Talanx získává IBM jako nového partnera datového centra


			Talanx získává IBM jako nového partnera datového centra
22.12.2015 Pojistný trh

V budoucnu bude IBM Germany spolupracovat s datovým centrem Talanx Primary Insurance Group v Německu. IBM Deutschland GmbH a Talanx Systeme AG, poskytovatel IT pojištění, podepsali smlouvu o zajišťování těchto zdrojů. Talanx obdrží možnost využívat flexibilní hybridní cloud od služby IBM. Pojišťovna se proto rozhodla, že bude využívat tzv. privátního cloudu, ale v případě potřeby bude mít přístup i k veřejnému cloudu služeb infrastruktury IBM, SoftLayer. Spolu s nižšími náklady využívané služby, jsou výhodou větší flexibilita dostupného množství a ještě větší stabilita přímo v provozu. Smlouva je uzavřena na dobu sedmi let.

„Naším cílem je podpořit práci všech divizí Talanx Insurance Group s ještě lepším zabezpečením, state-of-the-art IT infrastrukturou," řekl Jörn Stapelfeld, generální ředitel společnosti Talanx Systeme AG. „Jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí je správné a je důležitým krokem směrem k dalšímu zlepšení v naší nabídce služeb a efektivnosti."

Talanx tím pokračuje ve standardizaci služeb IT infrastruktury, která přijal v posledních letech. Nová architektura poskytuje velmi vysoký stupeň automatizace, dláždí tak cestu pro další digitalizaci IT služeb. Kromě toho, se hlavní pozornost zaměřuje na návrh smlouvy o ochraně údajů. IT prostředí splňuje nejnáročnější požadavky na kvalitu a bezpečnost dat. IBM a Talanx i mají identické certifikáty k zabezpečení dat.

Privátní část hybridní cloud architektury běží stejně, jako soukromý cloud podniku v rámci vyhrazeného prostředí. Toto řešení umožňuje rychlou identifikaci a analýzu chyb aplikací, a pomáhá, aby byly nové služby rychleji k dispozici. Kromě toho, je přiměřené pracovní zatížení naplánováno do budoucna tak, aby se dalo plynule přejít na veřejný cloud SoftLayer datového centra IBM ve Frankfurtu, kde se využívá kombinování soukromého a veřejného cloudu, aby mohli vytvořit další flexibilitu nákladů pro Talanx.

„Naše hybridní cloud řešení má rozhodující význam pro rychlý vývoj a implementaci nových nabídek služeb pro všechny primární skupiny Talanx, které jsou pojištěny v Německu," říká Christian Keller, generální ředitel Global Technology Services IBM Deutschland. „Kromě toho, Talanx může snížit své provozní náklady s doručovacím modelem, který byl již schválen."

Nové datové centrum společnosti IBM pro Talanx Primary Insurace Group, se nachází v oblasti Frankfurtu v Německu. Služby bude provozovány výhradně z Německa, Polska a České republiky.

Smlouva o zajišťování zdrojů, bude pro dokončení přechodu na nové prostředí, poskytována do konce roku 2017.

Zdroj: Talanx

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články