Výsledky německého pojišťovnictví v roce 2017


			Výsledky německého pojišťovnictví v roce 2017
24.10.2018 Spektrum, Pojistný trh

Celostátní svaz německého pojišťovnictví zveřejnil (GDV) v srpnu v rámci tzv. Statistického notesu 2018[1] výsledky německých pojišťoven za rok 2017. Hlavní zprávou pro veřejnost je, že se o něco zrychlil růst německého pojistného trhu.

Počet pojišťoven

V Německu působilo v roce 2017 celkem 528 pojišťovacích podniků. Z toho bylo 84 životních pojišťoven, 46 soukromých zdravotních pojišťoven, 200 neživotních pojišťoven (bez soukromých zdravotních pojišťoven) a 28 zajišťoven. Do celkového počtu pojišťovacích podniků jsou podle německého práva řazeny také penzijní a pohřební pokladny. Pokud jde o dlouhodobý vývoj, tak v roce 1980 existovalo v Německu 809 pojišťovacích podniků, takže v roce 2017 jich bylo o 279 méně ve srovnání s rokem 1980. V období 2010 – 2017 se jejich počet snížil o 54.

Hrubé předepsané pojistné

Hrubé předepsané pojistné (bez zajištění) činilo v roce 2017 cca 198 mld. eur a oproti předchozímu roku se zvýšilo o 1,9 %. V období 2010 – 2017 vzrostlo pojistné o 10,7 %. To ukazuje, že po finanční a ekonomické krizi 2007-2009 byl růst pojistného v zásadě jen mírný. Hrubé předepsané pojistné životního pojištění pokleslo v roce 2017 ve srovnání s předchozím rokem o cca 0,1 %, kdežto pojistné soukromého zdravotního pojištění se zvýšilo o 4,7 % a ostatního neživotního pojištění o zhruba 3 %.

Pojistné životního pojištění se podílelo v roce 2017 na celkovém hrubém předepsaném pojistném 45,8 %, soukromé zdravotní pojištění 19,7 % a ostatní neživotní pojištění 34,5 %. Ve srovnání s rokem 2010 poklesl v roce 2017 podíl životního pojištění na celkovém hrubém předepsaném pojistném o 4,7 % a na druhé straně vzrostl podíl soukromého zdravotního pojištění (+ 1,1 %) a ostatního neživotního pojištění (+3,6 %).

Pojistný kmen

Ke konci roku 2017 bylo v pojistných kmenech německých pojišťovacích podniků cca 435 mil. pojistných smluv. Ve srovnání s rokem 1980 narostl kmen o 203 mil. pojistných smluv a oproti roku 2010 byl v roce 2017 vyšší o 16,7 mil. smluv.


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Ziskovost neživotních pojišťoven se musí zlepšit


Investice pojišťoven

Pokud jde o investice německých pojišťovacích podniků, tak jejich hodnota dosáhla v roce 2016 rekordní výše 1 597 mld. eur. Údaje za rok 2017 nebyly v době vydání předmětné statistiky k dispozici. V roce 1980 investice činily 232 mld. eur a v roce 2010 představovaly 1256 mld. eur. V období 2010 – 2016 se zvýšily o 340,6 mld. eur.

Výdělečně činné osoby

V německém pojišťovnictví pracovalo v roce 2017 celkem 513 000 osob. Zaměstnanců pojišťoven bylo 292 200 a samostatných pojišťovacích zprostředkovatelů a poradců 220 800. Ve srovnání s rokem 2010 bylo v roce 2017 zaměstnanců pojišťoven jen o 6 000 méně, kdežto pojišťovacích zprostředkovatelů a poradců o 42 700 méně. S ohledem na implementaci směrnice o distribuci pojištění se očekává, že se bude počet pojišťovacích zprostředkovatelů a poradců dále snižovat.

Statistický notes

Na závěr ještě uveďme pár informací o Statistickém notesu, neboť jde o mimořádně cennou statistiku. Je to vlastně v tištěné verzi knížečka do kapsy, kterou lze mít neustále u sebe. Její předností je rozsah i komplexní obsah, neboť zahrnuje 142 statistických tabulek z těchto oblastí: pojišťovnictví celkem, životní pojištění, soukromé zdravotní pojištění, ostatní neživotní pojištění, zajištění, makroekonomická data, sociální sféra a údaje umožňující mezinárodní srovnání.

Postihuje tudíž vývoj nejen pojišťovnictví, ale také vnějšího prostředí. Přínosem je rovněž ta skutečnost, že některé statistické údaje jsou prezentovány v dlouhodobé řadě, např. od roku 1950. Pokud se někdo blíže zajímá o německý pojistný trh, tak tento statistický notes určitě dodá spolehlivé a potřebné informace.


[1] https://www.gdv.de/resource/blob/34962/935b53a18990cf9a613b6df765971d9f/download-statistisches-taschenbuch-2018-data.pdf

Zdroj: GDV  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články