Allianz a AXA hlásí solidní výsledky


			Allianz a AXA hlásí solidní výsledky

V srpnu začaly některé pojišťovny zveřejňovat výsledky svého hospodaření za 1. pololetí či za 2. čtvrtletí 2018, nebo dokonce za obě období. V tomto článku uvádíme stručný přehled hlavních ekonomických výsledků předních světových pojišťoven Allianz a AXA.

Hlavní výsledky Allianz SE ve 2. čtvrtletí 2018

  • nárůst interních výnosů (tj. výnosů upravených o měnové a konsolidační dopady) činil 6,5 %;
  • provozní zisk vzrostl o 2,3 % na 3 mld. EUR;
  • čistý zisk připisovaný akcionářům poklesl o 5,2 % na 1,9 mld. EUR z důvodu negativního dopadu prodeje pojistného kmene životního pojištění na Tchajwanu;
  • solventnostní poměr (podle pravidel S II) se zvýšil na 230 %.

Na základě těchto hlavních výsledků Allianz SE oznámila, že směřuje k naplnění svého cíle, pokud jde o výši provozního zisku za celý rok 2018. Celkově hodnotí Allianz SE své výsledky jako dobré. Hodnota většiny sledovaných ukazatelů byla blízko nebo převýšila jejich úroveň dosaženou ve 2. čtvrtletí 2017, a to přes zátěž plynoucí z geopolitické nestability a měnových výkyvů.


Mohlo by vás zajímat: PEPP: Penze budoucnosti, či další „unisex“?


Hlavní výsledky AXA v 1. pololetí 2018

  • zisk[1] vzrostl o 9 % na 3,3 mld. EUR;
  • zisk[1] na akcii se zvýšil o 6 % na 1,33 EUR;
  • celkové výnosy dosáhly výše 53,6 mld. EUR a byly vyšší o 3 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku;
  • objem nové obchodní produkce narostl o 8 % na 3,4 mld. EUR;
  • solventnostní poměr (podle pravidel S II) činil ke konci 1. pololetí 2018 uspokojivých 233 %, kdežto ke konci roku 2017 to bylo jen 205 %.

Takto AXA prezentovala své hlavní výsledky. Vlastní provozní výkon hodnotí tato společnost jako velmi silný s tím, že dosažený zisk byl podporován technickou ziskovostí v podstatě ve všech segmentech podnikání. AXA se prý osvědčil zjednodušený provozní model a docílila silnou růstovou dynamiku především ve Francii a v Evropě.

Společnost dále zdůraznila, že v 1. pololetí 2018 učinila významné kroky v realizaci své transformace, k nímž patří například úspěšný vstup na burzu, pokud jde o operace AXA v USA, a nákup společnosti XL Group (pojišťovny provozující majetkové pojištění a zajišťovny XL se sídlem na Bermudách).


[1] Jde o tzv. underlying earnings, což znamená např. zisk bez neobvyklých či jednorázových událostí. Nejde tedy o účetní zisk.

Zdroj: Allianz; AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články