Prezidentem ČAP opět Martin Diviš. Kdo bude v prezidiu?


			Prezidentem ČAP opět Martin Diviš. Kdo bude v prezidiu?

Nejvyšším orgánem České asociace pojišťoven (ČAP) je shromáždění členů. Každé dva roky si tento orgán volí svého prezidenta, viceprezidenty a členy. Celkem má prezidium devět členů. Prezidentem, kterého shromáždění zvolilo ze svého středu dne 27. listopadu 2018, se stal opět Martin Diviš, generální ředitel a předseda představenstva Kooperativa pojišťovny.

Na posledním shromáždění členů  České asociace pojišťoven byly mj. zvoleny orgány asociace pro další, dvouleté volební období. Od ledna 2019 bude prezidium zasedat v následujícím, devítičlenném složení: prezident ČAP Martin Diviš (Kooperativa pojišťovna), viceprezidenti Marek Jankovič (Česká pojišťovna) a Dušan Quis (Allianz pojišťovna), členové Martin Žáček (UNIQA pojišťovna), Pavel Mencl (Generali Pojišťovna), Jiří Střelický (ČSOB Pojišťovna), Maurick Schellekens (NN), Jaroslav Besperát (Česká podnikatelská pojišťovna) a Dominik Štros (Colonnade Insurance S. A.). Stejně tak byli zvoleni členové kontrolní komise ČAP: Jana Jenšová (ERGO pojišťovna), Eva Vaňková (HDI Versicherung AG) a Jaroslav Chlouba (Pojišťovna VZP).


Mohlo by vás zajímat: Jaká pojišťovna vyplatí na úrazovém pojištění nejvíce?


Shromáždění členů České kanceláře pojistitelů (ČKP) proběhlo za přítomnosti všech členů. Veškeré body programu byly jednomyslně přijaty. Shromáždění jednohlasně zvolilo členy správní rady ČKP pro následující, dvouleté období v tomto složení: předseda správní rady Marek Jankovič (Česká pojišťovna), místopředseda Martin Diviš (Kooperativa pojišťovna), členové Dušan Quis (Allianz pojišťovna), Jiří Střelický (ČSOB Pojišťovna) a Martin Žáček (UNIQA pojišťovna).


Martin Diviš:

Martin Diviš začal pracovat v Kooperativě v roce 1996. Od roku 1999 byl zodpovědný za reklamní strategii, sponzoring a PR. V roce 2001 se stal ředitelem Odboru marketingu a komunikace. V roce 2005 byl jmenován vrchním ředitelem a členem nejužšího vedení Kooperativy a o rok později se stal náměstkem generálního ředitele.

V roce 2008 se ujal pozice generálního ředitele a stojí rovněž v čele největší pojišťovací skupiny u nás, která zahrnuje Kooperativu, Českou podnikatelskou pojišťovnu a Pojišťovnu České spořitelny. Byl již na druhé funkční období zvolen prezidentem ČAP a je také místopředsedou správní rady v ČKP.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články