Výsledky Munich Re a Swiss Re v roce 2018


			Výsledky Munich Re a Swiss Re v roce 2018

Některé zajišťovny již zveřejnily předběžné finanční výsledky za celý rok 2018. V tomto článku je níže na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ Munich Re a Swiss Re.

Munich Re

 • tato zajišťovna vykázala za celý rok 2018 zisk ve výši 2,3 mld. EUR. V předchozím roce činil zisk 392 mil. EUR. Ve čtvrtém čtvrtletí 2018 byl vytvořen zisk ve výši 238 mil. EUR. Cílem této zajišťovny bylo docílit v roce 2018 zisk v rozmezí 2,1 – 2,5 mld. EUR;
 • technický výsledek ve výši 584 mil. EUR generovaný zajištěním v segmentu životního a soukromého zdravotního pojištění byl podstatně vyšší než minimální cílová hodnota, která byla stanovena ve výši 475 mil. EUR;
 • pojišťovna ERGO, která patří do skupiny Munich Re, vykázala čistý zisk ve výši 412 mil. EUR, což bylo značně výše než stanovený cíl v rozmezí 250 – 300 mil. EUR. V roce 2017 docílila pojišťovna ERGO zisk ve výši 273 mil. EUR;
 • tajfun Jebi (výdaje okolo 440 mil. EUR) a dva ničivé požáry v Kalifornii v listopadu 2018 (škody cca 430 mil. EUR) byly nejnákladnějšími přírodními katastrofami v roce 2018. Výsledek v segmentu neživotního zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) činil celkem 1 135 mil. EUR. V předchozím roce byl výsledek záporný ve výši 476 mil. EUR;
 • dozorčí radě a valné hromadě se navrhuje proti roku 2017 zvýšení dividendy, a to na úroveň 9,25 EUR na akcii;
 • ceny zajištění zůstaly při obnově smluv v lednu 2019 ve srovnání s předchozím rokem stabilní (+ 0,0 %).

Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Klienta nejlépe ochrání vzdělání zprostředkovatele


Tyto výsledky mluví samy o sobě. Proto je logické, že skupina Munich Re v příslušném tiskovém sdělení s nimi vyjádřila naprostou spokojenost. Finanční ředitel Christoph Jurecka především vyzvedl, že byl zvýšen zisk a provozní výsledek, a to přes volatilitu na kapitálových trzích a vysoké škody z přírodních katastrof ve čtvrtém čtvrtletí. Rok 2018 byl podle Jurecky pozitivní v oblasti životního a soukromého zdravotního zajištění a uspěla i pojišťovna ERGO.

Akcie zůstávají spolehlivým finančním instrumentem a přinášejí vysoký výnos. Skupina Munich Re prezentovala i podrobnější sadu údajů. Je vhodné alespoň dodat, že ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) v roce 2018 činil 8,4 %, kdežto v předchozím roce jen 1,3 %. Pokud jde o solventnostní poměr podle režimu Solventnosti II, tak předběžně se počítá pro rok 2018 s úrovní 250 %, což oproti předchozímu roku znamená nárůst, neboť k 31. 12. 2017 tento poměr činil 244 %.

Swiss Re

 • čistý zisk skupiny činil 421 mil. USD, a to přes značné škody z přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Podle Swiss Re Institute byl rok 2018 pro globální pojišťovnictví čtvrtým nejnákladnějším rokem v historii;
 • po vyloučení dopadu změny amerických účetních standardů (US GAAP), pokud jde o uznávání investic do akcií, by čistý zisk skupiny dosáhl 894 mil. USD;
 • čistý zisk v segmentu neživotního zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) představoval 370 mil. USD. Značný dopad na jeho výši měly tzv. velké škody v rozsahu 2,3 mld. USD;
 • v segmentu životního a soukromého zdravotního zajištění byl čistý zisk na solidní úrovni 761 mil. USD;
 • ukazatel ROE ((Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) činil 1,4 % a ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost investic) 2,8 %;
 • obnova smluv v lednu 2019 přinesla zvýšení objemu pojistného o 19 %. Kvalita cen se zvýšila o 1 %;
 • představenstvo navrhuje oproti předchozímu roku nárůst dividendy, a to na 5,60 CHF na akcii.

Mohlo by vás zajímat: Insurance Europe: Co chystá Brusel v souvislosti s orgány dohledu?


Christian Mumenthaler, výkonný ředitel Swiss Re Group, ve svém hodnocení výsledků docílených skupinou v roce 2018 trefně upozornil, že v roce 2018 nenastal žádný oddech od velkých přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Zdůraznil však, že finanční síla skupiny Swiss Re umožnila podporovat klienty v těchto těžkých dobách. Připustil, že zmíněné katastrofy měly značný dopad na výsledky neživotního zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění). Přes tyto náročné podmínky vyjádřil Mumenthaler optimismus, pokud jde o budoucnost Swiss Re. Při obnově smluv neživotního zajištění v lednu 2019 (bez soukromého zdravotního zajištění) byla skupina schopna reagovat růstem a držet plošně režijní náklady.

Při obnově smluv v příštím roce Mumenthaler očekává další zlepšení cenového vývoje, a to zvláště na trzích zasažených škodnými událostmi. Skupina Swiss Re prezentovala i podrobnější sadu údajů. Z nich plyne, že první pololetí 2018 se vyznačovalo jen mírnými škodami, kdežto ve druhém pololetí nastala celá řada přírodních katastrof. Z těch významných jsou zmíněny především tajfuny Jebi a Trami v Japonsku, hurikány Florence a Michael, ničivé požáry v USA (označované jako Carr, Camp a Woolsey), vichřice v Kanadě a vichřice s krupobitím v Austrálii. Pokud jde o přírodní katastrofy, vyplatila Swiss Re v roce 2018 plnění ve výši 2,2 mld. USD a pokud jde o katastrofy způsobené člověkem, dosáhla vyplacená plnění výše 0,8 mld. USD.

Zdroj: Munich Re; Swiss Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články