Munich Re 2017: Zisk 392 milionů EUR


			Munich Re 2017: Zisk 392 milionů EUR

Skupina Munich Re oznámila v únoru zisk za rok 2017 ve výši 392 mil. EUR, a to přes vysoké škody způsobené hurikány. Podle předběžných kalkulací nastal pozitivní vývoj již ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017, neboť zisk dosáhl výše 538 mil. EUR, což je o 52 mil. EUR více než ve stejném období roku 2016. V případě souhlasu dozorčí rady a valné hromady bude vyplacena dividenda ve výši 8,60 EUR na jednu akcii, tedy ve stejné výši jako v předchozím roce.

Souhrnné hodnocení vývoje samotnou skupinou Munich Re

Finanční ředitel zajišťovny Munich Re Jörg Schneider uvedl, že na její dividendu se lze spolehnout. Zdůraznil, že díky kapitálové síle byla zajišťovna schopna ustát vysoké škody z přírodních katastrof. V roce 2018 bude Munich Re tlačit kupředu svoji digitální transformaci a využije rovněž všechny příležitosti pro ziskový růst v tradičních oblastech svého podnikání. Vývoj cen zajištění, resp. zajistného, se mírně zlepšil v mnoha segmentech trhu při obnovování smluv v lednu 2018 (+ 0,8 %). Schneider věří, že tento trend bude zesílen v příštích kolech obnovování smluv. 


Mohlo by vás zajímat: ABI a Brexit: Jak budou vypadat obchodní dohody?


Hlavní výsledky skupiny Munich Re

Vzhledem k tomu, že výsledky byly zveřejněny počátkem února 2018, je jasné, že jde o předběžné výsledky. Provozní zisk Munich Re činil v roce 2017 cca 1 241 mil. EUR, kdežto v roce 2016 dosáhl výše 4 025 mil. EUR. Z toho 864 mil. EUR připadalo na čtvrté čtvrtletí 2017. Na výši tohoto ukazatele měla vliv řada faktorů. Například daňové reforma v USA vedla ve čtvrtém čtvrtletí k osvobození od daní ve výši více než 70 mil. EUR. V souvislosti s negativním dopadem škod způsobených přírodními katastrofami na celkové hospodaření nebylo nutné zaplatit tak vysoké daně jako v roce 2016, kdy daňové náklady představovaly 760 mil. EUR.  

Vlastní kapitál ke konci roku 2017 činil 28,2 mld. EUR a byl tedy o cca 3,6 mld. EUR nižší než jeho výše ke konci roku 2016. Ukazatel RORAC (Return on Risk-Adjusted Capital), což je poměr zisku ke kapitálu upravenému dle rizik, skončil ve výši toliko 1,5 % (v roce 2016 to bylo 10,9 %).  Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) dosáhla úrovně 1,3 %, kdežto v předchozím roce 8,1 %. Solventnostní poměr podle pravidel Solvetnosti II zůstal v podstatě nezměněn, neboť k 31. 12. 2016 činil 242 % a k 31. 12. 2017 jen o 2 % méně. Hrubé předepsané pojistné celé skupiny Munich Re se v roce 2017 mírně zvýšilo, a to z 48 851 mil. EUR v roce 2016  na 49 115 mil. EUR.


Mohlo by vás zajímat: Pojistný podvod: Rekordní úlovek detektivů Allianz


Zajištění v roce 2017

Do výsledků skupiny Munich Re se promítají výsledky jak z pojištění, tak ze zajištění. Podíváme-li se jen na zajištění, tak přispělo ke konsolidovanému zisku v roce 2017 cca 120 mil. EUR.  Provozní zisk poklesl z 2 919 mil. EUR na 73 mil. EUR. Hrubé předepsané pojistné dosáhlo výše 31 569 mil. EUR a zvýšilo se oproti roku 2016 o zhruba 106 mil. EUR. 

Přírodní katastrofy způsobily Munich Re v zajištění škody za 3 678 mil. EUR (v roce 2016 jen 929 mil. EUR), z toho ve čtvrtém čtvrtletí ve výši 492 mil. EUR. Hurikány Harvey, Irma a Maria se na tom podílely 2,7 mld. EUR a byly nejdražšími pojistnými událostmi roku 2017.

Výsledky pojišťovny ERGO

Pojišťovna ERGO patřící do skupiny Munich Re docílila v roce 2017 zisk ve výši 273 mil. EUR, kdežto v předchozím roce jen 41 mil. EUR. Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 činil zisk 48 mil. EUR. Hrubé předepsané pojistné se zvýšilo oproti roku 2016 jen o 0,1 mld. EUR na 17,5 mld. EUR. Kombinovaná kvóta u majetkového a odpovědnostního pojištění provozovaného na německém pojistném trhu v roce 2017 činila 97,5 %.

Zdroj: Munich Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články