ČAP: Další soud rozhodl o platnosti smluv IŽP


			ČAP: Další soud rozhodl o platnosti smluv IŽP
2.5.2018 Spektrum

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl o platnosti produktu Životní pojištění Investice pojišťovny NN. Jako hlavní důvod svého verdiktu uvedl účelovost namítání neplatnosti smlouvy po mnoha letech jejího trvání. Vyslovil tak zcela odlišný právní názor oproti finančnímu arbitrovi, který dříve prohlásil smlouvy dvou pojišťoven za neplatné. Soud vyšel ze zákonné zásady, že na smlouvy by se mělo nahlížet jako na platné, a tedy že se mají plnit. Je to již několikátý rozsudek, který hovoří ve prospěch smluv investičního životního pojištění. Uvedla to Česká asociace pojišťoven.

„Tento a další verdikty soudů potvrzují, že neexistuje plošná neplatnost celých balíků smluv investičního životního pojištění. Pojišťovny nadále plní veškeré své povinnosti, které vyplývají z jejich závazků – poskytují klientům pojistnou ochranu a vyplácejí pojistná plnění v případě vzniku pojistné události. Na každý spor je třeba nahlížet individuálně, a není možné všechny smlouvy házet do jednoho pytle,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Podobně se vyjadřuje i Česká národní banka, která na uzavírání smluv investičního životního pojištění dohlíží.

Také pojišťovna NN se hájí tím, že její smlouvy jsou uzavírány v souladu se zákonem a s očekáváními dohledového orgánu. „Rozhodnutí soudu vítáme. Potvrdil, že předmětná smlouva byla uzavřena v souladu s platnými zákony,“ uvedla k rozsudku Ester Fleischerová, tisková mluvčí NN pojišťovny.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Pojistný trh v 1Q 2018 rostl o 4,3 %. Daří se ŽP


„Soud se neztotožnil s žádným z řady důvodů údajné neplatnosti, které namítal žalobce a které se zastupující advokáti snaží plošně aplikovat téměř na jakoukoliv smlouvu týkající se investičního životního pojištění. Závěry soudu v tomto případě jsou pak zcela v souladu s dlouhodobými trendy i judikaturou Nejvyššího a Ústavního soudu, které jednoznačně preferují platnost uzavřených smluv," komentuje rozhodnutí soudu Eva Nováková z advokátní kanceláře JŠK, která pojišťovnu zastupovala.

„Toto rozhodnutí je pak významné i pro velké množství klientů, kteří mají smlouvu s obdobnými parametry a na jejím ukončení jakýkoliv zájem nemají. To si zastupující advokáti, a zřejmě ani finanční arbitr, ještě neuvědomují – nebo na to jen neberou ohled,“ pokračuje Eva Nováková.

„Opakuje se situace, které jsme byli svědky v případě bankovních poplatků. Tehdy se objevily ojedinělé nálezy finančního arbitra, jichž se chytily iniciativy jako PoplatkyZpet.cz. Ty klientům slibovaly vyhrané soudní spory. Výsledkem však byl přesný opak. I s ohledem na tuto zkušenost bych klientům pojišťoven doporučil, aby byli velmi obezřetní, pokud se na ně s nabídkou zastupování obrátí právní kanceláře. I s ohledem na dnešní rozhodnutí soudu mohou být výsledkem prohrané spory – a budou muset hradit náklady na právní zastoupení i soudní řízení,“ varuje Jan Matoušek.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články