AXA a MetLife: 3Q 2019 ve znamení růstu


			AXA a MetLife: 3Q 2019 ve znamení růstu

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 3. čtvrtletí, nebo za celé období 1-9/2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny AXA  a skupiny MetLife. 

AXA

  • celkové hrubé výnosy se zvýšily o 5 % na 79,7 mld. EUR,
  • výnosy v podnikatelském neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) vzrostly o 7 % na 24,9 mld. EUR,
  • výnosy v soukromém zdravotním pojištění zaznamenaly nárůst o 6 % na 10,7 mld. EUR,
  • výnosy u pojištění zařazených pod souhrnný pojem OCHRANA/PROTECTION[1] dosáhly výše 12,3 mld. EUR, což znamená přírůstek o 3 %,
  • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II skončil na úrovni 187 % a ve srovnání s 2. čtvrtletím 2019 se snížil o 3 %. Tento pokles byl ovlivněn především nepříznivými podmínkami na finančním trhu (nízké úrokové sazby) a splacením preferenčních akcií AXA XL.

Podle vyjádření Géralda Harlina, zástupce výkonného ředitele a finančního ředitele skupiny AXA, vykázala AXA za prvních devět měsíců tohoto roku silný provozní výsledek. Vyzvedl zvláště nárůst celkových hrubých výnosů o 5 %. Dále zdůraznil, že cenové prostředí v pojištění se nadále zlepšuje s tím, že ve 3. čtvrtletí 2019 byl při obnově smluv docílen podstatný růst sazeb.

S ohledem na závažné přírodní katastrofy, včetně hurikánu Dorian a tajfunů Faxai a Hagibis, vykázala společnost AXA XL ve 3. čtvrtletí 2019 nadprůměrné škody z přírodních katastrof, a to zvláště v zajištění. Solventnostní poměr zůstal ve stanoveném cílovém rozmezí. AXA úspěšně pokračuje v naplňování ambiciózní strategie 2020, do jejíhož rámce lze zařadit i již oznámený prodej společnosti  AXA Bank Belgium.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA posílila ve 3Q téměř o 9 %. Kolik smluv má ve kmeni?


MetLife

  • čistý zisk činil 2,2 mld. USD a čistý zisk na akcii 2,30 USD. Ve 3. čtvrtletí 2018 to bylo 880 mil. USD, resp. 0,88 USD na akcii. Ze srovnání obou uvedených čtvrtletí jasně plyne, že výsledky ve 3. čtvrtletí 2019 byly mnohem lepší,
  • upravený zisk byl ve 3. čtvrtletí 2019 vykázán ve výši 1,2 mld. USD. Ve 3. čtvrtletí 2018 byl však vyšší o 0,2 mld. USD,
  • upravený zisk na akcii dosáhl ve 3. čtvrtletí 2019 výše 1,27 USD. Ve 3. čtvrtletí 2018 byl vyšší o 0,11 USD,
  • účetní hodnota akcie na konci září 2019 činila 70,71 USD a 48,94 USD k 30. září 2018, takže vzrostla o 44 %,
  • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil ve 3. čtvrtletí 2019 na úrovni uspokojivých 13,7 %.

K výsledkům za 3. čtvrtletí 2019 se vyjádřil Michel Khalaf, prezident a výkonný ředitel společnosti MetLife, Inc. Zdůraznil, že výkon MetLife odráží její odolnost vůči výkyvům trhu a sílu jejího různorodého podnikatelského mixu. Vyzvedl zejména solidní úroveň upraveného zisku na akcii, k níž přispěl růst objemu, výnosy z finančního umístění i kumulativní dopad z řízení kapitálu.


[1] AXA vymezuje jako ochranné („protection“) produkty ty pojistné produkty životního pojištění, jež mají jisté rysy pojištění spojeného s fondy.

Zdroj: AXA MetLife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články