ČAP: Další soud rozhodl o platnosti smluv IŽP


			ČAP: Další soud rozhodl o platnosti smluv IŽP
2.5.2018 Spektrum

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl o platnosti produktu Životní pojištění Investice pojišťovny NN. Jako hlavní důvod svého verdiktu uvedl účelovost namítání neplatnosti smlouvy po mnoha letech jejího trvání. Vyslovil tak zcela odlišný právní názor oproti finančnímu arbitrovi, který dříve prohlásil smlouvy dvou pojišťoven za neplatné. Soud vyšel ze zákonné zásady, že na smlouvy by se mělo nahlížet jako na platné, a tedy že se mají plnit. Je to již několikátý rozsudek, který hovoří ve prospěch smluv investičního životního pojištění. Uvedla to Česká asociace pojišťoven.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.