Apollo přebírá Aspen za 2,6 miliardy $


			Apollo přebírá Aspen za 2,6 miliardy $

Ratingová agentura S & P Global zveřejnila začátkem září 2018 zprávu o stavu oboru zajišťování a dospěla ke klíčovému závěru, že tento obor je i přes enormní škody v roce 2017 robustní a odolný. To ovšem neznamená, že v jeho rámci nedochází k fúzím, převzetím či likvidacím, pokud jde zejména o malé a střední zajistitele.

Mnozí středně velcí zajistitelé s velkými ambicemi v minulých letech ztroskotali. Skončilo to například neslavnou likvidací (Glacier Re), prodejem za cenu ležící pod netto hodnotou (Flagstone Re) nebo prodejem za úctyhodnou cenu (Partner Re).

Jeví se, že v oboru pokračuje proces selekce, vstupují do něj soukromí investoři, popřípadě dochází k vytlačování soukromých akcionářů fondy nebo rodinnými holdingy. Naposledy soukromý finanční investor Apollo (Apollo Global Management LLC), v jehož čele stojí Leon Black, sdělil, že dojednal s pojišťovacím holdingem Aspen obchod ve výši 2,6 mld. USD.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovny zaspaly digitalizaci. Teď kypí láskou k InsurTechu


Aspen byl založen jako bermudská skupina v roce 2002 a je kótován od roku 2003 na NYSE (New York Stock Exchange – burza New York). Společnosti skupiny Aspen vykazují rating A udělený S & P. Zajišťovací obchod skupiny realizuje její příslušná bermudská společnost a londýnská dceřiná společnost – pojišťovna Aspen Insurance UK Ltd. – má pobočky v Curychu, Singapuru, Kanadě a Austrálii. V polovině roku 2018 byla zřízena irská dceřiná společnost, a to jako důsledek nastávajícího Brexitu. Od konce roku 2016 do konce roku 2017 poklesl počet zaměstnanců skupiny Aspen z 1 602 na 1 332.

Hrubé předepsané pojistné skupiny Aspen činilo v roce 2017 cca 3,3 mld. USD (v předchozím roce 3,1 mld. USD). Z toho připadalo zhruba 1,5 mld. USD na zajištění a 1,8 mld. USD na pojištění. Zatímco kombinovaná kvóta[1] se mezi lety 2013 a 2015 pohybovala kolem 92 %, tak v roce 2016 poskočila na 98,5 % a v roce 2017 dosáhla škodní kvóta[2] výše 125,7 %.

Tento prudký nárůst vyplynul především z velkých katastrofických škod. Důvod prodeje holdingu Aspen společnosti Apollo může být hlavně v tom, že management skupiny Aspen by vlastními silami nebyl schopen docílit toho, aby se zajistitel patřící do této skupiny opětně dostal do patřičné ziskové zóny.[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

[2] Také škodní poměr či škodní procento; poměr mezi celkovým pojistným plněním v daném roce a celkovým pojistným v daném roce.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články