Zuzana  Silberová

Zuzana  Silberová

Funkce: Ředitelka sekce dohledu nad finančním trhem ČNB

RNDr. Zuzana Silberová, PhD. CIA vede sekci dohledu nad finančním trhem od roku 2017. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Je absolventkou certifikovaného programu dlouhodobého vzdělávání na Českém institutu interních auditorů (CIA). V ČNB působí od roku 1994.

Zuzana Silberová je také jedním ze sedmi členů správní rady Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA).