ČAP: Trh meziročně narostl na předpisu pojistného o 2,8 miliardy


			ČAP: Trh meziročně narostl na předpisu pojistného o 2,8 miliardy

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází dle předběžných údajů za 1. pololetí 2018 ve výši 65,805 mld. Kč a proti 1. pololetí roku 2017 s předpisem pojistného cca 62,994 mld. Kč se jedná o růst 4,5 %. Absolutně tak meziročně trh narostl na předpisu pojistného o cca 2,811 mld. Kč. Důvodem je pokračující robustní tempo růstu v oblasti neživotního pojištění. 

Situace v životního pojištění

Životní pojištění velmi mírně narůstá, když za 1. pololetí roku 2018 se navýšilo předepsané pojistné životního pojištění dle metodiky ČAP (proti 21,784 mld. Kč v 1. pololetí 2017) na 21,988 mld. Kč (absolutní růst cca 204 mil. Kč, resp. 0,9 %), což představuje zvýšení dynamiky růstu z 0,7 % nastalého u životního pojištění za 1. čtvrtletí 2018.

„Pokles v životním pojištění dále pokračuje pouze u produktů s jednorázově placeným pojistným, konkrétně o 12 %, což představuje proti poklesu o 27 % dosaženým za 1. čtvrtletí roku 2018 zmírnění tempa dalšího oslabování zájmu o tento typ produktů,“ uvádí Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven. U produktů s běžně placeným pojistným vychází aktuální růst o 1,3 %, což ale proti výsledku prvního čtvrtletí 2018 s růstem pojistného o 1,5 % představuje mírnou korekci.


Mohlo by vás zajmat: Nestandardní krok! Příprava V. AML směrnice


„Negativní zprávu pro životní pojištění představuje skutečnost, že celkový počet smluv životního pojištění stále klesá,“ doplňuje Petr Jedlička. Proti konci 2. čtvrtletí 2017 došlo během ročního období k redukci portfolia aktivních pojistných smluv životního pojištění o 1,9 %, což představuje o cca 103 tis. pojistných smluv životního pojištění méně.

Nicméně pro vývoj životního pojištění je významné, že v 1. pololetí 2018 došlo po dlouhodobém předchozím období poklesu počtu nově uzavíraných smluv (obchodní produkce) k situaci, že ve srovnání s 1. pololetím 2017 bylo uzavřeno o 6,1 % více nových smluv životního pojištění, konkrétně se jedná o 275 tis. případů, což proti 1. pololetí 2017 představuje navýšení cca o 16 tis smluv.

Vývoj v segmentu neživotního pojištění

Na rozdíl od mírného růstu životního pojištění, neživotní pojištění potvrzuje za celé první pololetí 2018 velmi robustní růstové tempo o 6,3 % (proti 41,211 mld. Kč za 1. pololetí 2017 dosáhlo předepsané pojistné neživotního pojištění za první pololetí 2018 objemu 43,817 mld. Kč, a posílilo tak absolutně o 2,606 mld. Kč a relativně o 6,3 %, což ještě mírně překonává 6,1% růst dosažený v neživotním pojištění za první čtvrtletí 2018).

Pro hlavní odvětví neživotních pojištění platí za 1. pololetí 2018 následující srovnání s výsledky za samotné první čtvrtletí 2018. U povinného ručení úroveň růstu předpisu o 6,1 % představuje proti 5,3% růstu za první čtvrtletí 2018 další částečný posun, nicméně celkový růst pouze částečně převyšuje nárůst počtu smluv povinného ručení (aktuálně + 4,8 %).


Mohlo by vás zajmat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Pohřeb na každé kliknutí…


Havarijní pojištění si udržuje vysoké tempo růstu (aktuálně + 9,3 %, což ještě převyšuje nárůst o 8,4 % za první čtvrtletí 2018), jež je stále dané rostoucím počtem havarijně pojištěných vozidel (za první pololetí 2018 růst počtu havarijně pojištěných vozidel o 9,1 %).

Podnikatelská pojištění za první pololetí 2018 dosáhla růstu o 4,1 %, což proti předchozímu růstu o 5,4 % představuje mírnou korekci. Skupina retailového majetkové a odpovědnostní pojištění dosáhla za 1. pololetí 2018 předpisu pojistného 5,888 mld. Kč a proti prvnímu pololetí 2017 posílila o 5,5 %.

ČAP 1H 2018

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články