Aegon oznámil příznivé výsledky za 1. pololetí.  Čistý zisk 491 mil. €


			Aegon oznámil příznivé výsledky za 1. pololetí.  Čistý zisk 491 mil. €

Novým vlastníkem české životní pojišťovny Aegon a slovenské životní pojišťovny a důchodové správcovské společnosti Aegon se stala nizozemská finanční skupina NN. Hodnota celé transakce je 155 milionů eur (cca 4 miliardy korun). Podívejme se, jaké jsou hlavní ekonomické výsledky celé skupiny.

Alex Wynaendts, generální ředitel koncernu Aegon, zajímavou československou akvizici okomentoval takto: „Tato dohoda je dalším krokem k racionalizaci naší geografické stopy a k soustředění našich zdrojů na naše klíčové trhy. Transakce zaručuje pokračování péče o zákazníky, nabízí nové příležitosti pro zaměstnance a je v nejlepším zájmu našich akcionářů.“ Vypadá to, že tento obchod odpovídá strategii celé společnosti. Jaké jsou tedy globální pololetní výsledky Aegonu?


Mohlo by vás zajímat: Maurick Schellekens: Koupí Aegonu posilujeme svoji pozici v regionu


Hlavní výsledky v 1. pololetí 2018

 • čistý zisk, který činil 491 mil. EUR, byl podporován nárůstem základního zisku;
 • základní zisk vzrostl o 2 % na 1 064 mil. EUR; při konstatních měnových kurzech se zvýšil o 10 % a byl tažen hlavně úsporami výdajů, vyšší investiční marží v Nizozemsku, výkonnostními poplatky a růstem v Asii;
 • realizované investiční ztráty dosáhly výše 67 mil. EUR a byly ovlivněny především prodejem vládních dluhopisů USA v rámci pokračujícího řízení aktiv a pasiv;
 • jiné náklady činily 294 mil. EUR a byly způsobeny hlavně ztrátou při prodeji Aegon Ireland a náklady spojenými s restrukturalizačním programem, který by měl generovat podstatné úspory výdajů;
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) se výrazně zvýšil na 9,2 %, a to na základě vyššího základního zisku a nižší míry korporátní daně v USA;
 • vzestup čistých depozit byl dosažen řízením toků aktiv. Prodeje úrazového a soukromého zdravotního pojištění byly zasaženy ukončením prodeje některých pojistných produktů;
 • hodnota čistých depozit se zlepšila na 3,9 mld. EUR, a to hlavně v důsledku vyššího přílivu aktiv a lepší retence v podnikání ve Spojeném království;
 • nové prodeje životního pojištění poklesly o 2 % na 422 mil. EUR (konstantní měnová báze). Zčásti byly ovlivněny nižšími prodeji indexovaného kapitálového životního pojištění (universal life) a rizikového životního pojištění (term life) v USA. Negativní pohyby měnových kurzů dopadly na nové prodeje dalšími 8 %. Prodeje úrazového pojištění, soukromého zdravotního pojištění a ostatního neživotního pojištění poklesly o 48 % na 275 mil. EUR, a to především jako výsledek již dříve oznámeného strategického rozhodnutí opustit cestovní pojištění a pojištění celkové konečné škody (stop loss insurance[1]) v USA;
 • silná kapitálová pozice a rostoucí tvorba kapitálu umožňují zvýšení předběžné dividendy;
 • solventnostní poměr (S II) se zvýšil ve srovnání s koncem roku 2017 o 14 bodů na 215 % s tím, že byl ovlivněn nárůstem vlastního kapitálu; hlavní složky solventnostního poměru zůstávají na solidní úrovni, přičemž některé jsou v rámci cílového rozpětí a některé jsou nad ním;
 • tvorba kapitálu činila 1 386 mil. EUR, včetně příznivých tržních dopadů a jednorázových položek ve výši 628 mil. EUR;
 • předběžná dividenda 2018 vzrostla na 0,14 EUR na akcii;
 • holdingu narostl přebytek hotovosti na 1,9 mld. EUR, což bylo způsobeno úhradami od jeho členů. 700 mil. EUR bylo vyčleněno na snížení dluhu ve 2. pololetí 2018. Hrubý poměr vlastních zdrojů na celkových aktivech (leverage ratio) činil 28,9 %.

[1] Pojištění, které umožňuje podnikateli v USA zastropovat výdaje na zdravotní pojištění zaměstnanců. Více např. na : http://www.spencerjamesgroup.com/what-is-stop-loss-insurance/

Zdroj: Aegon

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články