Jak si vedly největší zajišťovny ve 3Q 2018?


			Jak si vedly největší zajišťovny ve 3Q 2018?

Některé zajišťovny již zveřejnily finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2018. V tomto článku se podívejme na výkony Munich Re, Swiss Re a Hannover Re, a to na základě vybraných klíčových údajů.

Munich Re

 • za 1. – 3. čtvrtletí 2018 vykázala zajišťovna Munich Re čistý zisk ve výši 2 038 mil. eur a je tak na dobré cestě, aby docílila stanovený ziskový cíl pro rok 2018 ve výši 2,1 – 2,5 mld. eur,
 • čtvrtletí 2018 bylo přitom poznamenáno značnými škodami způsobenými tajfunem Jebi (300 mil. eur) a hurikánem Florence (také 300 mil. eur),
 • pojišťovna ERGO, která patří do skupiny Munich Re, měla v 1.–3. čtvrtletí 2018 dobré výsledky, takže bylo možno zvýšit její očekávaný zisk pro celý rok 2018 na 350 mil. eur;
 • celkové výsledky Munich Re pozitivně ovlivnil robustní růst pojistného v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) ve výši 21 %,
 • výnos z investic činil ve 3. čtvrtletí 2,5 % a byl vyšší než v předchozích dvou čtvrtletích.

Zajišťovna Munich Re pokládá výsledky za sledované období roku 2018 za dobré. Zvláště zdůrazňuje, že jí umožňují splnit ziskový cíl pro celý rok 2018, a to přes závažné přírodní katastrofy, z nichž některé pokračují ještě ve 4. čtvrtletí. Podle Munich Re se v tomto roce zřetelně projevují přínosy prvotřídní nabízené pojistné i zajistné ochrany, která je odolná i v období klimatických změn a rostoucích ekonomických rizik.


Mohlo by vás zajímat: ESET: Adware Agent znovu řádí. Stahování filmů je riziko


Swiss Re

 • čistý zisk skupiny Swiss Re dosáhl v 1.–3. čtvrtletí 2018 výše 1,1 mld. USD. Tento výsledek byl přitom ovlivněn očekávaným pojistným plněním ve výši 1,6 mld. USD z titulu přírodních a velkých člověkem způsobených katastrof,
 • v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) byl docílen ve sledovaném období silný čistý zisk ve výši 634 mil. USD, a to přes dopady z velkých škodních událostí,
 • robustní čistý zisk byl vykázán v 1.–3. čtvrtletí 2018 také v životním a soukromém zdravotním zajištění, a to ve výši 644 mil. USD. V tomto segmentu podnikání pokračoval růst hrubého předepsaného pojistného,
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) celé skupiny na roční bázi činil 4,7 % a ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost investic) na roční bázi pak 2,8 %,
 • solventnostní poměr dle švýcarských právních předpisů zůstal podle odhadu k 1. červenci 2018 na vysoké úrovni 285 % a oproti předchozím čtvrtletím tohoto roku mírně vzrostl.

V rámci hodnocení finančních výsledků za sledované období Swiss Re upozorňuje, že škody způsobené ve 3. čtvrtletí 2018 katastrofami byly obrovské. Došlo ke ztrátám na životech i k přerušení podnikání, a to zejména v USA a Japonsku. V souvislosti s tím zajišťovna Swiss Re zdůrazňuje, že má dostatečnou finanční sílu, aby podpořila své klienty. Proto také usiluje o pružnou a rychlou výplatu pojistných plnění, aby se pojištěné poškozené osoby mohly co nejdříve postavit znovu na vlastní nohy.


Mohlo by vás zajímat: Návrh na rozšíření evropských pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu


Hannover Re

 • čistý zisk skupiny za 1.-–3. čtvrtletí 2018 vzrostl o 32,1 % na 725,3 mil. eur (ve stejném období 2017 činil 548,9 mil. eur),
 • velké škody, k nimž došlo ve 3. čtvrtletí 2018, byly v rámci očekávané úrovně,
 • v životním a soukromém zdravotním zajištění byl vykázán v 1.–3. čtvrtletí 2018 zisk (EBIT – Earnings before Interest and Taxes/zisk před odečtením úroků a daní) ve výši 155,2 mil. eur, a to přes jednorázové zatížení ve výši 218 mil. eur z důvodu „ukončení“ některých zajišťovacích smluv v životním pojištění v USA,
 • ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost investic) činil 3,3 % za období 1.–3. čtvrtletí 2018 a byl tak vyšší než jeho minimální cílová hodnota (2,7 %),
 • tyto hlavní a další výsledky umožnily potvrdit ziskový cíl skupiny pro celý rok 2018 ve výši minimálně 1 mld. eur. Pro rok 2019 se zatím uvažuje čistý zisk cca 1,1 mld. eur.

Skupina Hannover Re poukazuje stejně jako obě výše uvedené skupiny na tu skutečnost, že výsledky 3. čtvrtletí 2018 byly zatíženy přírodními katastrofami, zvláště pak tajfuny v Japonsku a hurikány v USA. Přesto výsledky této skupiny jsou v souladu s očekáváním. Díky dobrým výnosům z investic je prý možné docílit ziskový cíl stanovený pro rok 2018.

Zdroj: Munich Re; Swiss Re; Hannover Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články