ČAP: Pojistný trh meziročně narostl o 6 miliard korun!


			ČAP: Pojistný trh meziročně narostl o 6 miliard korun!

Česká asociace pojišťoven publikovala předběžné údaje k vývoji pojistného trhu v roce 2018. Hlavní zprávou je, že pojistný trh meziročně roste, a to díky neživotnímu pojištění. Zajímavé je, že během roku výrazně vzrostl objem vodovodních škod.

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky České asociace pojišťoven vychází na základě předběžných údajů za rok 2018 ve výši 129,32 mld. Kč. To proti roku 2017 s předpisem pojistného 123,36 mld. Kč představuje růst o 4,8 %, zatímco v loňském roce trh rostl pouze o 3,8 %.

„Dle metodiky ČAP tak trh meziročně narostl, a to především díky růstu neživotního pojištění, na předpisu pojistného o výrazných 5,96 mld. Kč,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven.


Mohlo by vás zajímat: Revize Solventnosti II standardního modelu 2018


ČAP 2018 výsledky 1

Vývoj v segmentu životního pojištění

Životní pojištění stále roste velmi mírným tempem, když proti roku 2017 s pojistným 43,69 mld. Kč dosáhlo pojistné životního pojištění v roce 2018 částky 43,93 mld. Kč (růst o cca 240 mil. Kč, resp. o 0,6 %).

Pokles životního pojištění u produktů s jednorázově placeným pojistným dále pokračuje, když pojistné předepsané za celý rok 2018 dosahuje o 18 % nižší hodnoty ve srovnání s rokem 2017.


Mohlo by vás zajímat: Kriminalita v Česku klesla. Přesto došlo ke 116 vraždám


Jaroslav Urban uvádí: „U produktů s běžně placeným pojistným pokračuje další, byť stále velmi mírné, posilování. Konkrétně tento segment za celý rok 2018 roste 1,1% tempem ze 42,50 mld. Kč ve 2017 na aktuálních 42,95 mld. Kč.“

U životního pojištění stále klesá počet aktivních pojistných smluv (ve srovnání s rokem 2017 je jejich počet o 89 tis. kusů nižší), když proti loňským 5,38 mil. smluv životního pojištění jich je k 31. 12. 2018 již jen 5,29 mil..

Počet nově uzavíraných smluv běžně placeného životního pojištění se meziročně výrazně nezměnil, když v roce 2018 pojistitelé uzavřeli 523 tisíc nových smluv s pojistným 5,56 mld. Kč (za rok 2017 se jednalo o 528 tisíc smluv za 5,52 mld. Kč).

ČAP 2018 výsledky 2

Namísto situace v letech 2011 a 2012, kdy bylo za roční období uzavřených cca 900 tis. nových smluv životního pojištění a zároveň cca 1 mil. ks. smluv bylo ukončeno, tak nyní za 2018 bylo uzavřeno již jen 523 tis. smluv s běžně placeným pojistným a počty ukončených smluv poklesly na 600 tis. „Ve srovnání s rokem 2017 počet smluv nového obchodu poklesl o 1 %, zatímco počet ukončených smluv se dále snížil o 9 %,“ dodává Jaroslav Urban.

Vývoj v segmentu neživotního pojištění

K vývoji v segmentu neživotního pojištění Jaroslav Urban z ČAP uvádí: „Neživotní pojištění za rok 2018 potvrdilo robustní růstové tempo, které výrazně podpořil růst ve 4. čtvrtletí 2018,“ a dodává: „Oproti 79,67 mld. Kč za rok 2017 dosáhlo předepsané pojistné neživotního pojištění v roce 2018 hodnoty 85,39 mld. Kč a posílilo tak o 5,72 mld. Kč, resp. o 7,2 %, což dále překonává 5,9% růst dosažený v neživotním pojištění v roce 2017.“ 

ČAP 2018 výsledky 3

Pro hlavní odvětví neživotních pojištění platí následující meziroční srovnání aktuálních výsledků. Povinné ručení aktuálně posiluje o 6,8 %, kdy tento růst částečně překonává 3,9% růst počtu pojistných smluv v tomto odvětví, nicméně průměrná škoda v tomto odvětví roste stále rychlejším tempem (cca o 7 %) než průměrné pojistné (cca o 3 %). Havarijní pojištění si udržuje vysoké tempo růstu (aktuálně + 10,3 % proti 8,4 % v roce 2017). Tento pokračující výrazný růst je daný navyšujícím se počtem havarijně pojištěných vozidel.


Mohlo by vás zajímat: Investiční příběhy roku 2018. Kam nasměrovat pozornost letos?


Podnikatelská pojištění v roce 2018 potvrdila solidní nárůst ve výši 4,9 %, což díky příznivé kondici české ekonomiky představuje srovnatelný výsledek s růstem 5,4 % dosaženým v roce 2017. Nově sledovaná skupina retailového majetkového a odpovědnostního pojištění dosáhla v roce 2018 předpisu pojistného 11,7 mld. Kč a proti roku 2017 posílila o 5,6 %. 

Výrazný nárůst finančního objemu vodovodních škod

V roce 2018 pojišťovny řešily vodovodní škody s úhrnnou výší pojistného plnění 1,156 mld. Kč, což proti objemu škod v roce 2017 ve výši 1,126 mld. Kč představuje meziroční růst o 2,7 %.

Průměrná výše jedné pojistné události vzniklé v rámci vodovodní škody (zaviněné např. prasklou hadičkou u přívodu k umyvadlu, splachování WC nebo škody spojené s vytopením sousedů, poškozením vlastního bytu, jeho zařízení apod.) dosahuje 25 527 Kč, což oproti průměrné výši takovéto pojistné události v roce 2017 ve výši 23 009 Kč představuje nárůst dokonce o 10,9 %.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články