Talanx 2017: Uspokojivý zisk a zvýšení dividendy


			Talanx 2017: Uspokojivý zisk a zvýšení dividendy

V březnu zveřejnila pojišťovací skupina Talanx výsledky za rok 2017. Dosáhla uspokojivý zisk, což umožňuje navrhnout zvýšení dividendy. Talanx je podle výše přijatého pojistného třetí největší německá pojišťovací skupina a jedna z největších evropských skupin. Níže jsou uvedeny na základě tiskové zprávy Talanx její hlavní výsledky v roce 2017 i bližší hodnocení vybraných aspektů hospodaření této společnosti.

Hlavní výsledky 2017

  • hrubé předepsané pojistné vzrostlo o významných 6,3 % na 33,1 mld. EUR (2016: 31,1 mld. EUR),
  • návratnost investic netto se zvýšila na 4 % (2016: 3,6 %),
  • pokračuje pozitivní trend na německém i mezinárodním retailovém pojistném trhu,
  • po obzvlášť silném zatížení z titulu přírodních katastrof dosáhl čistý zisk skupiny 672 mil. EUR (2016 – 903 mil. EUR),
  • navrhuje se dividenda ve výši 1,40 EUR na akcii (2016 –1,35 EUR); pokračuje její neustálý růst od první veřejné nabídky akcií;
  • výhled pro rok 2018: očekává se čistý zisk skupiny ve výši zhruba 850 mil. EUR.

Mohlo by vás zajímat: USF a VŠFS startují nový vzdělávací projekt. O co jde?


Hodnocení vybraných výsledků

I přes obzvlášť silné zatížení způsobené v roce 2017 přírodními katastrofami dosáhla skupina uspokojivý čistý zisk ve výši 672 mil. EUR, který byl však nižší než zisk docílený v roce 2016 (903 mil. EUR). Pojištění průmyslu a majetkové a odpovědnostní zajištění bylo mimořádně silně zasaženo značně velkými škodami z přírodních katastrof ve Střední a Severní Americe. Hrubé předepsané pojistné vzrostlo o významných 6,3 % a dosáhlo výše 33,1 mld. EUR při srovnání s 31,1 mld. EUR v předchozím roce.

Po očištění od měnových vlivů by nárůst pojistného činil 7,5 %. Kromě růstu v majetkovém a odpovědnostním zajištění bylo celkové zvýšení pojistného podpořeno i růstem v mezinárodním retailovém obchodě a v průmyslovém pojištění. Pokud jde o německý retailový obchod, tak pozitivní trend trvá již po několik posledních čtvrtletí v pojištění majetku a pojištění odpovědnosti, a to díky realizaci strategického programu KuRS, jehož cílem je například zvýšit efektivnost, podpořit selektivní růst a digitalizovat procesy. To umožňuje skupině Talanx zlepšit výhled na finanční rok 2018, resp. čistý zisk, oproti listopadu 2017 na 850 mil. EUR.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Co březen dal


Správní rada i dozorčí rada navrhují díky pozitivním ekonomickým výsledkům v roce 2017 výroční valné hromadě nárůst dividendy o 5 centů na 1,40 EUR (2016 – 1,35 EUR) na akcii. To znamená, že od první veřejné nabídky akcií v roce 2012 dividenda vzrostla o 35 centů, tj.  z 1,05 EUR na 1,40 EUR na akcii, což je přibližně o 33 %.   

Předseda správní rady Talanx AG Herbert K. Haas zmínil, že dosažené výsledky v roce 2017 potvrzují robustníost a extrémní odolnost společnosti. Konkrétně pak zdůraznil: „Jak německý, tak i mezinárodní retailový obchod se vyvíjely výborně. Proto jsme splnili rok před stanoveným termínem náš cíl generovat více než 50 % pojistného v přímém pojištění (prvopojištění) v zahraničí, neboť v roce 2017 to bylo 52 % (2016: 49 %). To ukazuje, že naše mezinárodní diversifikace postupuje rychleji než bylo plánováno.“

Ještě také uveďme, že v rámci skupiny Talanx  je nabízeno úspěšně více značek, a to jak v oblasti pojišťovacích, tak i jiných finančních služeb (např. pojišťovna HDI, zajišťovna Hannover Re, pojišťovny PB a TARGO a Ampega – investiční fondy a správa majetku).  Největším akcionářem Talanx AG, která stojí na špici skupiny Talanx, je se 79 % HDI V.a.G. V České republice je koncern Talanx přítomný prostřednictvím organizační složky rakouské pojišťovny HDI Versicherung AG.

Zdroj: Talanx

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články