Generali a MetLife naplňují strategické cíle


			Generali a MetLife naplňují strategické cíle

V srpnu začaly některé pojišťovny zveřejňovat výsledky svého hospodaření za 1. pololetí či za 2. čtvrtletí 2018, nebo dokonce za obě období. V tomto článku uvádíme níže stručný přehled hlavních ekonomických výsledků předních světových pojišťoven Generali a MetLife.

Hlavní výsledky Generali Group v 1. pololetí 2018

  • provozní výsledek (zisk) se zvýšil o 2,7 % na 2,5 mld. eur, a to díky zlepšení ve všech segmentech podnikání
  • kombinovaná kvóta skončila i přes významný dopad přírodních katastrof na vynikající úrovni 92 %. Zisková marže u nové produkce v životním pojištění vzrostla na 4,5 %
  • ukazatel ROE, resp. průměrný roční provozní ROE (rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu), činil 12,5 %, přičemž strategický cíl je docílit ROE vyšší než 13 %
  • čistý zisk narostl o 8,8 % na 1 329 mil. eur
  • pojistné dosáhlo výše 35,1 mld. eur, což je o 6,5 % více než ve stejném období roku 2017. Technické rezervy životního pojištění vzrostly o 1,8 %
  • regulatorní solventnostní poměr činil 201 %, což dokumentuje solidní a odolnou kapitálovou pozici

Při hodnocení hlavních výsledků Generali zdůraznila, že tyto výsledky ukazují na excelentní výkon v oblasti ziskovosti a na udržování odolné kapitálové pozice. Generali pokračovala v účinné implementaci svého strategického plánu na období 2016 – 2018, jehož podstatou je například optimalizace její geografické přítomnosti, zlepšení provozní efektivnosti a alokace kapitálu.

Generali zmiňuje i prodej 89,9 % své německé společnosti Generali Leben, což označuje jako inovativní operaci v souladu se svým strategickým cílem vybilancovat pojistný kmen a podstatně snížit úrokové riziko.


Mohlo by vás zajímat: Poradenství v číslech: Pool a MLM (celkem)


Hlavní výsledky pojišťovny MetLife ve 2. čtvrtletí 2018

  • čistý zisk ve výši 845 mil. USD docílený ve 2. čtvrtletí 2018 je srovnatelný se ziskem dosaženým ve 2. čtvrtletí 2017, který činil 865 mil. USD. Podobně zisk na akcii činil 0,83 USD ve 2. čtvrtletí 2018 a 0,80 USD ve 2. čtvrtletí 2017
  • upravený zisk činil 1,3 mld. USD ve 2. čtvrtletí 2018 a 1,1 mld. USD ve 2. čtvrtletí 2017
  • účetní hodnota akcie činila 50,28 USD k 30. 6. 2018 a proti hodnotě k 30. 6. 2017 poklesla o 21 %. Hlavním důvodem tohoto poklesu bylo oddělení společnosti Brighthouse Financial, Inc. a jejích dceřiných společností
  • ukazatel ROE činil 6,5 % a upravený ROE pak 12,2 %

Pojišťovna MetLife hodnotí své výsledky ve 2. čtvrtletí 2018 jako velmi silné, a to díky solidnímu řízení upisování i výdajů. Během tohoto čtvrtletí se zbavila zbývající účasti ve společnosti Brighthouse a vrátila akcionářům 1,5 mld. USD zejména ve formě dividend a odkupu kmenových akcií. V dalším období se hodlá zaměřit na zlepšení ukazatele ROE, udržení silného cash flow, dosažení cílů v oblasti nákladovosti a na distribuci kapitálu akcionářům.

Zdroj: Generali Group; MetLife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články