Talanx a AIG ve 3Q 2018: Mohlo být hůř


			Talanx a AIG ve 3Q 2018: Mohlo být hůř

V listopadu začaly některé pojišťovny zveřejňovat výsledky svého hospodaření za 3. čtvrtletí 2018. V tomto článku uvádíme stručný přehled hlavních ekonomických výsledků globálně působících pojišťoven Talanx a AIG.

Talanx

  • hrubé předepsané pojistné vzrostlo v 1.–3. čtvrtletí 2018 o 7,3 % na 27,1 mld. eur. Ve stejném období předchozího roku činila jeho výše 25,2 mld. eur,
  • kombinovaná kvóta[1] byla k 30. 9. 2018 vykázána ve výši 98,6 % a oproti stavu k 30. 9. 2017 na úrovni 103,1 % se výrazně zlepšila,
  • zisk (EBIT – Earnings before Interest and Taxes/zisk před odečtením úroků a daní) dosáhl v 1.–3. čtvrtletí 2018 výše 1,5 mld. eur, což je o 0,4 mld. eur více než ve stejném období roku 2017,
  • koncernový zisk se 1.–3. čtvrtletí 2018 zvýšil o 44 mil. eur na 488 mil. eur,
  • byl potvrzen očekávaný koncernový zisk pro celý rok 2018 ve výši okolo 700 mil. eur,
  • v roce 2019 se očekává koncernový zisk ve výši cca 900 mil. eur.

Skupina Talanx v rámci hodnocení výše uvedených hlavních a dalších výsledků zdůraznila, že k nim přispěly všechny segmenty podnikání vyjma průmyslového pojištění. U tohoto typu pojištění byla vykázána vzhledem k většímu počtu škod, stejně jako k neobvykle vysoké frekvenci škod, ve 3. čtvrtletí 2018 ztráta.

Talanx si cení především toho, že přes negativní vývoj v průmyslovém pojištění se podařilo zvýšit koncernový zisk na zmíněných 488 mil. eur. To skupině Talanx umožní, aby vyplatila dividendy za rok 2018 minimálně na úrovni roku 2017.  Ke kladům jsou řazeny rovněž pozitivní výsledky Talanx v pojištění osob v Německu i na příslušných zahraničních pojistných trzích.


Mohlo by vás zajímat: Jak si vedly největší zajišťovny ve 3Q 2018?


AIG

  • konsolidace: upravená ztráta po zdanění činila ve čtvrtletí 2018 cca 301 mil. USD. Upravená účetní hodnota jedné akcie činila 55,58 USD a poklesla během tohoto čtvrtletí o 3,1 %. Investiční výnos byl pozitivně ovlivněn značnými zisky z využití soukromého kapitálu,
  • neživotní pojištění: škody z přírodních katastrof dosáhly ve čtvrtletí 2018 cca 1,6 mld. USD. Toto čtvrtletí bylo jedním z nejhorších z hlediska katastrof v historii. V Japonsku nastaly největší škody za posledních 25 let. Dále se projevily dopady hurikánu Florence a zvýšené odhady škod z titulu sesuvů půdy (bahna) v Kalifornii,
  • životní pojištění a penze: upravený ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) činil 11,2 % ve 3. čtvrtletí 2018 a 13 % při vyloučení dopadu roční aktualizace aktuárských předpokladů. Růst pojistného a vkladů byl zaznamenán u všech individuálních penzijních pojistných produktů,
  • kapitál a likvidita: ve čtvrtletí 2018 byly zlepšeny kapitálové poměrové ukazatele a likvidita, která u mateřské společnosti dosáhla k 30. 9. 2018 výše 4,5 mld. USD. Zpětný odkup akcií a opčních listů (warrants) představoval v průběhu 3. čtvrtletí 2018 cca 350 mil. USD.

V základním hodnocení výsledků za 3. čtvrtletí 2018 AIG vyzvedla, že přes značné škody z přírodních katastrof nastal progres směrem ke zlepšení ziskovosti. Škody z přírodních katastrof byly ve 3. čtvrtletí 2018 vyšší, než se očekávalo. Pokrok se projevil v naplňování strategických priorit. Rozvaha odrážela kapitálovou sílu společnosti a prosazovalo se obezřetné řízení kapitálu.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Talanx; AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články