ČAP k 1Q 2019: Trh rostl o 3,9 %. Sníh a vichřice rekordně škodily


			ČAP k 1Q 2019: Trh rostl o 3,9 %. Sníh a vichřice rekordně škodily
29.4.2019 Pojistný trh

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky České asociace pojišťoven vychází podle předběžných údajů za 1. čtvrtletí 2019 ve výši 34,818 mld. Kč, proti 1. čtvrtletí roku 2018 s předpisem pojistného cca 33,496 mld. Kč se jedná o 3,9% růst. „Dle metodiky ČAP tak meziročně trh narostl na předpisu pojistného o cca 1,322 mld. Kč. Tempo růstu proti nárůstu 4,8 % za celý rok 2018 se tak v 1Q 2019 mírně snížilo na aktuální 3,9% růst,“ komentuje celkové výsledky Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven.

Vývoj v segmentu životního pojištěn

Životní pojištění dále urychluje růst, když se za 1. čtvrtletí roku 2019 navýšilo předepsané pojistné životního pojištění dle metodiky ČAP (proti 11,007 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2018) na 11,41 mld. Kč (absolutní růst cca 403 mil. Kč, resp. 3,7%, což představuje zvýšení dynamiky růstu z 0,6 % nastalého u životního pojištění za celý rok 2018).

Pokles v životním pojištění se již dále neprohlubuje ani u produktů s jednorázově placeným pojistným, které v 1. čtvrtletí 2019 narostly o 21,1 %, což proti 17,6% poklesu celého roku 2018 představuje významnou změnu. Až další období naznačí, zda se jedná opravdu o zásadní změnu trendu nebo pouze jednorázový výkyv dlouhodobého poklesu.

Souhrnné údaje dle metodiky ČAP 1-3-2019


Mohlo by vás zajímat: Euler Hermes: Čekají automobilový průmysl nepříjemné chvilky?


 „U produktů s běžně placeným pojistným vychází aktuální růst o 3,3 %, což proti výsledku celého roku 2018 s růstem pojistného o 1,1 % představuje výraznější intenzifikaci růstu,“ pokračuje Petr Jedlička. Negativní zprávu pro životní pojištění představuje nicméně stále skutečnost, že celkový počet smluv životního pojištění i nadále klesá – proti konci 1Q 2018 bylo během ročního období ukončeno při poklesu o 3,2% cca 173 tis. pojistných smluv životního pojištění.

Vývoj předepsaného smluvního pojistného dle metodiky ČAP 1-3.2019

Počet a objem nově uzavíraných smluv běžně placeného životního pojištění (tzv. obchodní produkce) v 1. čtvrtletí roku 2019 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 dále poklesl. Konkrétně bylo uzavřeno o 17,4 % méně smluv s pojistným nižším o 12,9 % proti 1. čtvrtletí roku 2018. Obchodní produkce 1. čtvrtletí 2019 dosáhla 111 tisíc smluv životního pojištění s běžně placeným pojistným s objemem předepsaného pojistného 1,251 mld. Kč.

V dlouhodobém ročním srovnání platí, že namísto situace v letech 2011 a 2012, kdy bylo za roční období uzavřených cca 900 tisíc nových smluv životního pojištění a zároveň cca 1 milion ks smluv bylo ukončeno, tak nyní za proběhlé roční období bylo uzavřeno již cca jen 499 tisíc smluv s běžně placeným pojistným a počty ukončených smluv poklesly na cca 650 tis. Ve srovnání s obdobím před rokem nový obchod poklesl o 7 % a počet ukončených smluv narostl o 4,4 %.


Mohlo by vás zajímat: Legendární Lloyd's stále ve ztrátě!


Vývoj v segmentu neživotního pojištění

K segmentu neživotního pojištění Petr Jedlička doplňuje: „Na rozdíl od předchozích období, kdy růst neživotního pojištění převyšoval výrazně růst životního pojištění, se nyní rozdíly mezi oběma odvětvími výrazně snižují. Konkrétně u neživotního pojištění v prvním čtvrtletí 2019 dosáhlo předepsané pojistné proti 22,489 mld. Kč za 1. čtvrtletí 2018 za první čtvrtletí 2019 objemu 23,407 mld. Kč a posílilo tak absolutně o 918 mil. Kč a relativně o 4,1 %, což nedosahuje 7,2% růstu dosaženého v neživotním pojištění za celý ročník 2018.“

Pro hlavní odvětví neživotních pojištění platí za 1Q 2019 následující srovnání s výsledky za celý rok 2018. U povinného ručení úroveň růstu předpisu o 7,2 % představuje proti 6,8% růstu za celý rok 2018 další mírný posun, nicméně celkový růst pojistného pouze částečně převyšuje nárůst počtu pojištěných vozidel (aktuálně + 4,1 %). Havarijní pojištění si udržuje vysoké tempo růstu (aktuálně + 10,3% stejně jako za celý rok 2018), jež je stále dané rostoucím počtem havarijně pojištěných vozidel.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Absurdní nadsázka se stává realitou


Mimořádný pokles podnikatelských pojištění za 1. kvartál 2019 o 6 % bude způsobený nižším zastoupením předpisu pojistného připadající na 1. čtvrtletí a rovnoměrnějším rozložením pojistného do celého roku ve srovnání s předchozími obdobími. Uvedený výsledek, který má dopad i na celkový vykázaný nárůst neživotního pojištění, nelze interpretovat jako snižující se propojištěnost podnikatelů.

Skupina retailového majetkového a odpovědnostního pojištění dosáhla za 1Q 2019 předpisu pojistného téměř 3,1 mld. Kč a proti 1Q 2018 posílila o 5,8 % (tj. v podobném rozsahu jako 5,6% růst za celý rok 2018).

Zajímavosti k odvětví: Majetkové škody v zimním období roku 2019 

„Škody způsobené tíhou sněhu v roce 2019 dosáhly objemu 159 mil. Kč, což představuje od roku 2012 nejvyšší objem škod z tohoto rizika. V letošní zimě pojistitelé řešili celkem 6 217 pojistných událostí spojených s tíhou sněhu, což ve srovnání s loňskem představuje cca desetinásobný nárůst,“ uvádí Petr Jedlička.

Objem zimních škod 2018Celkový počet a objem pojistných událostí spojených s tíhou sněhu a vichřicemi dosahuje v roce 2019 rekordní hodnoty v celé devítileté historii od roku 2011. Jedná se o 34 tisíc pojistných událostí za 856 mil. Kč, což roční průměr z let 2011 až 2018 (9163 pojistných událostí o objemu 186 mil. Kč) převyšuje cca čtyřnásobně.

Počet pojistných událostí ze zimních škod 2018Uvedený výsledek je způsobený zejména výskytem vichřice Eberhard, u které objem škod vyčíslených pojišťovnami dosahuje téměř 700 mil. Kč při téměř 25 tisíc pojistných událostí, což představuje cca polovinu úhrnu z orkánu Herwart z listopadu 2017 a jedná se tak rozsahem o čtvrtou nejničivější větrnou smršť v posledních 12 letech.

Následky nejničivějších orkánůVíce informací ZDE, ZDE a ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články