Prudential Financial 1Q 2019: Solidní růst hodnoty akcií


			Prudential Financial 1Q 2019: Solidní růst hodnoty akcií

Pojišťovny zveřejnily finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2019. V tomto článku je prezentován „výkon“ společností Prudential Financial, Inc. (USA), která patří mezi devět globálních systémově důležitých pojistitelů.

Prudential Financial

  • čistý zisk připisovaný Prudential Financial dosáhl v 1. čtvrtletí 2019 výše 932 mil. USD, nebo 2,22 USD na (nepreferovanou) akcii. Ve stejném období předchozího roku činily odpovídající hodnoty 1363 mil. USD, resp. 3,14 USD,
  • upravený provozní zisk po zdanění byl v 1. čtvrtletí 2019 vykázán ve výši 1259 mil. USD, nebo 3,00 USD na (nepreferovanou) akcii. Ve stejném období roku 2018 představoval daný zisk 1340 mil. USD, nebo 3,08 USD na (nepreferovanou) akcii,
  • prodeje individuálního životního pojištění v 1. čtvrtletí 2019 činily 163 mil. USD a byly tak oproti stejnému období předchozího roku vyšší o 30 %,
  • nominální hodnota akcie byla na konci 1. čtvrtletí 2019 na úrovni 232,83 USD a na konci 1. čtvrtletí 2018 na úrovni 120,99 USD.

Mohlo by vás zajímat: Vladimír Krajíček: Klienti si přestávají uvědomovat vlastní odpovědnost


Prudential Financial pokládá výsledky docílené v 1. čtvrtletí 2019 za dobrý start do roku 2019. Byla zesílena realizace strategie, jejíž podstatou je přinést větší finanční příležitosti více zákazníkům. V tiskovém prohlášení této pojišťovny byla zdůrazněna především solidní výše upraveného provozního ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu), který se dostal na horní hranici cíle ve výši 12-13 %, a zvýšení nominální hodnoty akcie. Pevná rozvaha umožnila podle Prudential Financial pokračovat ve vracení kapitálu akcionářům, a to ve výši 915 mil. USD prostřednictvím zpětného odkupu akcií a výplatou dividend.

 

Zdroj: Prudential Financial; Zurich

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články