Nová energetická politika skupiny QBE: Odklon od uhlí


			Nová energetická politika skupiny QBE: Odklon od uhlí
23.5.2019 Zahraničí

Australská pojišťovací skupina QBE, která patří mezi 20 největších pojišťoven a zajišťoven ve světě, zveřejnila dokument, v němž představila projekt nové energetické politiky (Politika). Cílem je poskytnout akcionářům, klientům a širší veřejnosti jasné stanovisko, jak se skupina staví k investování a upisování v energetické oblasti, a to jak dnes, tak v budoucnu.

Výkonný ředitel skupiny Pat Regan zdůraznil, že Politika vyjadřuje podporu skupiny QBE cílům Pařížské klimatické dohody a podtrhuje její závazek reagovat na klimatické změny a podporovat klienty v přechodu na nízkoemisní budoucnost. Regan upozornil, že v souladu s vědeckými studiemi Mezivládního panelu o klimatické změně skupina dospěla k závěru, že jakékoli opomenutí či zanedbání v oblasti dekarbonizace národních hospodářství povede k nárůstu volatilních a závažných událostí spojených s počasím.

Podle Reagana si je skupina QBE jako mezinárodní pojistitel nabízející širokou škálu pojistných produktů, jako je například pojištění majetku, pojištění plodin, pojištění energetických projektů, námořní a letecké pojištění, vědoma rizik a příležitostí, jež klimatická změna přináší klientům skupiny QBE i jejímu vlastnímu podnikání.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1Q 2019: Trh rostl o 3,9 %. Sníh a vichřice rekordně škodily


Regan též zmínil, že skupina QBE připravila detailní postup ohledně řízení klimatického rizika a promítla jej do akčního plánu pro klimatické změny na období 2018-2020, který tvoří součást výroční zprávy QBE za rok 2018. Je to vodítko pro veškerou činnost skupiny QBE a pro její rozhodování o tom, kam investovat a která rizika upsat.

Zveřejněná Politika potvrzuje záměr skupiny QBE postupně – nejpozději do roku 2030 – ukončit všechny přímé pojišťovací služby pro klienty těžící energetické uhlí. Skupina QBE se v Politice též zavazuje, že k 1. červenci 2019 budou její přímé investice do průmyslu energetického uhlí nulové a podíl tohoto průmyslu na celkových finančních prostředcích ve správě skupiny QBE bude maximálně 0,5 %.

K tomu je vhodné dodat, že klienti skupiny QBE, kteří docilují více než 30 % výnosů z energetického uhlí nebo produkují více než 30 % elektrické energie z energetického uhlí, se nyní podílejí méně než 0,5 % na pojistném skupiny QBE. 


Mohlo by vás zajímat: Internet používáme už 27 let! Co bude dál?


V Politice skupiny QBE se rovněž potvrzuje cíl pokračovat v investicích a poskytovat pojišťovací služby společnostem produkujícím metalurgické uhlí a ropným i plynárenským společnostem. Délka trvání tohoto cíle bude ovšem záviset na dalším mezinárodním vývoji a na tom, jak rychle bude svět přecházet na nízkoemisní hospodářství.  Samotná skupina QBE bude úzce spolupracovat se svými klienty z těchto oborů a napomáhat jim v přechodu na nízkoemisní ekonomiku. Současně bude své pojišťovací služby přizpůsobovat změnám v politice a technologii.  

Tento článek je zde prezentován z toho důvodu, že Politika skupiny QBE znamená nový trend v pojišťování a vůbec v aktivitách pojistitelů. V žádném případě nejde jen o „marketing“ jedné pojišťovací skupiny. Jen v Austrálii existuje už 11 velkých pojistitelů a zajistitelů, mezi něž patří například Allianz, Axa, Swiss Re, Munich Re a Zurich, již omezilo upisování v průmyslu energetického uhlí.

Zdroj: QBE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články