16 možných rizik blízké budoucnosti podle Swiss Re


			16 možných rizik blízké budoucnosti podle Swiss Re
7.8.2019 Zahraničí

Nová zpráva globální zajišťovny Swiss Re se opět rozhlíží po potenciálních nebezpečích, jež nám do budoucna hrozí. Ta nejvýznamnější se týkají střetu nových technologií a staré infrastruktury, myšlenek proti 5G, peněžní politiky a mnohostranných důsledků změny klimatu.

Swiss Re Institute publikoval letošní zprávu „New Emerging Risk Insights“. Identifikoval celkem 16 rizik, která mohou prodělat v blízké budoucnosti změnu nebo nově vzniknout. Přitom se jedná o rizika „obtížně kvantifikovatelná a mající významné dopady na odvětví nebo společnost“.

Jak zjistili analytici zajišťovny Swiss Re, pojmenovaná rizika jsou relevantní pro oblast životního i neživotního pojištění, správu aktiv, stejně jako pro operativní obchod a provoz nebo podmínky na pojistném trhu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Geniální myšlenka ministryně Schillerové!


Orientace podle možných scénářů

„Rizika jsou vyjasněna tak, aby to pomohlo pojišťovnám připravit se a nastavit provoz na nové scénáře vývoje, podle nichž bude třeba přizpůsobit nebo adaptovat dosavadní postupy, tržní chování a produktovou paletu,“ vysvětluje záměr Swiss Re Institute.

Jako obvykle třídí zpráva rizika podle dvou kritérií: na jedné straně z časového hlediska (do tří let nebo později) a na druhé straně podle stupně dopadů (vysoký, střední, nízký). Celkem pěti rizikům z celkových šestnácti připsali autoři potenciálně vysoký vliv na branži pojišťovnictví.

Nové technologie versus staré infrastruktury

K blízkému dění do budoucna patří střet mezi novými technologiemi a starou infrastrukturou. „Hardware v oblastech s kritickou infrastrukturou, jako jsou inteligentní energetické sítě nebo vedení v nemocnicích, je často zastaralý,“ píše se ve zprávě Swiss Re.

Pojistitelé se cítí proto konfrontováni s vyšší kumulací rizik a neočekávaným potenciálem ztrát ve sféře majetkových škod, újmy na zdraví, přerušení provozu a kybernetických rizik.


Mohlo by vás zajímat: Irsko je příkladem v řešení bezpečnosti silničního provozu


Rozšíření testů genů

Do kategorie relevantních rizik patří také stále se rozšiřující praxe genových testů. Ty v posledních letech podstatně zlevnily a ve formě jednoduchých „klientských sad k aplikaci“ putovaly i k soukromým osobám, takže jsou snadno k dispozici v cenově dostupné podobě. Všeobecná akceptace takových testů má významné účinky na aktivity životních pojišťoven, a to jak ve vztahu ke správě dat, jakož i k právním předpisům stanoveným dozorem.

Proti 5G

Ke třem dlouhodobě vůbec nejdůležitějším rizikům řadí zpráva rozšiřování 5G technologií, následovníka současného 4G LTE standardu. Tyto technologie umožňují bezdrátové spojení v reálném čase pro každé zařízení nebo přístroj označovaný jako „internet věcí“. Příkladem mohou být autonomní auta nebo provozy řízené senzory.

Podle vyjádření zástupců Swiss Re zahrnuje tento vývoj doposud nepříliš akcentovaného nebezpečí: „Již vyslovované myšlenky ohledně případných negativních zdravotních účinků elektromagnetických polí budou asi sílit.“

Kromě toho mohou hackeři využít rychlost a objemy 5G k tomu, aby rychleji stahovali a kradli data. „Největší obavy směřují k možným únikům dat a porušení ochrany dat nebo jejich bezpečnosti, a rovněž ke špionáži.“


Mohlo by vás zajímat: Jak pojistit majetek proti letním rizikům? Pozor na slovíčka i nízké limity


Fiskální a měnová politika má hranice

Druhé riziko s dlouhodobým horizontem a potenciálně hlubokým zásahem se týká předpokladu, že intervenční možnosti centrálních bank narazí na své hranice. Existuje vzrůstající koncensus o tom, že další oslabení konjunktury bude vyžadovat reakci v oblasti fiskální politiky. Branže zajištění a pojištění by podle Swiss Re mohly z takových kroků profitovat, přinesou-li změny růst a finanční stabilitu. „Nicméně růst nejistoty a z toho pramenící vyšší volatilita finančních trhů, jakožto pokles hodnoty aktiv, představují potenciálně rizikové faktory.“

Různá rizika vyplývající ze změny klimatu

Jako velmi významné riziko zmiňuje zpráva také změnu klimatických poměrů. Největší s ním spojená nebezpečí pro zdravotní stav lidí přicházejí z vln veder, záplav, sucha, požárů a infekčních nemocí, potenciálně generujících vyšší úmrtnost a rostoucí výdaje na zdravotní péči.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články