MetLife i  Prudential Financial vzrostl čistý zisk


			MetLife i  Prudential Financial vzrostl čistý zisk

Některé pojišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2019. V tomto článku je základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ amerických pojišťoven MetLife, Inc. a Prudential Financial, Inc., patřících mezi devět globálních systémově důležitých pojistitelů, kteří musejí splňovat vyšší kapitálové požadavky a jsou podrobeni přísnějšímu dohledu.

MetLife

 • čistý zisk dosáhl ve 2. čtvrtletí 2019 výše 1,7 mld. USD či 1,77 USD na akcii. Pro srovnání – ve 2. čtvrtletí 2018 to bylo 845 mil. USD či 0,83 USD na akcii;
 • upravený zisk ve 2. čtvrtletí 2019 činil 1,3 mld. USD či 1,38 USD na akcii. Pro srovnání - ve 2. čtvrtletí 2018 to bylo 1,3 mld. USD či 1,30 USD na akcii;
 • nominální hodnota akcie k 30. 6. 2019 představovala 64,61 USD a zvýšila se oproti stavu k 30. 6. 2018 o 29 %;
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl ve 2. čtvrtletí 2019 vykázán ve výši 11,6 %;
 • upravené pojistné, poplatky a jiné výnosy ve 2. čtvrtletí 2019 činily 11,9 mld. USD a poklesly ve srovnání s 2. čtvrtletím 2018 o 30 %, ale při vyloučení transferu penzijního rizika vzrostly o 4 %.

V souvislosti s výše uvedenými výsledky Michel Khalaf, prezident a výkonný ředitel MetLife, Inc., prohlásil, že  MetLife má za sebou další silné čtvrtletí, kdy byl docílen růst, realizováno uspokojivé upisování a výdajová disciplína. Upozornil též, že v průběhu 1. pololetí 2019 MetLife vrátila akcionářům přibližně 2 mld. USD, a to prostřednictvím zpětného odkupu akcií a výplaty dividend.


Mohlo by vás zajímat: Kam by investovala Greta? Investice do ekologie budou kolísat


Prudential Financial

 • čistý zisk připisovaný Prudential Financial ve 2. čtvrtletí 2019 činil 708 mil. USD či 1,71 USD na kmenovou akcii. Ve 2. čtvrtletí 2018 to bylo 197 mil. USD či 0,46 USD na kmenovou akcii;
 • upravený provozní zisk po zdanění ve 2. čtvrtletí 2019 představoval 1,307 mld. USD či 3,14 USD na kmenovou akcii. Ve 2. čtvrtletí 2018 to bylo 1,298 mld. USD či 3,01 USD na kmenovou akcii;
 • nominální hodnota akcie ve 2. čtvrtletí 2019 dosáhla výše 150,04 USD a ve 2. čtvrtletí 2018 to bylo 113,59 USD;
 • kapitál vrácený akcionářům byl ve 2. čtvrtletí 2019 vykázán ve výši 911 mil. USD, přičemž ve 2. čtvrtletí 2018 to bylo 757 mil. USD;
 • ve 2. čtvrtletí 2019 byla vykázána likvidní aktiva mateřské společnosti ve výši 4,9 mld. USD, přičemž ve stejném období předchozího roku to bylo 4,7 mld. USD;
 • aktiva ve správě ve 2. čtvrtletí 2019 činila 1,497 bilionů USD a ve 2. čtvrtletí 2018 pak 1,388 bilionů USD.

Charles Lowrey, předseda a výkonný ředitel Prudential Financial, Inc., k výsledkům za 2. čtvrtletí 2019 ještě uvedl, že byla generována upravená rentabilita vlastního kapitálu v rámci stanoveného cíle 12 – 14 % a akcelerovalo naplňování strategie, jež by měla poskytnout lepší finanční výsledky více lidem. I když nedávné snížení úrokových sazeb a revidované předpoklady úmrtnosti mohou krátkodobě vést ke snížení zisku, tak Lowrey je nadále přesvědčen o správnosti plánovaných iniciativ a priorit k zajištění růstu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články