2019: Prudential Financial má čistý +2,7 %. MetLife hlásí zisk na akcii +23 %


			2019: Prudential Financial má čistý +2,7 %. MetLife hlásí zisk na akcii +23 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Prudential Financial a skupiny MetLife. 

Prudential Financial 

 • čistý zisk přiřaditelný Prudential Financial dosáhl ve 4. čtvrtletí 2019 výše 1,128 mld. USD nebo 2,76 USD na kmenovou akcii. Ve stejném čtvrtletí roku 2018 to bylo 842 mil. USD nebo 1,99 USD na kmenovou akcii;
 • upravený provozní zisk po zdanění byl vykázán ve 4. čtvrtletí 2019 ve výši 950 mil. USD nebo 2,33 USD na kmenovou akcii. Ve stejném čtvrtletí roku 2018 činil příslušný zisk 1,035 mld. USD nebo 2,44 USD na kmenovou akcii;
 • čistý zisk přiřaditelný Prudential Financial představoval v roce 2019 4,186 mld. USD nebo 10,11 USD na kmenovou akcii. V roce 2018 to bylo 4,074 mld. USD, pokud jde o výši daného zisku, a 9,50 USD na akcii;
 • upravený provozní zisk po zdanění docílil v roce 2019 výše 4,845 mld. USD nebo 11,69 USD na kmenovou akcii. Odpovídající hodnoty za rok 2018 činily 5,019 mld. USD nebo 11,69 USD na akcii;
 • účetní hodnota kmenové akcie byla v roce 2019 vykázána ve výši 155,88 USD a v roce 2018 ve výši 116,34 USD;
 • kapitál vrácený akcionářům ve 4. čtvrtletí 2019 představoval 906 mil. USD a ve stejném čtvrtletí roku 2018 to bylo 752 mil. USD;
 • likvidní aktiva mateřské společnosti v roce 2019 dosáhla výše 4,1 mld. USD. V roce 2018 to bylo 5,5 mld. USD;
 • spravovaná aktiva se dostala v roce 2019 na úroveň 1,551 bilionu USD, přičemž v předchozím roce činila 1,377 bilionu USD;
 • společnost Prudential Financial v tiskovém prohlášení ze dne 4. 2. 2020 též oznámila, že dne 12. 3. 2020 vyplatí příslušným akcionářům čtvrtletní dividendu ve výši 1,1 USD na akcii, což představuje oproti úrovni dividend v předchozím roce nárůst o 10 %.

Charles Lowrey, předseda a výkonný ředitel Prudential Financial k výsledkům za 4. čtvrtletí 2019 a celý rok 2019 uvedl, že v průběhu 4. čtvrtletí 2019 učinila společnost významný pokrok při naplňování své strategie, jejímž cílem je poskytnout finanční příležitosti více lidem a posílit efektivnost u všech podnikatelských činností. Pokud jde o celý rok 2019, tak Lowrey zdůraznil, že byla akcionářům vrácena částka 4 mld. USD a že Prudential Financial dosáhla u upraveného provozního ukazatele ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) výše, která se nachází v rozmezí stanoveného cíle 12 – 14 %. V dalším období se společnost podle Lowreyho nadále zaměří na zvyšování přínosu pro klienty, přičemž bude usilovat o snižování nákladů, zvýšení zisků na mezinárodních růstových trzích a přijme opatření ke zmírnění dopadů nízkých úrokových sazeb. To vše by mělo vyústit ve zvýšení zisku celé společnosti v budoucím období.


Mohlo by vás zajímat: Klienti finančních poradců nechtějí být šmírování!


MetLife

 • čistý zisk dosáhl v roce 2019 výše 5,7 mld. USD a v roce 2018 výše 5 mld. USD. Čistý zisk na akcii se v roce 2019 zvýšil oproti předchozímu roku o 23 % na 6,06 USD;
 • upravený zisk byl v roce 2019 vykázán ve výši 5,8 mld. USD, přičemž v předchozím roce jeho hodnota činila 5,5 mld. USD. Upravený zisk na akcii v roce 2019 činil 6,11 USD a oproti předchozímu roku se zvýšil o 13 %;
 • účetní hodnota akcie ke konci roku 2019 představovala 68,62 USD a k 31. 12. 2018 to bylo 51,53 USD, což znamená nárůst o 33 %;
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil v roce 2019 na úrovni 9,8 %;
 • upravený ROE (bez kumulované hodnoty ostatního úplného výsledku jiného než jsou úpravy přepočtu cizích měn) činil 13,1 %.

K výsledkům za rok 2019 se vyjádřil Michel Khalaf, prezident a výkonný ředitel společnosti MetLife. Zdůraznil, že společnost dosáhla ve sledovaném období zvýšení upraveného čistého zisku na akcii ve výši 13 % a upravený ROE skončil na úrovni 13,1 %. Kromě toho byl vyprodukován silný volný peněžní tok (cash – flow), který umožnil financování v celkové výši 4 mld. USD jak dividend, tak odkupu akcií. Podle Khalafa vstupuje MetLife do roku 2020 s cílem vytvořit podstatnou dlouhodobou hodnotu pro své klienty.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články