Talanx navýšil pojistné o 11,2 % a Ping An čistý zisk o 68,1 %


			Talanx navýšil pojistné o 11,2 % a Ping An čistý zisk o 68,1 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 1. pololetí 2019.  V tomto článku je prezentován „výkon“ německé pojišťovací skupiny Talanx a čínské pojišťovací společnosti Ping An.

Talanx

  • hrubé předepsané pojistné se v 1. pololetí 2019 zvýšilo ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 o 11,2 % na 20,9 mld. EUR. I po zohlednění dopadů kurzových změn činil růst 10,1 %;
  • provozní zisk, resp. ukazatel EBIT (Earnings before Interest and Taxes – zisk před odečtením úroků a daní), vzrostl o 2,7 % na 1 244 mil. EUR;
  • čistý zisk skupiny dosáhl v 1. pololetí 2019 výše 477 mil. EUR, což představuje oproti 1. pololetí 2018 navýšení o 9,4 %. Nejvíce se na tomto výsledku podílel retailový obchod v Německu a retailový výkon mezinárodních divizí;
  • kombinovaná kvóta[1] v 1. pololetí 2019 činila 97,5 % a byla o něco vyšší než ve stejném období roku 2018, kdy představovala 96,7 %;
  • v 1. pololetí 2019 se podařilo v předstihu restrukturalizovat průmyslové požární pojištění;
  • na základě docílených výsledků se očekává, že čistý zisk skupiny v roce 2019 překročí úroveň 900 mil. EUR.

S výsledky docílenými v 1. pololetí 2019 vyjádřil Torsten Leue, předseda výkonného představenstva Talanx AG, naprostou spokojenost. Zdůraznil, že byl zaznamenán růst ve všech divizích.  Úspěšný vývoj pokračoval zvláště v retailovém obchodě v Německu i v zahraničí, ale též v zajištění. Podle jeho sdělení se při realizaci programů restrukturalizace průmyslového požárního pojištění dostavují žádoucí efekty. Leue je přesvědčen, že skupina splní cíle stanovené pro rok 2019.


Mohlo by vás zajímat: Jak bude vypadat svět v roce 2040?


Ping An

Pojišťovna Ping An nemůže chybět v žádném přehledu globálních či globálně působících pojišťoven. Byla založena v roce 1988. Specializuje se zejména na životní pojištění, škodové pojištění a obchod s cennými papíry. Její obrat v roce 2018 činil podle německého časopisu Capital 142 mld. USD a tržní hodnota byla ve výši 181 mld. USD. Z tohoto pohledu byla časopisem Forbes označena v dubnu 2019 jako světová pojišťovací jednička (před Allianz SE). Ping An patří mezi devět globálních systémově důležitých pojišťoven (G-SIIs), které jsou podrobeny mezinárodní regulaci (přísnější dohled a vyšší kapitálové požadavky).

Ping An - hlavní výsledky v 1. pololetí 2019

  • čistý zisk se v 1. pololetí 2019 oproti stejnému období roku 2018 zvýšil o 68,1 % na 13,84 mld. USD (tj. 97,68 mld. CNY);
  • provozní zisk v 1. pololetí 2019 vzrostl oproti 1. pololetí 2018 o 23,8 % na 73,4 mld. CNY.

Tyto dva hlavní výsledky jsou robustní a naprosto výmluvné. Přes tento úspěch věnuje Ping An ovšem hlavní pozornost ve zprávě o výsledcích za 1. pololetí 2019 udržitelnému rozvoji jako klíčové strategii skupiny. Je pozoruhodné, že model udržitelného rozvoje Ping An zahrnuje též podnikatelskou etiku skupiny, environmentální dopady rychle se rozvíjejícího podnikání a jeho sociální důsledky. Počítá se s tím, že výsledky v oblasti environmentální a sociální správy a řízení bude kontrolovat představenstvo a výbor manažerů skupiny.

Ping An zdůrazňuje, že reaguje na globální oteplování prostřednictvím snižování uhlíkových emisí a spotřeby energie. Pokud jde o její nové budovy, všechny musí získat dvouhvězdičkovou čínskou zelenou vinětu nebo ekvivalentní zelený certifikát. Skupina Ping An počítá i s renovací svých starších budov, aby získala zelené certifikáty. Tím chce omezit vlastní uhlíkové emise například o 20 % do roku 2030. Dále se zavazuje, že bude postupně ustupovat od používání papíru. Během příštích deseti let by redukce měla přesáhnout 80 %.


Mohlo by vás zajímat: Ekonomiky v EU většinou rostly


V případě sociálních dopadů podnikání Ping An sleduje národní strategii k cílenému zmírnění chudoby a bude proto podporovat oživení zemědělských komunit. K 30. červnu 2019 byla taková podpora realizována ve 13 provinciích či autonomních oblastech Čínské lidové republiky. Skupina Ping An konkrétně přispěla na zmírnění chudoby 10,37 mld. CNY, postavila či renovovala ve venkovských oblastech 622 klinik a 607 škol a zajistila vzdělání 6 926 lékařům a 5 898 učitelům. 

Environmentální a sociální kritéria Ping An promítá i do pojišťovací činnosti, a to hlavně prostřednictvím řízení rizik a udržitelným mixem pojistných produktů.  K oceňování přírodních katastrofických rizik užívá umělou inteligenci, monitoruje rizika klimatických i sociálních změn. Nezapomíná ani na rozumnou cenotvorbu zohledňující environmentální a sociální rizika.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Talanx Ping An

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články