Případ „arbitr“: Neplatných smluv IŽP může být milion


			Případ „arbitr“: Neplatných smluv IŽP může být milion
7.3.2018 Spektrum

Na systémový problém obřího rozsahu se snaží upozornit klienti, kteří jsou ve sporu s českými pojišťovnami při uzavření IŽP. Podle jejich zástupce může jít až o milion neplatných smluv a škody v řádech desítek miliard korun. Mělo by to vyplývat z pravomocných rozhodnutí finančního arbitra, která se týkají České pojišťovny a pojišťovny AXA. Až soud však ukáže, zdali je rozhodnutí finančního arbitra správné.

„Česká pojišťovna trvá na tom, že vždy postupovala v souladu se zákonem a řídila se právní úpravou platnou v době uzavírání smluv. S rozhodnutím finančního arbitra se neztotožňuje a bude jej rozporovat u nezávislého soudu. Je tak třeba vyčkat, jaké bude jeho stanovisko a je skutečně předčasné dělat jakékoliv závěry o dopadech na další  pojistné smlouvy,“ řekla tisková mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. 

„Jedná se o rozhodnutí, která se týkají konkrétních individuálních pojistných smluv, a není tak možné ho vztahovat na všechny produkty investičního životního pojištění. Ostatně i sám arbitr v tiskové zprávě uvádí, že rozhodnutí bude předmětem soudního přezkumu a že je proto předčasné dělat závěry o dopadech rozhodnutí finančního arbitra na další pojistné smlouvy,“ dodala Ivana Buriánková.


Mohlo by vás zajímat: Doplnění: AXA kupuje XL Group. Zájem měla i Allianz


S tím souhlasí i pojišťovna AXA. „Smlouvy byly uzavřené v souladu se zákonem. S nálezem finančního arbitra nesouhlasíme a už jsme požádali soud o jeho přezkoumání. Do rozhodnutí soudu jsou proto jakékoliv zobecňující závěry předčasné a spekulativní. Nález finančního arbitra se týká jedné konkrétní smlouvy. Tento nález není konečný a rozhodující, protože podléhá soudnímu přezkumu – vyčkejme tedy rozhodnutí nezávislého soudu,“ doplnil tiskový mluvčí pojišťovny AXA Jiří Cívka.

Pojišťovny klienty varují, aby byli maximálně obezřetní v jednání se společnostmi, které jim nabízí v této oblasti pomoc. V minulosti už totiž proběhly podobné případy, jejichž výsledkem byly prohrané soudní spory a lidé museli uhradit nejen náklady na soudní řízení, ale také náklady na právní zastoupení.

„Je nutné vyčkat na rozhodnutí soudu. Nejednalo by se zdaleka o první právní názor finančního arbitra, který před soudem neobstál. Klienti by měli také obezřetně posoudit, zda se nestávají předmětem podnikatelského záměru advokátů,“ uvedla tisková mluvčí ČAP Monika Bartlová.


Mohlo by vás zajímat: Munich Re a easyJet spojily síly. Co bude výsledkem?


Celou situaci vidí logicky jinak zástupce poškozených. „Klienti nejméně dvou pojišťoven už mají v rukou pravomocné nálezy finančního arbitra, že jejich smlouvy na investiční životní pojištění jsou neplatné a že jim pojišťovny mají vrátit všechny peníze, které jim klienti v průběhu let zaplatili. Protože si klienti kolečkem prošli, chtějí upozornit ostatní stejně postižené lidi na celý problém a dát návod, jak postupovat. Důležité totiž například je přerušit běh případného promlčení,“ uvedl tiskový mluvčí poškozených klientů Jiří Chvojka.

Ten také uvedl, že se na něj obrátilo několik desítek klientů, kteří se znají díky systému prodeje pomocí zprostředkovatelů a kteří zároveň na internetové adrese www.podvedeniklienti.cz poskytli své rady dalším případným poškozeným. Podle Chvojky byla za celou kauzou snaha o ovládnutí nového segmentu trhu a klientům byl nabízen produkt IŽP jako výhodná forma spoření. Zprostředkovatelé a prodejci byli motivováni vysokými provizemi, takže tento produkt nabízeli primárně.


Mohlo by vás zajímat: Čeho se obávají rakouští turisté na cestách


Ještě dodejme, že při posuzování smluv České pojišťovny finanční arbitr argumentoval takto: „Z doplňkových pojistných podmínek není ani výkladem seznatelná reálná výše, ani vodítko ke stanovení poměrné výše nákladů k placenému běžnému měsíčnímu pojistnému, které Instituce Navrhovateli strhává. Doplňkové podmínky nejsou doplněny žádným dalším ustanovením pojistných podmínek, které by upřesňovalo výši počátečních, správních a inkasních nákladů…. Neplatná ujednání o počátečních, správních a inkasních nákladech, rizikovém pojistném, odkupném a podílech na výnosech nejsou proto oddělitelná od ostatních ujednání Pojistných podmínek a Pojistné smlouvy jsou tudíž neplatné jako celek“

V rozhodnutí, týkajícím se pojišťovny AXA pak finanční arbitr uvedl:  „Posuzovaná smluvní konstrukce (absence pevně stanovené částky pojistného plnění, resp. negarantovaná výše pojistného plnění) není na pojistném trhu neobvyklá, ba naopak, finančnímu arbitrovi je z úřední činnosti známo, že více pojišťoven má takto koncipované některé pojistné smlouvy, když mnoho z nich je rovněž předmětem řízení dalších navrhovatelů před finančním arbitrem (nejedná se přitom o jednotky, ale desítky obdobných případů). Neuvážené paušální zneplatnění pojistných smluv s výše nastíněným obsahem by mohlo mít výrazný dopad na pojistný trh. Na druhou stranu, finanční arbitr nemůže posvětit případnou praxi (byť rozšířenou napříč pojistným trhem), která by odporovala zákonu nebo jej obcházela“.

Zdroj: oPojištění.cz;podvedeniklienti.cz;finanční arbitr

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články