Munich Re: Zisk v 1. pololetí 2018 vzrostl o 20,5 %


			Munich Re: Zisk v 1. pololetí 2018 vzrostl o 20,5 %

Skupina Munich Re oznámila, že její zisk za 2. čtvrtletí dosáhl výše 728 mil. EUR. Tento výsledek ukazuje na výrazné zlepšení výkonu této přední světové zajišťovny, neboť za celý rok 2017 činil zisk celé skupiny toliko 392 mil. EUR, neboť byl ovlivněn vysokými škodami způsobenými hurikány. Solidní hlavní výsledky se týkají též celého 1. pololetí 2018, jak potvrzuje tento přehled i vlastní hodnocení provedené Munich Re.

Hlavní výsledky

  • zisk ve 2. čtvrtletí 2018 činil 728 mil. EUR, a to přes vysoké tzv. velké škody způsobené člověkem. Pro srovnání lze uvést, že ve stejném období roku 2017 dosáhl zisk výše 733 mil. EUR;
  • zisk za celé 1. pololetí 2018 se zvýšil o 20,5 % na 1 555 mil. EUR. Ve stejném období roku 2017 činil 1 290 mil. EUR;
  • pojišťovna ERGO přispěla k zisku skupiny docílenému ve 2. čtvrtletí 2018 celkem 108 mil. EUR a k zisku skupiny docílenému v 1. pololetí 2018 částkou 185 mil. EUR;
  • na základě dobrého výkonu skončila kombinovaná kvóta[1] ERGO International na 96 %, přičemž se očekávalo 97 %;
  • v životním a (soukromém) zdravotním zajištění byl vykázán ve 2. čtvrtletí 2018 solidní technický výsledek ve výši 176 mil. EUR. Na základě toho se počítá s naplněním ročního cíle ve výši 475 mil. EUR;
  • obnovení zajišťovacích smluv k 1. červenci 2018 přineslo mírný nárůst cen ve výši 0,9 % a významné rozšíření obchodu o 3,3 mld. EUR (+ 42 %);
  • solventnostní poměr (S II) činil na konci 2. čtvrtletí 2018 cca 250 %.

Bližší hodnocení vybraných výsledků

Provozní výsledek za 2. čtvrtletí 2018 poklesl na 997 mil. EUR ve srovnání s 1 156 mil. EUR docílenými ve stejném období roku 2017. Jiný než provozní výsledek se zlepšil na 151 mil. EUR, z čehož 41 mil. EUR rezultovalo z kurzových změn. Ve 2. čtvrtletí 2017 byl vykázán záporný jiný než provozní výsledek ve výši 264 mil. EUR.

Vlastní kapitál ve výši 26 899 mil. EUR byl nižší než na počátku roku 2018 (28 198 mil. EUR), protože solidní pololetní výsledky a pozitivní kurzové dopady byly převáženy výplatou dividend, zpětným nákupem akcií a nižšími nerealizovanými výnosy  z důvodu vývoje na kapitálových trzích. 


Mohlo by vás zajímat: PEPP: Penze budoucnosti, či další „unisex“?


Hrubé předepsané pojistné pokleslo o 5,2 % na 11 188 mil. EUR. Ve stejném období roku 2017 činilo 11 800 mil. EUR. Pokud by se nezměnily směnné kurzy, tak by pokles pojistného představoval toliko 1,2 %. Ukazatel ROE (rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl v 1. pololetí 2018 vykázán ve výši 11,3 %. Solventnostní poměr činil na konci 2. čtvrtletí 2018 cca 250 % a byl vyšší o 6 % než na počátku roku 2018.

Munich Re i přes nižší docílené hrubé předepsané pojistné v 1. pololetí 2018 stále ještě očekává dosažení cílového záměru ve výši 46 – 49 mld. EUR za celý rok 2018 a nemění ani očekávaný konsolidovaný zisk v rozmezí 2,1 – 2,5 mld. EUR.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

 

Zdroj: Munich Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články