Jaké jsou výsledky AXA a Generali za 3Q 2018?


			Jaké jsou výsledky AXA a Generali za 3Q 2018?

Počátkem listopadu 2018 začaly některé pojišťovny zveřejňovat výsledky svého hospodaření za 3. čtvrtletí. V tomto článku uvádí opojisteni.cz stručný přehled hlavních ekonomických výsledků předních globálních pojišťoven AXA a Generali.

AXA 

  • celkové výnosy AXA se v 1.–3. čtvrtletí 2018 zvýšily ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 o 4 % na 75,8 mld. EUR,
  • objem nové produkce (tzv. APE – Annual Premium Equivalent/Ekvivalent ročního pojistného) vzrostl v prvních devíti měsících roku 2018 ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 o 9 % na 4,8 mld. EUR,
  • výnosy v soukromém zdravotním pojištění byly ve sledovaném období vyšší než ve stejném období roku 2017 o 7 % a dosáhly tak úrovně 9,9 mld. EUR,
  • výnosy u podnikatelských neživotních pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) narostly za 1. -3. čtvrtletí 2018 o 2 % a dostaly se na hodnotu 12,4 mld. EUR.

AXA hodnotí výsledky za 1.–3. čtvrtletí 2018 jako silné. Dokládají prý její vysokou výkonnost a adekvátnost či vhodnost jejího zjednodušeného provozního modelu. AXA docílila pozitivní výsledky v preferovaných segmentech s pokračující dynamikou růstu v soukromém zdravotním pojištění, v pojištěních zařazených pod souhrnný pojem OCHRANA/PROTECTION a podnikatelských neživotních pojištěních.


Mohlo by vás zajímat: Revoluce, nebo evoluce evropského systému dohledu nad finančními trhy?  


Axa sdělila, že v září 2018 uzavřela akvizici pojišťovací a zajišťovací skupiny XL Group. S touto a jinými akvizicemi může souviset pokles solventnostního poměru AXA, který na konci 3. čtvrtletí 2018 činil sice slušných 195 %, ale na konci 3. čtvrtletí 2017 to bylo 233 %. AXA ve své prezentaci neopomněla zmínit, že uzavřela reklamní obchod s fotbalovým mužstvem anglické Premier League FC Liverpool a že je již desátý rok po sobě globální pojišťovací značkou č. 1, tj. nejznámější obchodní značkou ve světovém pojišťovnictví.

Generali

  • provozní zisk se zvýšil za 1.–3. čtvrtletí 2018 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 3,9 % na 3,6 mld. EUR v důsledku zlepšení ve všech segmentech podnikání,
  • kombinovaná kvóta[1] byla k 30. 9. 2018 vykázána v excelentní výši 92,8 %, a to přes významný dopad přírodních a člověkem způsobených katastrof,
  • pojistné vzrostlo v 1.–3. čtvrtletí 2018 o 6,1 % na téměř 50 mld. EUR. Růst byl zaznamenán v obou třídách pojištění – životním i neživotním,
  • průměrný provozní ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) za období 2015 – 30. 9. 2018 činil 13,4 %, což je v souladu se strategickým cílem, tj. docílit ROE vyšší než 13 %,
  • čistý tisk se zvýšil o 26,8 % na 1 855 mil. EUR, a to také díky pozitivnímu neprovoznímu výkonu a zisku z prodejů účastí,
  • kapitálovou pozici lze k 30. 9. 2018 hodnotit jako solidní, i když se na finančních trzích projevovala volatilita. Regulatorní solventnostní poměr činil 200 % a ekonomický solventnostní poměr 221 %.

Samotná Generali hodnotí 3. čtvrtletí kladně s tím, že pokračovalo zlepšení nastartované v prvním pololetí 2018. Technické výsledky v neživotním i životním pojištění jsou silné a kombinovaná kvóta je podle Generali excelentní. Kapitálová pozice zůstala solidní, což dokládá schopnost účinně se vypořádávat s nejistotou.


Mohlo by vás zajímat: Andreas Brandstetter: Chci být mostem mezi tvůrci politik a pojišťovnictvím


Na základě docílených výsledků je Generali připravena prezentovat nový tříletý strategický plán, který bude zaměřen na udržení růstu, transformaci a vytvoření adekvátní hodnoty pro všechny zainteresované osoby, tj. akcionáře, klienty, partnery atd.

[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

 

Zdroj: AXA; Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články