je např. zprostředkování pojištění léčebných výloh v zahraničí, musejí být pojišťovacími zprostředkovateli de facto odmítány, protože neslibují žádný zisk. Naproti tomu bude dobře situovaným klientům, u nichž poradce spatřuje potenciál, nadále poskytováno podrobné poradenství. Ale mimo zůstanou méně dobře situovaní spoluobčané, poměrně široká skupina obyvatelstva, která bude v rostoucí míře vylučována z dobrého poradenství, ačkoli je na ně nejvíce odkázána.

Podle Allesche nelze příliš důvěřovat tomu, že by v Německu došlo k politickému konsensu a stávající regulatorní předpisy by byly přezkoumány podle jejich účelu a smysluplnosti a případně zrušeny. Podle jeho názoru má platnost následující starý vtip: „V Bruselu se předpisy vymyslí, v Německu implementují a zbytek Evropy se tomu směje.“ Jediná šance pojišťovacích makléřů proto spočívá ve zvýšení produktivity podniku zejména zavedením automatizovaných pracovních postupů. Dále se již nevystačí s ručně zpracovávanými a jednodimensionálně koncipovanými programy makléřské správy. Pouze vícefunkční IT platformy, které postihnout celé spektrum úkolů, včetně správy a poradenství, mohou přispět k řešení.


Čtěte také: Německo: Počet pojišťovacích zprostředkovatelů poklesl v roce 2018 téměř o 19 000


Z výše uvedeného plyne, že regulace a digitalizace jsou aktuální výzvy pro německé pojišťovací zprostředkovatele, resp. makléře. Všechny osoby se s tímto tlakem nejsou schopny vyrovnat. Projevuje se to v poklesu jejich počtu. Za období od 31. 12. 2017 do 31. 12. 2018 se v Německu snížil počet pojišťovacích zprostředkovatelů o 8,7 % nebo o 19 182 na výsledných 201 643.  Počet pojišťovacích makléřů zůstal v průběhu roku 2018 víceméně stabilní okolo 46 tisíc osob. Nejvíce se za sledované období snížil počet vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů, a to o 13,5 % na 121 316.

Jistě i na ně tvrdě působí nová legislativa, digitalizace, ale svoji roli může hrát i větší důraz pojišťoven na kvalitu a výsledky. Řada německých pojišťoven přebudovává obchodní sítě a některé z nich jako např. Allianz nově nastavuje procesy týkající se obchodní činnosti i těch pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří danou činnost realizují formou vedlejšího zaměstnání.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články