Výsledky MetLife a Allianz ve 3Q 2018? Dobré zprávy!


			Výsledky MetLife a Allianz ve 3Q 2018? Dobré zprávy!

V listopadu 2018 začaly některé pojišťovny zveřejňovat výsledky svého hospodaření za 3. čtvrtletí a zároveň za 1.- 3. čtvrtletí 2018. V tomto článku uvádíme stručný přehled hlavních ekonomických výsledků předních globálních pojišťoven MetLife a Allianz.

MetLife: Strategie funguje

  • čistý zisk dosáhl ve 3. čtvrtletí 2018 výše 880 mil. USD a zisk na akcii 0,88 USD. Naproti tomu ve 3. čtvrtletí 2017 byla vykázána ztráta 97 mil. USD a ztráta na akcii činila 0,09 USD. Hlavním důvodem této ztráty bylo „oddělení“ společnosti Brighthouse Financial, Inc. a jejích dceřiných společností,
  • upravený zisk ve čtvrtletí 2018 představoval 1,4 mld. USD a upravený zisk na akcii pak 1,38 USD. Ve stejném období roku 2017 to bylo 1,1 mld. USD, resp. 1,04 USD na akcii,
  • účetní hodnota akcie k 30. 9. 2018 byla 48,94 USD, tj. o 6 % méně ve srovnání s její hodnotou k 30. 9. 2017,
  • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) činil 7,1 % k 30. 9. 2018,
  • celkové výnosy se zvýšily ve 3. čtvrtletí 2018 oproti stejnému období předchozího roku o 1 % na 16 289 mil. USD. Z toho pojistné, poplatky a některé další výnosy poklesly o 4 % na 12 064 mil. USD.

V rámci hodnocení výsledků za 3. čtvrtletí 2018 pojišťovna MetLife vyzdvihuje zejména relativně vysokou úroveň zisku, která byla pozitivně ovlivněna například úspěšným upisováním, řízením výdajů a zlepšenými výnosy z investic. Ukazuje se, že strategie MetLife je funkční a je naplňována. 


Mohlo by vás zajímat: Dopady nařízení eIDAS a elektronizace transakcí v pojišťovnictví


Allianz plní cíle

  • ve 3. čtvrtletí 2018 byl docílen růst tzv. interních výnosů, které jsou očištěny od měnových a konsolidačních dopadů, o 9,8 %,
  • čistý zisk připisovaný akcionářům vzrostl ve 3. čtvrtletí 2018 o 23,6 % na 1,9 mld. EUR,
  • solventnostní poměr byl k 30. 9. 2018 vykázán ve výši 229 %,
  • provozní zisk se v 1.-3. čtvrtletí 2018 zvýšil o 4,8 % na 8,7 mld. EUR, což představuje 79 % ziskového cíle pro celý rok 2018, který byl stanoven ve výši 11,1 mld. EUR (plus nebo minus 500 mil. EUR),
  • provozní zisk ve 3. čtvrtletí 2018 dosáhl výše 3 mld. EUR a byl vyšší ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 20,6 %.

V hodnocení výsledků za prvních devět měsíců tohoto roku Allianz mimo jiné zdůraznila, že se znovu ukázal všeobecně silný výkon společnosti, který byl ale tentokrát podpořen i významnými přínosy v produktivitě. Allianz si uvědomuje náročnost současné doby a skutečnost, že klienti hledají finančně solidního partnera pro pokrytí jejich pojistných a investičních potřeb. Allianz prokazovala svoji spolehlivost každoročně a je přesvědčena, že naplní své cíle i v tomto roce.

Zdroj: Allianz; MetLife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články