ČAP: Pojišťovny odhalily pojistné podvody v hodnotě 1,3 miliardy


			ČAP: Pojišťovny odhalily pojistné podvody v hodnotě 1,3 miliardy
6.2.2019 Spektrum

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2018 celkem 10 325 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,299 mld. Kč.

GRAF 1 ČAP Podvody

Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu narostla ze 196 tis. Kč na 232 tis. Kč, což představuje zásadní nárůst o 18 %, který navazuje na nárůst průměrné odhalené výše pojistného podvodu i vůči předchozím ročníkům.

GRAF 2 ČAP PodvodyObjem odhalené výše pojistných podvodů se za posledních 8 let více než zdvojnásobil, namísto odhalených 624 mil. Kč za rok 2010 pojišťovny díky stále sofistikovanějším postupům odhalí ročně pojistné podvody nyní již za téměř 1,3 mld. Kč.

GRAF 3 ČAP Podvody

Podvody v oblasti pojištění vozidel a osob klesají díky posilující prevenci 

„Rozhodující objem (66 %) z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 850 mil. Kč (v roce 2017 se jednalo o 660 mil. Kč). Dále 20 % celého objemu připadá na pojištění vozidel (jedná se o 260 mil. Kč odhalených podvodů v roce 2018, přičemž v roce 2017 se jednalo o 335 mil. Kč). Zbylých 14 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 187 mil. Kč, pro srovnání v roce 2017 se jednalo o 201 mil. Kč,“ uvádí hlavní analytik ČAP Petr Jedlička. 

„Objem odhalených pojistných podvodů tak stále narůstá v odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde vychází navíc i nejvyšší průměrná výše odhaleného pojistného podvodu (v roce 2018 se jedná cca o 591 tis. Kč, zatímco u pojištění vozidel průměrný odhalený pojistný podvod dosahuje cca 168 tis. Kč a u pojištění osob cca 72 tis. Kč,“ dodává dále Petr Jedlička. 


Mohlo by vás zajímat: Jan Matoušek: Počet informačních povinností se zvýšil o 705 %


Důvodem, proč počet i objem šetřených případů pojistných podvodů u pojištění vozidel i u pojištění osob klesá, souvisí s rozšiřujícími možnostmi odhalovat rizikové jednání pro pojistný podvod nikoliv pouze reaktivně až ve fázi pojistné události, ale již při vstupu do pojištění.

Díky tomuto posilujícímu preventivnímu působení (k jehož možnostem pozitivně přispívá výměna informací v pojištění osob a pojištění vozidel) klesá počet pojistných podvodů, neboť podvodná pojistná událost v případě fungující prevence při vstupu do pojištění ani nevznikne a nejedená se tak o reaktivní situaci, kdy pojistná událost vznikne a musí být následně odhalena jako pojistný podvod.

ČAP pomáhá pojišťovnám v odhalování pojistného podvodu

Česká asociace pojišťoven a pojišťovny vyvíjejí maximální úsilí včetně vývoje a zdokonalování systémů na odhalování pojistných podvodů z důvodu prevence a odhalování tohoto protiprávního jednání.

„Asociace za tímto účelem vyvinula a provozuje systémy pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO a SVIPO II), do kterých se mohou zapojit všechny komerční pojišťovny působící na českém pojistném trhu bez ohledu na jejich členství v asociaci,“ uvádí Soňa Anderlová, gestor oblasti prevence pojistného podvodu.


Mohlo by vás zajímat: Pětinu dětí usmrtili v loňském roce řidiči pod vlivem alkoholu!


Systém SVIPO II je informační systém poskytující pojišťovnám podporu v boji proti pojistnému podvodu v oblasti pojištění osob, konkrétně životního pojištění. Tento systém zajišťuje podporu jak v rovině prevenční, tak v rovině detekční a navazuje na systém SVIPO. Ten slouží pro detekci protiprávního jednání v oblasti motorových vozidel, kde dokáže rozpoznat pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoké procento pravděpodobnosti, že by se mohlo jednat o protiprávní jednání.

Pojistný podvod je trestným činem už 20 let a hrozí za něj až 10 let vězení

Pojistný podvod je trestným činem namířeným proti majetku a do trestního zákona se dostal s účinností od 1. ledna 1998. Provedená novela tehdy vyslyšela volání pojistitelů po důslednější možnosti postihu pojistných podvodů, která by odpovídala běžné trestní praxi ve státech Evropské unie, kde již byl pojišťovací podvod předmětem přísného trestního postihu. Legislativní úprava zároveň reagovala na negativní trendy ve vývoji kriminality, vzrůstající vysokou odbornost pachatelů a současně na aplikační problémy.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Brexit a kybernetická rizika jako klíčové výzvy roku 2019


Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání nebo změně pojistné smlouvy uvede nepravdivé, hrubě zkreslené informace nebo zamlčí důležité údaje. Pojistným podvodem však je i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody.  

„Za spáchání pojistného podvodu lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí od 2 až 10 let nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest. V kontextu častějšího odhalování pojistného podvodu bych před tímto jednáním důsledně varovala,“ dodává Soňa Anderlová.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Podvody pojišťovny

Roman Blažek,  5. 6. 2019

To jsou holé nesmysly nikdo se neozval ty tresty jsou  výmysl , pojišťovny páchají trestnou činnost a neustále jim to prochází. Akorát tvrdí, že to dělají pojištěnci.

Zákonné pojištění automobilu

Roman Blažek,  14. 4. 2019

Pro úplnost bych jen dodal ,že pojišťovna po které servis žádal úhradu neuhradila ani korunu  . Pojišťovny se dohodli  na stejném postupu. Navíc tvrdili , že jsem neprokázál nárok na náhradu škody . Dostaly formulář z nehody  víc se nedalo poslat viník nezastavil na místě nedalo se udělat foto a policie  nedorazila  viník se s nimi po telefonu dohodl ,že vše zapíše a zakreslí , tak taky udělal .Tento doklad dostaly obě pojišťovny. Policie která dostala jména viníků podvodu nechtěla nic řešit , ČOI se  k tomu ne vyjádřila . tvrdili mi že , dopravní nehody  neřeší.Poslal jsem jim to znovu , že se nejedná o řešení nehody ,ale o podvod .Přestaly komunikovat.

Zákonné pojištění automobilu

Roman Blažek,  14. 4. 2019

Dobrý den mám doklady, které tvrdí něco jiného . Mám podepsané viníkem nehody , který tvrdí , že mně viděl jed  po komunikaci a měnil jsem  jízdní pruhy , přičemž jel v jiném jízdním pruhu. Pojišťovna tvrdla  ,že jsem to omezil v jízdě. Při odvolání mi napsali,že jsem stál v řadě aut  na křižovatce . Škoda na obou vozidlech  skoro 60 tisíc.

Související články