Martin Diviš: Ministerstvo financí s námi návrh nekonzultovalo!  


			Martin Diviš: Ministerstvo financí s námi návrh nekonzultovalo!  

Ministerstvo financí plánuje změnit metodu tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv u pojišťoven. Nově by měly být daňově uznatelné technické rezervy tvořené podle zákona upravujícího pojišťovnictví. Tedy pro účely zdanění, resp. pro daňovou uznatelnost, by byly použity technické rezervy podle směrnice Solvency II, namísto dosud používaných účetních technických rezerv. Jak tuto změnu vnímá prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš?

Navrhovaná úprava tvorby a uznatelnosti technických rezerv bude podle MF stabilnější a odolnější vůči účelové úpravě výše technických rezerv. Veřejné rozpočty by změnou měly získat jednorázově 3,8 miliardy korun. Navrhovaná změna bude mít dopad na pojišťovny a zajišťovny působící na tuzemském trhu, u kterých dojde k jednorázovému zvýšení jejich daňového zatížení na začátku prvního zdaňovacího období, na které se nová právní úprava použije.

Pojišťovny se však brání. Technické rezervy pojišťoven jsou peníze klientů, které jsou připraveny pro výplatu budoucích škod, které mohou znamenat nutnost vynaložit mnohonásobně více prostředků na pojistná plnění než běžně. K těmto rezervám akcionáři nemají přístup a nemohou z nich nijak čerpat či profitovat. Vyšší rezervy jsou v pojišťovnictví vždy ve prospěch klientů, jejich snižování vede ke snížení odolnosti sektoru.


Mohlo by vás zajímat: Osm z deseti usmrcených cyklistů nemělo přilbu!


 „Chtěl bych se proti plánovanému kroku Ministerstva financí ohradit. Jedná se o nesystémové a z dlouhodobého pohledu nic neřešící rozhodnutí. Technické rezervy jsou prostředky klientů, které pojišťovny držet na výplaty budoucích plnění, a které jsou velmi dobře střeženy Českou národní bankou. Tento jednorázový krok nevyřeší dlouhodobě problémy státního rozpočtu. Pojišťovny jsou jedním z nejvýznamnějších investorů do českých státních dluhopisů, čímž dlouhodobě podporují českou ekonomiku. Tímto opatřením naopak může dojít ke snížení investic a destabilizaci pojišťovacího sektoru. Strategií vlády by mělo být, aby v ČR působící firmy co nejvíce investovaly na zdejším trhu a pojišťovny v této oblasti patří dlouhodobě na špičku,“ okomentoval situaci prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš.  

Pojišťovací sektor už několikrát dokázal, že jeho stabilita je klíčová, ať už to bylo při katastrofických povodních v roce 1997 nebo 2002 a nikdy nepotřeboval žádný zásah ze strany státu nebo daňových poplatníků, narozdíl některých jiných finančních institucí.


Mohlo by vás zajímat: Ministerstvo financí zhoršilo odhad růstu ekonomiky. Blíží se recese?


„O přípravě této změny nás asi před půl rokem ministerstvo informovalo a přislíbilo pojišťovnám, že budou zahrnuty do jeho připomínkování. O to více nás překvapilo, když návrh předložilo bez konzultace s pojišťovacím sektorem. Ve svém důsledku totiž může vzbudit kontraproduktivní reakci, kdy akcionáři rozhodnou, aby se nadlimitní částka z technických rezerv přesunula právě do zisku, a odvedou ji raději z Česka do zahraničí. Sice zaplatí daň z příjmu, ale tyto peníze v ČR nezůstanou,“ pokračoval Martin Diviš. 

Proto si myslím, že lepším řešením je motivovat pojišťovny, kam mohou investovat své technické rezervy. Tak jako v okolních státech to může být například rozvoj bydlení. Tato jednání jsme již několikrát iniciovali. Naším společným zájmem by mělo být, aby se technické rezervy investovaly obezřetně, pod dohledem příslušných orgánů a nejlépe v té zemi, ve které se vytvořily,“ doplnil prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš.


Mohlo by vás zajímat: Včera, dnes a zítra. Opravdu jsou rizika tak rozdílná?


Už dříve se k tomuto tématu vyjádřil i výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. „Jsme překvapeni, že se stát rozhodl pojišťovny za jejich obezřetné chování potrestat a preferuje jednorázový daňový výnos, kterým chce zatížit rezervy nad povinnou minimální hranicí. Přitom klimatické změny, častější výskyt katastrofických škod nebo zvyšující se kybernetická rizika budou zvyšovat nároky na finanční vybavenost pojišťoven, a to v zájmu celé české ekonomiky.“

 „Za celou novodobou historii České republiky pojišťovny nepotřebovaly žádnou státní pomoc, na rozdíl od jiných částí finančního trhu a také na rozdíl od pojišťoven v zahraničí. České pojišťovny navíc naprostou většinu svých technických rezerv investují v České republice. Pojišťovny jsou významným investorem do českých státních dluhopisů. Mrzí nás, že i přes dřívější slib ministerstva, že s námi bude tento návrh konzultovat, takto neučinilo a o dopady navrhované změny se nijak nezajímalo,“ dodal závěrem výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Více informací ZDE.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Информируем Вас об одорении решения выплатить Вам денежный бонус. Рекомендуем Обязательно пройти шаг

Направляем Вам Письмо о том чт,  17. 10. 2019

Направляем Вам Письмо об одорении решения выплатить Вам денежный бонус. Настоятельно рекомендуем прямо сейчас сиюминутно пройти шаги пройдя по ссылке на основную страницу платежного сервиса в срок до 15.10.2019.. Не пропустите срок!Переход на страницу: https://google.com

RSS

Související články