ČAP: Obrana smluv IŽP. Ani soudy se neshodnou


			ČAP: Obrana smluv IŽP. Ani soudy se neshodnou
6.4.2018 Spektrum

Podle informací České asociace pojišťoven (ČAP) už některé soudy potvrdily platnost smluv investičního životního pojištění. V medializaci rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci žaloby Pojišťovny České spořitelny ze strany advokátních kanceláří a iniciativ, které se staví na stranu klientů pojišťoven, spatřuje ČAP jejich podnikatelský záměr s cílem obohatit se na soudních sporech.

„Rozhodnutí Městského soudu v Praze nelze vnímat jako precedentní, protože již existuje jiný rozsudek, který ve stejném případě rozhodl opačně, tj. ve prospěch platnosti smlouvy investičního životního pojištění. Smlouvy tohoto druhu pojišťovny považují za platné – čehož nejlepším důkazem je, že každým dnem vyplácejí pojistná plnění,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Přestože je pravda, že soudy projednaných případů vztahujících se přímo k platnosti pojistných smluv na investiční životní pojištění zatím není mnoho, je třeba vycházet z toho, že veškerá budoucí rozhodnutí by měla být v souladu s jednou ze základních zákonných zásad, a to zásadou rozhodování ve prospěch platnosti smluv. 


Mohlo by vás zajímat: Štorkův odkaz! Podle soudu smlouva ŽP FLEXI neplatí


"Na základě našich zkušeností, které s podobnými kauzami máme, musím v první řadě varovat před paušalizací celé situace. Mechanické přebírání právních závěrů, které přitom mnohdy platí pouze pro specifické skutkové okolnosti každého jednotlivého případu, nelze bez dalšího vztahovat na každou smlouvu o investičním životním pojištění, byť se mohou na první pohled jevit identicky. Ve veřejně dostupných zdrojích evidujeme názory o tom, že některé smlouvy o investičním životním pojištění neměly údajně splňovat některé povinné náležitosti. Argumentaci, o kterou se však tyto závěry opírají, považujeme přinejmenším za diskutabilní, nadto protichůdnou s některými dřívějšími rozsudky obecných soudů, které na věc nazíraly opačně," myslí si Luděk Chvosta z White & Case.

Podobně se vyjádřila i Eva Nováková z advokátní kanceláře JŠK: „Rozsudek Městského soudu v Praze, který dovodil neplatnost smlouvy na investiční životní pojištění Pojišťovny České spořitelny, zatím v žádném případě nezakládá trend rozhodování soudů v obdobných případech. Nejenže je založen na zcela specifických okolnostech a pochybeních konkrétního prodejce v korektním případě, ale v obecné rovině je v přímém rozporu s čerstvým rozhodnutím Nevyššího soudu, který došel ve velmi podobné otázce ke zcela opačnému závěru. A v našem právním systému je to právě Nejvyšší soud, který má za úkol sjednocovat rozhodovací praxi. Z naší praxe máme pak rovněž zkušenost, že soudy vnímají případy, kdy strana po letech trvání smlouvy začne napadat její platnost, spíše negativně, jako účelové jednání a k dovozování neplatnosti neinklinují.“


Mohlo by vás zajímat: Analýza ČAP: Propojištěnost Čechů je velmi nízká


„Musíme upozornit, že máme i naprosto opačný rozsudek soudu, který naopak platnost smluv FLEXI životního pojištění potvrzuje. Soud v něm mj. poukazuje na to, že klient po celou dobu trvání smluvního vztahu platil pojistné a pojišťovna mu po celou dobu poskytovala kvalitní pojistnou ochranu. Argument o neplatnosti smlouvy, se kterým klient přišel až po ukončení pojistné smlouvy, označil soud za účelový. To jasně ukazuje, že rozsudky se vztahují vždy jen na jednu konkrétní souzenou věc. Smlouvy FLEXI životního pojištění jsou tak dále platné a Pojišťovna České spořitelny bude nadále plnit své závazky, ke kterým se uzavřením smlouvy svým klientům zavázala,“ uvedla Jana Náchodská, tisková mluvčí Pojišťovny České spořitelny.

„Hájení práv poškozených klientů pojišťoven není v našich končinách žádné novum. Už před lety tu jedna firma lidem slibovala, že dokáže zneplatnit jejich pojištění už od počátku a zajistit jim tak vrácení veškerého zaplaceného pojistného. Oháněli se tenkrát velmi silnými hesly a budili dojem něčeho mezi Robinem Hoodem a Juro Jánošíkem,“ připomíná Kateřina Lhotská, vedoucí oddělení analýz společnosti Creasoft, a dodává: „Ta firma v současné době ještě existuje, ale vzhledem ke stavu jejich webových stránek není zřejmé, jestli ještě nějaké klienty ‚ochraňuje‘. Stránky sice vypadají na první pohled moderně, ovšem kamkoliv člověk klikne, tak se dozví jen to, že se na obsahu pracuje. Prostě navrch huj, a vespod… A tak vždycky když někde zaslechnu zmínku o tom, jak chce někdo zase hájit klienty, tak si na tuto firmu vzpomenu.“


Mohlo by vás zajímat: Zajímavé spekulace. Mění Swiss Re podnikatelský model?


Rovněž podle České asociace pojišťoven některé advokátní kanceláře ve sporech vidí lukrativní příležitost. „Neexistuje žádná neplatnost celých balíků smluv. Pan Chvojka jakožto zástupce tzv. ‚podvedených klientů‘ si jen zvolil dobrý marketingový název a pokouší se vyvoláváním paniky vytvořit kauzu a získat co nejvíce klientů pro spřátelené advokáty,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

ČAP proto varuje, aby byli klienti maximálně obezřetní v jednání se společnostmi, které jim nabízejí právní pomoc v této oblasti. „V minulosti jsme již byli svědky podobných praktik, kdy zástupci iniciativy PoplatkyZpet.cz klientům slibovali vyhrané soudní spory. Výsledkem však byly náklady na právní zastoupení a náhrady soudních řízení u prohraných sporů,“ připomíná Jan Matoušek.

Na to, že neplatná smlouva nemusí být pro klienty vždy výhodou, upozorňuje i finančně poradenská společnost. „Nejí jisté, že všichni klienti budou mít nárok na vrácení pojistného. Pojišťovna totiž může aplikovat promlčení, které je standardně 3 roky. Navíc, pokud měl klient v době trvání smlouvy nějakou pojistnou událost, kterou mu pojišťovna plnila, bude muset nejprve vrátit vyplacené prostředky,“ uvádí Zdeněk Chládek, regionální ředitel FINANCE ALBATROS.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články